امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

بازدید رؤسای بانک ملی خراسان رضوی از شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

جلسه بازدید رؤسای بانک ملی خراسان رضوی از شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس در راستایتوسعه همکاری‌های فیمابین
  

بانک ملی
شرکت یسنا پارس
تسما
مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد سازمانی
مدیریت عملکرد
مدیریت
نرم افزار مدیریتی
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات