امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروژه استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی و کارکنان در شرکت زغال سنگ پروده طبس

استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی و کارکنان یکی از دغدغه‌های مهم مدیران هر سازمان است. شرکت زغال سنگ پروده طبس نیز برای استقرار این نظام در سازمان خود دقت و ریزبینی خاصی را به خرج داده و شرکت یسنا پارس را برای استقرار این نظام انتخاب کرده است. تصاویری که مشاهده می‌کنید مربوط به سمینار آموزشی و پروژه مدیریت عملکرد سازمانی و کارکنان شرکت زغال سنگ پروده طبس می‌باشد. در این پروژه مدل بومی ارزیابی شرکت زغال سنگ پروده طبس بر اساس مدل‌های معتبر علمی، برنامه استراتژیک و نظرات مدیران تهیه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در سطح سازمانی، واحدها و کارکنان تدوین گردید. 

مدیریت عملکرد کارکنان

مدل‌های ارزیابی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی عملکرد کارکنان
نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد
استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان
استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات