فرصت های شغلی

فرصت های همکاری با شرکت دانش بنیان یسنا پارس به شرح ذیل می باشد. متقاضیان پس از انتخاب شغل مورد نظر، فرم مربوطه را تکمیل و رزومه خود را پیوست نمایند تا پس از بررسی هماهنگی لازم جهت مصاحبه با ایشان صورت پذیرد:

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید