تعالی عملکرد سازمانی


جهان هیچ‌گاه ثابت باقی نمی‌ماند و امروز بیشتر از هر زمان دیگری با سرعت در حال تغییر بوده و وابستگی‌های بین سازمان‌ها، اجتماعات و اقتصادها به ‌شکل پیچیده‌ای در حال تقویت و افزایش است. هر سازمان جهت حفظ بقای خود در چنین محیط رقابتی نیاز به نوآوری و بهبود دائمی دارد و باید بیشتر از گذشته، نیازها و انتظارات ذینفعان خود را درک کرده، بین‌شان تعادل برقرار نموده و به ‌شکلی مؤثر آنها را مدیریت کند. لذا حرکت در مسیر تعالی سازمانی و آشنایی با الگوهاي روز دنیا در زمینه تعالی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مدل تعالی سازمانی با به تصویر کشیدن یک سازمان متعالی این امکان را فراهم می سازد تا سازمانها در مقایسه خود با این مدل، سرآمدي خود را محک زده و از طریق یادگیري، نوآوري و بهبود مستمر، در جهت بازنگري وضعیت موجود و برنامه ریزي بهبود اقدام نمایند. این مدل، ابزاري براي سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان بوده و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را براي بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند.

 

تعالی عملکرد

تعالی سازمانی یعنی رشد و ارتقاء سطح سازمان در تمامی ابعاد جهت کسب رضایتمندی ارباب رجوع، کارکنان و سایر ذینفعان

مدل تعالی سازمانی، از یک سو به عنوان ساختاری مدیریتی و با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهاي اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی، زمینه پیشرفت و  بهسازي سازمان را فراهم می کند و از سوی دیگر به کارکنان اجازه می‌دهد روابط علّی موجود بین عملکرد سازمان و نتایج به‌ دست‌آمده را درک کنند. اگرچه مدل های تعالی سازمانی نظیر مالکوم بالدریج و یا EFQM در این زمینه معرفی شده اند که چهارچوبی برای فهم و مدیریت پیچیدگی های ناشی از تغییرات مستمر ارائه می کنند، اما همواره یک نسخه مشخص از قبل تعیین شده در تمام کسب وکارها و در هر زمان و شرایطی کاربردی نبوده و یا کارایی لازم را نخواهد داشت. با این حال فصل مشترک کلیه مطالعات و مدل های تعالی عملکرد سازمان به این موضوع اشاره دارد که یک سازمان  برای رسیدن به موفقیت پایدار، نیازمندِ رهبری قدرتمند و مسیری راهبردی و مشخص بوده و  باید کارکنان، شراکت‌ها و فرایندها را به گونه ای توسعه و بهبود ببخشند تا محصولات و خدماتی با ارزش افزوده به مشتریان خود تحویل دهند. اگر رویکردهای صحیح به‌ شکل مؤثر اجرا شوند، سازمان به نتایج مورد انتظارِ خود و ذینفعانش خواهد رسید.

بر همین اساس فرایند تعالی عملکرد سازمان را می توان مبتنی بر 4 گام اصلی در منطق رادار تعریف نمود:

 1. تعیین و تعریف نتایج مورد انتظار: نتایجی که سازمان در نظر دارد پس از یک دوره عملکردی مشخص کسب نماید، در شروع دوره و به عنوان بخشی از استراتژی سازمان تعریف می شود.
 2. ایجاد و برنامه ریزی رویکردهای مناسب:  به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر، رویکردها و روش های مناسبی که بر پایه نیازهای ذینفعان می باشد، ایجاد و برنامه ریزی می شود . رویکردها باید ضمن پشتیبانی از استراتژی سازمان، با سایر رویکردهای مرتبط نیز در ارتباط بوده و یکپارچگی خود را با روش های دیگر در سازمان حفظ نماید.
 3. جاری سازی رویکردها: رویکردهای مشخص و برنامه ریزی شده می بایست به صورت نظام مند و به موقع اجرا شوند تا باعث ایجاد چابکی و انعطاف پذیری در سازمان گردد.
 4. ارزیابی و اصلاحرویکرد های جاری شده: میزان کارایی و اثربخشی رویکردهایی که در سازمان جاری می شوند از طریق ارزیابی و تحلیل نتایج حاصله و همچنین فعالیت های مستمر یادگیری صورت گرفته در سازمان، به صورت منظم اندازه گیری می شود. داده های حاصل از اندازه گیری، یادگیری و خلاقیت، اولویت اجرای بهبودها و نوآوری ها در سازمان را مشخص می کند.  

radar diagram

گروه مشاورین شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس آمادگی دارد پس از مطالعه و بررسی اسناد سازمان و با در نظر گرفتن چشم انداز آن، مسیر بهبود و در نتیجه تعالی سازمان را طراحی و برنامه ریزی نموده و همراه با سازمان در طی این مسیر گام بردارد.

 • بررسی مستندات سازمان با هدف آگاهی نسبت به اقدامات انجام شده، وضعیت کنونی و  برنامه های آینده سازمان
 • شناسایی و استخراج نقاط قوت و ضعف سازمان
 • بررسی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موجود با توجه به کسب وکارهای مشابه ، شرایط محیطی فعلی و پیش بینی های انجام شده در رابطه با تغییر و تحولاتی آتی
 • بازنگری اهداف و برنامه های سازمان با توجه به نتایج حاصل از مراحل قبلی
 • ارائه راهکارها و رویکرد های بهبود و برنامه های یادگیرانه منطبق بر شرایط، امکانات و چشم انداز سازمان
 • همراهی با سازمان در اجرایی نمودن رویکردها و برنامه های طراحی شده
 • پایش و ارزیابی عملکرد سازمان در جاری سازی اقدامات برنامه ریزی شده و تحلیل نتایج به منظور تعیین وضعیت پیشرفت و مشخص نمودن چگونگی ادامه مسیر

متعالی سازی سازمان بدون شک منافع مادی و معنوی بسیاری برای سازمان و مدیران آن به همراه خواهد داشت که کارکنان آن نیز از این منافع بدون بهره نخواهند ماند.

منافع تعالی عملکرد سازمانی برای سازمان

 • امکان خودارزیابی سازمان در ابعاد مختلف توسط کارکنان بر اساس الگوي تعالی سازمانی
 • بهبود عملکرد سازمان با توجه به نتایج خودارزیابی
 • ارزیابی مبتنی بر واقعیات و توجه ویژه به نتایج کسب شده
 • برخورداري از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر مدیریت مبتنی بر فرایندهاي سازمانی

 

منافع تعالی عملکرد سازمانی برای مدیران

 • ارائه تصویر واقعی از فعالیت هاي سازمان
 • توانایی امتیاز دهی کمی به عملکرد سازمان بر اساس نتایج خودارزیابی
 • شناسایی نقاط قوت و زمینه هاي بهبود در سازمان
 • شناسایی نقاط ضعف و موانع بهبود بهره وری در سازمان
 • تبادل تجربیات درون و برون سازمانی

 

منافع تعالی عملکرد سازمانی برای کارکنان

 • امکان مشارکت گسترده کارکنان در فرایند متعالی سازی سازمان
 • ایجاد زمینه های رشد و ارتقاء زمینه های کاری برای کارکنان درگیر در تعالی عملکرد سازمان و تقویت انگیزه آنان
 • بهره مندی پرسنل سازمان از منافع مادی حاصل از تعالی عملکرد سازمان

 

درخواست شرح خدمات

لطفا جهت دریافت خدمات و برنامه اجرایی شرکت یسناپارس به منظور تعالی عملکرد سازمانی در سازمان شما، پرسشنامه ذیل را تکمیل و از طریق ایمیل  info@yesnapars.com  یا نمابر 36088832-051 ارسال نمایید.

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تعالی عملکرد سازمانی

 

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید