بیانیه مأموریت، چشم انداز و ارزش های محوری

بیانیه مأموریت یسنا پارس(Mission)

مشاوران و متخصصان یسنا پارس با ارائه راهکارهای نوین مدیریتی به مدیران کمک می کنند تا شیوه های نوین مدیریت را توسط دانش و فناوری روز تجربه نموده و مسیر رشد و تعالی سازمانشان را هموار نمایند.

بیانیه چشم انداز یسنا پارس(Vision):

بیانیه ارزشهای محوری یسنا پارس(Values):


Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید