امروز پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

وبینار و کارگاه آموزشی شیوه‌های تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای مدیران و کارشناسان ارزیابی وزارت آموزش و پرورش

وبینار و کارگاه آموزشی شیوه‌های تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای مدیران و کارشناسان ارزیابی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 21 آذر 1400 برگزار شد. در این وبینار مفاهیم ارزیابی عملکرد، انواع شاخص‌های عملکردی، منابع شناسایی شاخص‌های عملکردی، معرفی اجزای شناسنامه شاخص، شیوه‌های تعیین وضعیت مطلوب (تعیین استاندارد) شاخص‌ها، شیوه‌های اعتبارسنجی مقادیر عملکردی شاخص‌ها در فرایند ارزیابی، مراحل تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مطرح گشت و کارگاه تدوین شاخص نیز برگزار شد. وزارت آموزش و پروش یکی از مشتریان شرکت یسنا پارس می‌باشد که تاکنون از راهکارهای مدیریتی و نرم‌افزارهای شرکت یسنا پارس بهره برده است. 

ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد
راهکارهای مدیریتی
ارزیابی عملکرد
شاخص‌های ارزیابی
مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد سازمانی
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات