استقرار نظام مدیریت بهره وری


هر سازمان برای ادامه حیات خود در عصر رقابتی امروز ناگزیر است از منابع محدود در دسترس، به صورت بهینه، بهره برداری نماید تا بتواند ضمن تحقق اهداف و برنامه های خود، نسبت به سایر رقبا نیز عملکردی متمایز داشته باشد. بنابراین تهیه برنامه ای مدون و هدفمند در این راستا ضروری به نظر می رسد. برنامه ای با هدف رشد و بهبود بهره وری که قابلیت اجرایی شدن نیز داشته باشد. اما بهتر است قبل از آن بدانیم که بهره وری به چه معنا است و چگونه می توان بهره وری را در یک کسب و کار و یا یک سازمان اندازه گیری نمود؟! نتایج حاصل از بهبود بهره وری چیست و چه مزایایی برای سازمان به همراه خواهد داشت؟

بهره وری به معنای درجه و شدت استفاده از هر یک از عوامل سازمانی (نیروی انسانی، منابع مالی، امکانات و تسهیلات و ...) است که به صورت حاصل کسری از تقسیم مقدار/ ارزش محصول بر مقدار/ ارزش یک یا تعدادی از عوامل بدست می آید. لذا یک سازمان به منظور ارتقاء بهره وری در کلیه بخش های خود می بایست بر نحوه استفاده و مدیریت عوامل متمرکز شده و روش بهینه استفاده از آن ها را به کار گیرد. تنها در این صورت است که می توان کارها را به بهترین نحو و با حداقل هزینه به انجام رساند. 

مدیـریت موثر بهره وري مستلزم در نظر گرفتن دو معیار عملکـرد، یعنی اثر بخشی و کارآیی به طور همزمان می باشد. زیرا تنها زمانی می توان یک سیستم را بهره ور دانست که فعالیتهاي درست به درستی انجام شوند. به عبارت دیگر، مدیریت بهره وري یعنی برقراري تعادل میان مدیریت عملیاتی و مدیریت استراتژیک ، چرا که مدیریت عملیاتی مرتبط با کارآیی و مدیریت استراتژیک مرتبط اثر با بخشی می باشد.

تعریف بهره وری

چرخه بهروه وری به عنوان یک ابزار بهبود دهنده بهره وری، رویکردی سیستماتیک و 4 مرحله ای (اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهبود) است که در جهت ایجاد و ارتقاء بهره وری تلاش می کند. بهبود بهره وری یک تلاش همیشگی و طولانی مدت است که هیچ گاه نقطه پایانی ندارد و  سازمانی در این مسیر موفق خواهد بود که به استمرار این تلاش واقف باشد. بر همین اساس، پله‌های بهره‌وري در یک سازمان عبارت است از:

 1. برنامه ریزی و اجرای فعاليت‌هاي آموزشي جهت اشاعه فرهنگ بهره‌ وري در سازمان
 2. تعيين شاخص‌هاي بهره‌ وري و اندازه‌گيري‌آنها
 3. ارزیابی و تجزيه و تحليل شاخص‌های بهره وری
 4. شناسايي عوامل ارتقاء و کاهش دهنده بهره‌ وري (نقاط ضعف و قوت سازمان در مسیر بهبود بهره وری)
 5. برگزاری جلسات به منظور تعيين راهكارها و برنامه‌ريزي بهبود بهره‌ وري
 6. انجام اقدمات لازم در جهت اجراي راهكارها و برنامه‌‌هاي بهبود بهره‌ وری

عکس 2

 

مدیریت بهره وری یعنی اداره کردن مجموعه فعالیت های منطبق بر چرخه بهره وری که به منظور ارتقای بهره وری صورت می پذیرد. لذا مدیران سازمان قبل از هرگونه اقدام باید آگاهی و آمادگی های لازم جهت ارتقاء و مدیریت بهره وری را کسب نموده و شرایط و پیش نیازهای بهبود بهره وری را در سطح سازمان فراهم آورند (پورتال مدیریت توسعه منابع انسانی): 

 • تلاشهای همه جانبه توسط تمام کارکنان در راستای بهبود بهره وری
 • اقدامات دائم و مستمر جهت افزایش بهره وری
 • حمایت مدیران ارشد سازمان از برنامه های افزایش بهره وری و مشارکت در اجرای آن ها
 • بهره برداری موثر از دانش شغلی و خلاقیت کارکنان بدون در نظر گرفتن سِمت آن ها
 • شناسایی شاخص های کمی بهره وری در واحدهای سازمانی
 • تعیین و شفاف سازی اهداف بهره وری برای کلیه بخش های سازمان و دریافت تأیید مدیران مافوق و پذیرش و تعهد زیردستان
 • تعریف مکانیزمی جهت ارائه مستمر نتایج افزایش بهره وری نسبت به اهداف تعیین شده به تمام مدیران ذینفع در سازمان
 • لحاظ نمودن درجه موفقیت و تحقق اهداف بهره وری در فرایند ارزیابی عملکرد و تصمیم گیریهای مدیریتی و نظام پرداخت و پاداش به منظور کمک به چرخه بهبود بهره وری در سازمان
 • شناسایی و اصلاح عوامل کاهش دهنده بهره وری، توسط مدیریت سازمان

استقرار نظام مدیریت بهره وری نتایج قابل توجهی برای کارکنان، مدیران و کل سازمان به ارمغان خواهد آورد:

منافع استقرار نظام مدیریت بهره وری برای سازمان:

 • رشد سودآوری و منافع مالی سازمان
 • افزایش توان رقابتی سازمان با سازمان ها/ کسب و کارهای مشابه
 • افزایش سطح دستیابی به اهداف و برنامه های بلند مدت و مأموریت سازمان در دوره های زمانی تعیین شده
 • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و ارتقاء اعتبار اجتماعی سازمان

 

منافع استقرار نظام مدیریت بهره وری برای مدیران:

 • آگاهی نسبت به وضعیت عملکردی سازمان در مقایسه با شاخص های بهره وری تعریف شده
 • امکان شناسایی زمینه هاي بهبود و پیش بینی وضعیت آینده با مشاهده روندها و تصمیم گیري جهت میزان استفاده از منابع در بخشهاي مختلف
 • توانایی شناسایی میزان تاثیرگذاری منابع مصرفی به منظور استفاده بهینه از آن ها در بلند مدت و کاهش هزینه ها
 • ایجاد امکان تمرکز بر حفظ و تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف سازمان
 • توانایی شناسایی و تجلیل از افراد یا واحدهای موثر در افزایش بهره وری در هر دوره اندازه گیری عملکرد
 • توانایی بودجه بندی و تخصیص بهینه منابع در جهت اجرای برنامه های بهبود و ارتقاء بهره وری

 

منافع استقرار نظام مدیریت بهره وری برای کارکنان:

 • ایجاد اتحاد و همسویی در عملکرد میان مدیران و کارکنان بخش های مختلف سازمان به منظور اجرای برنامه های بهبود  
 • مشهود و ملموس شدن میزان تلاش و اثرگذاری کارکنان در بهبود بهره وری و درنتیجه افزایش انگیزه آنان
 • بهبود فضای کسب و کار و افزایش رضایتمندی کارکنان
 • ایجاد فرصت های مناسب شغلی برای کارکنان و افزایش سطح درآمدی آنان 

درخواست شرح خدمات

لطفا جهت دریافت خدمات و برنامه اجرایی شرکت یسنا پارس به منظور استقرار نظام مدیریت بهره وری در سازمان شما، پرسشنامه ذیل را تکمیل و از طریق ایمیل info@yesnapars.com  یا نمابر 36088832-051 ارسال نمایید.

دانلود فایل پرسشنامه درخواست استقرار نظاممدیریت بهره وری

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید