حضور سرکار خانم مهندس امامدادی ، در هفدهمین رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

رویداد کارآفرینی دانش آموزی با عنوان رکاد رویدادی است که مبتنی بر استانداردهای جهانی استارتاپ ویکند برای نوجوانان محصل در آموزش و پرورش طراحی شده است. تیم رکاد با کمک مربیان و تسهیلگران عزیز در دبیرخانه علمی رکاد، در تلاش اند تا این رویداد جهانی را برای سنین پائین تر و بستر آموزش و پرورش و سطح سنی دانش آموزی، بومی سازی نمایند. که تا کنون با تجربه کردن تعداد زیادی از این سبک رویداد در مشهد و شهرستانها ویرایش ارزشمندی از شکل برگزاری و محتوی آماده شده است که به زودی در اختیار کلیه علاقه مندان در سطح کشور قرار خواهد گرفت.

داوران رویداد:

داوران رویداد از بین کارآفرینان موفق و جوانی انتخاب می شوند که عموما شرکتهایی در بستر IT مدیریت کرده اند. داور ها باید با بوم مدل کسب و کار آشنا باشند، خود استارتاپ داشته باشند و یا به نوعی علاقه مند به سرمایه گذاری روی تیم ها را داشته باشند. داور در روز اختتامیه با دقت ارائه ی تیم ها را می شنود و با طرح سوالات و چالش هایی تیم های ارائه دهنده را می سنجند و تیم های برتر اول تا سوم را انتخاب می کنند.

 

در این رویداد خانم مهندس مریم امامدادی مدیرعامل شرکت یسناپارس به عنوان داور حضور داشتند.

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید