بهبود و تثبیت عملکرد


یکی از مشکلات اساسی در سازمان ها و شرکت های کشور،به خصوص نوع دولتی آن ها،عدم شناخت علمی،کافی و اصولی از مفهوم و اهمیت بهبود عملکرد می باشد.مشکل مهمی که متاسفانه در کشور ما رایج است نگاه بخشی و غیر سیتماتیک به این موضوع می باشد.امروزه در جهان بهبود عملکرد به عنوان بخشی از یک سیستم و چرخه عملکردی(بهبود عملکردی)شناخته شده و آن را جزیی مهم از مدیریت عملکرد و در ارتباط تنگاتنگ با ارزیابی عملکرد می دانند.پیش از پرداختن به بهبود عملکرد نیاز است به صورت خلاصه به دو مورد  اشاره کنیم که شناخت اصولی و علمی مفهوم بهبود عملکرد بدون شناخت آن ها غیر ممکن است.

 1. معمولا اقدامات و کارهایی که در بخش بهبود عملکرد انجام می شود بعد از مرحله  انجام ارزیابی عملکرد بوده و با در نظر گرفتن نتایج ارزیابی عملکرد بوده و به آن کاملا وابسته است.
 2. بهبود عملکرد جزیی از مدیریت عملکرد بوده و در واقع نتیجه اصلی و مهم مدیریت عملکرد در بخش بهبود عملکرد در نظر گرفته می شود

حال به صورت مختصر به بیان مفهموم ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد می پردازیم:

1. ارزیابی عملکرد:

طبق یک تعریف بسیار ساده ارزیابی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگو ها (اهداف) از پیش تعیین شده بوده و در یک تعریف دقیق تر ارزیابی عملکرد معمولاً مترادف سنجش اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف وبرنامه ها است

برخی تعریف دیگر از ارزیابی عملکرد عبارتند از:

 • فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.
 • ارزیابی عملکرد فرایندی است که با ایجاد شاخص هایی میزان دستیابی سیستم به خروجی های مورد نظر را می سنجد و فرایند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند
 • ارزیابی عملکرد به معنای ارزیابی نتایج کسب و کار برای تعیین اثربخشی استراتژی شرکت و کارایی فرایند های عملیاتی آن و ایجاد تغییر برای پرداختن به کاستی ها و مشکلات است

همان طوری که احتمالا متوجه شده باشید در تعریف های ارزیابی عملکرد ارایه شده ،در قسمت هایی که متمایز شده اند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مفهوم بهبود عملکرد اشاره شده است.

2.مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد در واقع یک فرایند جامع و گسترده تر از ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد می باشد و در واقع دو مورد مذکور،زیر مجموعه های مدیریت عملکرد می باشند. مدیریت عملکرد نظامی است که برنامه ها و اقدامات کلیه اجزاء سازمان را در راستای تحقق اهداف همسو می کند.طبق یک تعریف مدیریت عملکرد رويكردي است سيستماتيك كه از طريق فرآيندهاي تعيين اهداف استراتژيك عملكرد، سنجش عملكرد، جمع آوري و آناليز داد ههاي عملكرد، بازنگري گزارش داد ه هاي عملكرد و بكارگيري اين داده ها به بهبود عملكرد سازمان مي انجامد.

همان طور که مشخص است بهبود عملکرد قسمت پایانی از چرخه مدیریت عملکرد است.

با توجه به مطالب بیان شده اکنون می توان به بيان مفهوم بهبود عملکرد پرداخت.

بهبود عملکرد

بهبود عملكرد جز جدا نشدني در هر سازمان و كسب وكار بوده كه بايد به صورت مستمر ادامه يابد. بهبود عملكرد كمك مي كند كه يك سازمان از طريق بهبود در اثر بخشي(effectiveness) و كارايي(efficiency) در فعاليت ها و فرايند هاي مهم خود،عملكرد بهتري داشته باشد.

طبق یک تعریف بهبود عملکرد در یک سازمان،نوعی از توسعه سازمانی است که با هدف ارتقاء خروجی و نتایج سازمانی و بهبود فرایند ها و روند های سازمانی انجام می شود.

بهبود در یک سازمان می تواند در سطوح مختلفی از جمله سطح کارمندان،سطح یک واحد،گروه و در سطح کلان سازمان انجام بشود و همان طور که اشاره شدبخش مهمی از فرایند مدیریت عملکرد در یک سازمان می باشد

بهبود عملکرد در یک سارمان اگر از دید روانی و فرهنگی به خوبی برای کارمندان آن نهادینه شود باعث می شود کارمندان به طرز موثر و خوبی در این روند مشارکت کرده و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی تلاش نمایند

 

بهبود و تثبیت عملکرد

در رابطه با بهبود عملکرد ژوزف ژوران رهنمودهایی ارایه کرده است که عبارتند از:

1 - ايجاد آگاهي در خصوص نیازها و در جهت بهبود

2 - هدفگذاري بزاي بهبود مستمر

3 - سازماندهی بزاي دستیابی به هدف

4 - آموزش کليه افراد

5 – تعریف و اجراي پروژه هاي لازم بزاي حل مسائل

6 - تهيه گزارش اس نحوه پیشرفت کارها

7.تقدیر و تشکر

8 – اندازه گیری دستاورد ها

9 - تهيه مستندات و مدارک از روند موفقیت ها

10 - توجه به نقش کليه بخشهاي سازمان در بهبود

در انتهای معرفی و تشریح مفهوم بهبود عملکرد باید اشاره نماییم که این مفهوم معمولا به صورت یک چرخه مستمر در نظر گرفته می شود به این معنا که بهبود عملکرد یک روند مستمر است.برای بهبود عملکرد روش ها و تکنیک های مختلفی در نظر گرفته می شود اما یکی از معروفترین آن ها که معمولا به عنوان یک مدل پایه برای بهبود در سازمان ها در نظر گرفته می شود مدلPDCAمی باشد.

چرخه دمینگ(گاها به آن چرخه شوارت هم گفته می شود) یا چرخهPDCAپرکاربرد ترین متدولوژی جاری سازی یک سیستم بهبود مستمر در یک شرکت یا سازمان می باشد. حروفPDCAمخفف کلماتPlan(به معنای برنامه)،Do(به معنای انجام)، Check(به معنای بررسی و نظارت) وAct(به معنای اقدام) می باشد و چهار مرحله اساسی ای که می بایست به طور سیستماتیک انجام شوند تا بهبود مستمر حاصل شود را توصیف می نماید.

در مرحلهPlanمشکلات شناخته شده و برای رفع آن ها برنامه ریزی می شود در مرحلهDoآن برنامه ها اجرا شده و در مرحلهCheckاز اقدامان بازخورد گرفته شده و نتایج به دست آمده بررسی و تحلیل شده و در مرحلهActبا توجه به روند 3 مرحله قبل راه حل هایی ارایه و اجرایی می شود

گروه مشاورین شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس تجربه ای طولاني و ارزشمند در زمينه ارزيابي عملكرد و بهبود عملكرد سازماني داشته و دانش عميق ما به سازمان ها كمك مي كند از طريق بهبود عملكرد هزينه هاي خود را كاهش داده و ضمن بالا بردن كيفيت كاري خود و افزايش كارايي و اثر بخشي فعاليت ها و خروجي هاي سازماني خود ،زمينه رضايت هر چه بيشتر مشتريان،ارباب رجوعان و كارمندان خود را فراهم نمايد

بهبود و تثبیت عملکرد دستاوردها و نتایج قبال توجهی دارد که موجب ارتقای عملکرد سازمان  شده و  منافع ویژه ای را برای آن تأمین خواهد کرد:

منافع بهبود و تثبیت عملکرد برای سازمان

 • افزايش كارايي در منابع و ورودي هاي مورد استفاده در سازمان
 • كاهش هزينه ها سازماني
 • افزايش اثربخشي در خروجي ها و نتايج سازماني
 • افزايش عملكرد كلي سازمان
 • بهبود و ارتقا فرايند ها و برنامه هاي كاري سازماني
 • رضایت بیشتز ذینفعان از جمله مشتریان،جامعه و حتی خود کارمندان سازمان
 •  چابک سازی و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده

گروه مشاورین شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس آمادگی دارد در جهت بهبود عملكرد در  سازمان شما مشاوره های لازم را ارائه نماید. لطفا جهت دریافت خدمات و برنامه اجرایی شرکت یسنا پارس به منظوربهبود عملكرد در سازمان خود، پرسشنامه ذیل را تکمیل و از طریق ایمیلinfo@yesnapars.com یا نمابر 36088832-051ارسال نمایید.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تثبیت و بهبود عملکرد

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید