فرصت های شغلی

استخدم کارشناس تحقیق و توسعه

فرصت همکاری: استخدم کارشناس تحقیق و توسعه

متقاضی محترم:
لطفاً فرم ذیل را تکمیل و رزومه خود را پیوست نمایید تا پس از بررسی جهت مصاحبه با شما هماهنگی صورت پذیرد:

(سایز فایل کوچکتر از 1MB باشد - فرمت فایل های قابل قبول doc, docx, pdf)

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید