انتشار نسخه جدید نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

پس از 18 ماه تلاش تیم تحلیل نرم افزار، تیم برنامه نویسی و تیم کنترل کیفیت، نسل جدید نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما منتشر گردید.  در این نسخه علاوه بر اعمال تغییرات ساختاری در معماری و زبان برنامه نویسی، قابلیت های متعدد جدیدی نیز به نرم افزار افزوده شد.

خانم مهندس امامدادی مدیرعامل یسنا پارس در مراسم رونمایی از نرم افزار  در بیان مزایای استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان فرمودند عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت سازمانهاست. عملکرد خوب به معنی بهره وری، کیفیت، سودآوری و مشتریمداری است. به همین دلیل است که سازمانهای موفق جهان تالش زیادی می کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنانشان(هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت( بیافزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، استقرار سامانه مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان، از اهمیت بسیاری در فرآیند مدیریت سازمانها برخوردار می گردد.

همچنین آقای مهندس زیوری به عنوان مدیر گروه تحلیل نرم افزار در بیاناتی اعلام نمودند که  در نسل جدید نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان، محدودیت ها در مدل ارزیابی کارکنان تا حد زیادی رفع شده و نرم افزار به صورت کاملاً منعطف می تواند انواع روش های ارزیابی استاندارد مورد نظر سازمان ها را به سادگی عملیاتی نماید. همچنین ساختار نرم افزار به گونه ای تغییر کرده که افزودن قابلیت های سفارشی مشتریان  تسهیل گردد.

خانم مهندس امینی مدیر تیم برنامه نویسی نرم افزار در مزایای فنی اعمال معماری و زبان برنامه نویسی جدید فرمودند که با تغییر معماری نرم افزار، سرعت بهره برداری کاربران نرم افزار د رتعداد بالا بهینه شده و با اعمال قابلیت responsive امکان بهره برداری نرم افزار از طریق مرورگر موبایل فراهم شده است. همچنین در بخش امنیت نرم افزار اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید