جاری سازی برنامه استراتژیک سازمان


تحقق اهداف سازمانی مستلزم هماهنگ ساختن فعاليت‌ها با اهداف استراتژيك است. رمز اصلی بقا و موفقیت سازمان انتخاب و اجراي استراتژي‌هاي اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است که از طريق تعيين اهداف، برنامه‌ريزي و اجراي استراتژي‌ها و به تبع آن کنترل و ارزيابي عملکرد محقق مي گردد به بیانی دیگر می توان اذعان نمود که جاری سازی استراتژیک بر استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد استوار است.

اجراي استراتژي، امروزه به موضوعي مهم در مديريت تبديل شده است. در پی نظرخواهی صورت گرفته شواهد نشان می دهد که بزرگترین نگرانی مدیران " عدم اجراي استراتژی ها" است. آن ها دليل موفقيت سازمان‌هاي برتر را نه تنها داشتن يک استراتژي خوب، بلکه اجراي خوب يک استراتژي دانسته اند. البته به آن معنا نيست که داشتن يک استراتژي موفق هيچ ارزشي ندارد، بلکه مقصود اين است که يک استراتژي هر چه قدر هم که خوب تدوين شده باشد اگر اجرا نشود، با نداشتن يا حتي بد بودن آن هيچ تفاوتي نخواهدکرد. اجراي يک استراتژي به دلايل مختلف دشوار است اما مشکل اصلي آن است که رهبران نمي دانند" اجراي استراتژي"چيست يا چگونه بايد با آن برخورد کنند.

جاری سازی استراتژیاصول پنج‌گانه‌ی پیاده‌سازی استراتژی (مطابق نظر مک لنان) تحت عناوین علیت، اهمیت، سازگاری، پیوستگی و شفافیت، در چارچوب هرم وارونه طی دو مرحله" تبدیل اهداف استراتژیک به فعالیت‌های حیاتی" و " همسویی پروژه ها و فرایندها"  به کار برده می شود. مک لنان به منظور پیاده سازی استراتژی برای رسیدن به هماهنگی، استفاده از الگوهای علّی را پیشنهاد می کند. بدین معنی که بعد از تدوین ماموریت، چشم انداز، ارزش ها، اهداف استراتژیک و استراتژی ها تحت عنوان برنامه ریزی استراتژیک، فعالیت های حیاتی یا وظیفه ای استخراج شده و پروژه ها، كارهاي سازمان ميان واحد‌هاي اصلي تقسيم ‌می شود و امكان استاندارد كردن كارها و تخصصي كردن فعاليت كاركنان فراهم مي‌گردد.

 

فرآيند گام به گام اجراي استراتژيک:
يکي از بزرگترين چالش‌ها در اجراي استراتژي، فهم دقيق آن است همچنین هر يک از عناصر موجود در استراتژي مي بايست داراي یک اولویت و امتياز عملکردی باشد. اجراي يک استراتژي شبيه هدايت كشتي به سوي يک مقصد معين است لذا می بایست تصميمات درستي اتخاذ و مسير مناسب را انتخاب نمود. سازمان‌ها معمولاً در هر زماني، در ده‌ها پروژه اجرايي فعاليت دارند اولين گام در بهبود اجراي استراتژي پروژه‌اي، سازماندهي تمامي پروژه‌ها و بالاخص پروژه‌هاي استراتژيك مي‌باشد. در راستای این مهم می بایست توانايي خود در مديريت پروژه را بهبود بخشید. تا در نهایت پرسنل احساس کنند وظايفشان در راستاي اهداف استراتژيک سازمان قرار دارد که این يکي از مهمترين ابعاد در فرآيند اجراي استراتژي می باشد به این منظور می توان از عملکرد خوب پرسنل تقدیر و پاداش در نظر گرفت.

 

جاری سازیمنافع جاری سازی استراتژیک برای سازمان:

 • سازمان را در توسعه همه جانبه ، سازماندهی مطلوب و شناخت بهتر مشتریان یاری می کند.
 • امکان شناسایی، اولویت بندی و بهره برداری از فرصت ها را برای سازمان میسر می کند.
 • مشکلات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان را نمایان می کند.
 • حل مشکلات اساسی سازمان را میسر می کند.
 • عملکرد سازمان را از طریق ایجاد چارچوبی برای هماهنگی و کنترل فرایندها بهبود می بخشد.
 • اگرچه تدوين استراتژيک امری ضروري براي پيشبرد اهداف سازمان می باشد، اما  وجود هماهنگي بين عناصر سازمان واستراتژي‌هاي مختلف از طریق پیاده‌سازی استراتژیک امری حیاتی  است.

منافع جاری سازی استراتژیک برای مدیران:

 • موجب تقویت و ارتقاء توان مدیریتی می شود.
 • به مدیران این امکان را می دهد که به صورت فراکنشی نه واکنشی به استقبال آینده بروند.
 • موجب می گردد که مدیران مختلف چارچوب فعالیت های خود به همراه منابع در اختیار را بدانند. (با توجه به نرخ بالای جابجایی مدیران علی الخصوص در سازمان های دولتی منجر به عدم تغییر رویه های کاری می گردد.)

منافع جاری سازی استراتژیک برای کارکنان:

 • وظایف و مسئولیت­های کلیه کارکنان در راستای هدف اصلی همسو و یکپارچه می گردد.
 • در کارکنان احساس مثبت و پشتیبان کننده نسبت به ایجاد تغییر در سازمان ایجاد می کند.
 • موجب  بهبود فعالیت های تیمی  کارکنان می گردد.

درخواست شرح خدمات
لطفاً جهت دریافت شرح خدمات و برنامه اجرایی شرکت یسنا پارس جهت جاری سازی استراتژیک در سازمان شما، پرسشنامه ذیل را تکمیل
و از طریق ایمیل info@yesnapars.com یا نمابر 051-36088212ارسال نمایید.


دانلود فایل پرسشنامه درخواست جاری سازی استراتژیک

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید