امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ دسته بندی :

عوامل مؤثر در اجرای فرایند ارزیابی عملکرد

یکی از مهم‌ترین لوازم و پیش نیازهای کارایی و کارآمدی ارزیابی عملکرد در یک کشور این است که جایگاه ارزیابی به صورت صحیح و شایسته مورد توجه نظام برنامه‌ریزی قرار گیرد. اما قبل از پرداختن به جایگاه ارزیابی عملکرد در نظام برنامه‌ریزی باید توجه نمود که نظام برنامه‌ریزی در یک کشور می‌بایست طوری سازماندهی و طراحی شود که خرده نظام ارزیابی عملکرد در آن جایگاه و نقشی مطلوب داشته باشد. نقش دولت در کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط خاص این کشورها نقش تعیین‌کننده‌تری است. بر همین اساس نیز در این کشورها نظام برنامه ریزی و کارآمدی آن یکی از مهمترین و اساسی‌ترین ضروریات جهت تضمین و تداوم حضور کارامد و دخالت مطلوب دولت می‌باشد.

ارزیابی عملکرد

در فرایند ارزیابی عملکرد، اصول و الزامات مؤثری وجود دارد که باعث می‌شوند فرایند اجرایی ارزیابی به خوبی انجام شود. این عوامل عبارتند از:

 1. مدیران ارشد در ارزیابی عملکرد حضور داشته باشند.
 2. چارچوب اصولی برای اندازه‌گیری عملکرد (طراحی نظام عملکرد) داشته باشد.
 3. بین عوامل و دست‌اندرکاران ارزیابی عملکرد تعامل و ارتباط وجود داشته باشد.
 4. شاخصهای ارزیابی با اهداف و راهبردهای سازمان سازگار باشند.
 5. اهداف و برنامه‌های ارزیابی عملکرد روشن، منطقی، عینی و ملموس باشند.
 6. ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف، راهبردها و رشد سازمان تلقی شود.
 7. سازمان باید نیروی متخصص مورد نیاز برای ارزیابی را تربیت کند. 
 8. به اقتضائات محیطی توجه شود.
 9. برنامه‌های ارزیابی قابلیت اجرایی داشته باشد.
 10. ارزیابی عملکرد نباید اطلاعات را انباشته کنند، باید تصمیم گیرندگان را در فرایند تصمیم گیری یاری نمایند.
 11. نظام ارزیابی باید مثبت باشد نه بازدارنده.
 12. ارزیابی عملکرد مقرون به صرفه باشد.
 13. ارزیابی عملکرد باید واقع‌گرا باشد.
 14. باید این نکته مهم را در سازمان نهادینه کنیم که ارزیابی عملکرد ابزاری ارزشمند در جهت ایجاد تحول و هدایت سازمان به سوی تعالی است.
 15. نظام اداری صحیح و کارآمد و ضوابط و مقررات شفاف وجود داشته باشد.
 16. نسبت به موضوع نگرش سیستمی وجود داشته باشد.
 17. راهبری دقیق و صحیح فعالیت‌های ارزیابی صورت پذیرد. 
 18. اطلاعات مناسب و صحیح در دسترس باشد.
 19. از سیستم ارتباطی مناسب استفاده شود.
 20. به اصول فرهنگ و روانشناسی سازمانی توجه داشته باشد.
ارزیابی عملکرد
مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد کارکنان
راهکارهای مدیریتی
نرم افزار مدیریت عملکرد
نرم افزار ارزیابی عملکرد
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات