امروز پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ دسته بندی :

مدیریت عملکرد سازمانی-1

امروزه عناوینی چون سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و... از عبارت‌های رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت هستند و گروه‌های مختلفی از افراد به دنبال شناسایی و معرفی ویژگی‌های این قبیل سازمان‌ها هستد. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد. از این رو تمام مدیران عالی رتبه یک سازمان بایستی با نظام مدیریت عملکرد سازمانی آشنا باشند.

ما در مطلب پیش رو ضمن تشریح این مفهوم دلایل اهمیت و ضرورت این نظام مدیریت عملکرد سازمانی و همچنین ارتباط این نظام با سایر نظام‌های مدیریتی را شرح خواهیم داد.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی تسما

تعریف مدیریت عملکرد سازمانی

تعریف مدیریت عملکرد سازمانی

در پاسخ به این سوال که تعریف مدیریت عملکرد سازمانی به چه معناست می‌توان گفت که نظامی است که پیامد ها، دستاورد‌ها و نتایج برنامه‌ها را ارزیابی می‌کند و همچنین بر نحوه اجرای برنامه‌ها نظارت دارد و در کنار تمام این مسائل دریچه‌ای به سوی درک بهتر وضعیت و شرایط واقعی سازمان برای مدیران عالی رتبه، می‌گشاید. از این رو باید در همین ابتدا این مسئله را برای خوانندگان این متن روشن سازیم که ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از مرحله‌های فرایند مدیریت عملکرد سازمانی می‌باشد.

بازوهای نظام مدیریت عملکرد سازمانی(اینفو)

نظام مدیریت عملکرد سازمانی دارای 2 بازوی ارزیابی و نظارت است. به عبارتی در این نظام پس از معین شدن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان، می‌بایست از یک طرف به شیوه اجرایی برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌هایی که جهت تحقق اهداف تعیین و تعریف می‌شوند، نظارت داشته باشد، و از طرفی دیگر نتایج اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مذکور را در کنار بررسی وظایف جاری واحد‌های مسئول بواسطه شاخص‌های ارزیابی، پایش نماید. در نتیجه می‌توان مدعی شد که این نظام مدیریتی تاثیر شگرفی در بهبود عملکرد سازمان و تحقق اهداف مدیران عالی رتبه، دارد.

ضرورت و اهمیت استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی

دلیل اهمیت استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی

ضرورت و اهمیت استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی بر هیچ فردی پوشیده نیست از این رو در این بخش به بیان اطلاعاتی خواهیم پرداخت که نحوه استقرار موفق این نظام مدیریتی را بر شما شرح می‌دهد. می‌توان اینطور عنوان کرد که استقرار موفق نظام ارزیابی عملکرد سازمانی، همانگونه که پیشتر اشاره کردیم، یکی از مراحل نظام مدیریت عملکرد محسوب می‌شود و محتوای اطلاعاتی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر استقرار موفق این نظام داشته باشد.

محتوای مذکور بایستی شامل مواردی چون اهداف سازمانی، تدوین و استاندارد سازی شاخص‌های عمومی و اختصاصی مناسب با اهداف و ماموریت‌های سازمان باشد به گونه‌ای که عواملی چون ارزیابی شوندگان، شیوه‌های فرایند ارزیابی و نحوه اعتبار سنجی آن، شیوه بهره برداری از نتایج ارزیابی و... را در بر گیرد. در نتیجه شما بایستی محتوای مورد نیاز خود را در محدوده استقرار طرح و بر اساس اصول علمی و متناسب با نیاز‌های سازمان تهیه نمایید.

تولید محتوای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی بایستی به عنوان پیش نیاز کلیه اقدامات مرتبط با مدیریت عملکرد سازمانی، مورد توجه قرار بگیرد. تولید محتوا در این بخش بایستی به گونه‌ای صورت پذیرد که قدرت برقرار ساختن ارتباط موثر با سایر فرایند‌های سازمان را داشته باشد. همچنین این محتوا جهت پاسخ به نیاز‌های نظارتی مدیران بایستی به این سوالات پاسخ دهد:

  • نظام مدیریت عملکرد سازمان با جه بخش‌هایی از نظام برنامه ریزی سازمانی در ارتباط است و چگونه؟
  • از چه مدل علمی در ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شود و آیا نیاز به طراحی مدل بومی هست؟
  • چگونه برآیند فعالیت‌های معاونت‌ها با برنامه‌های عملیاتی واحدها و اهداف سازمانی هماهنگ و همسو شود؟
  •  چگونه عملکرد سازمان در قبال وظایف و امور محوله به آن ارزیابی می‌شود؟
  •  چگونه عملکرد سازمانی در قبال آیین نامه‌ها و اسناد بالادستی ارزیابی می‌شود؟
  •  چه روش‌ها و تکنیک‌هایی را باید برای افزایش دقت ارزیابی عملکرد سازمان به کار برد؟
  •  داده‌های عملکردی سازمانی کدامند و با چه شیوه‌ای می‌بایست آنها را گردآوری نمود؟
  • از نتایج ارزیابی عملکرد سازمان به بهره برداری خواهد شد؟
  • قالب گزارشات ارزیابی عملکرد سازمان چگونه است و چه افراد و واحدهایی می‌بایست از آن بهره برداری کنند؟

نظام یکپارچه مدیریت عملکرد سازمانی(اینفو)

سازمان‌های امروزی به مثابه یک منشور کثیرالوجه می‌مانند که استقرار نظام یکپارچه مدیریت عملکرد سازمانی موجب می‌شود تا وضعیت کلیه وجوه سازمان شناخته شود و کارکردشان در راستای اهداف و استراتژی‌های سازمانی تحت کنترل قرار بگیرد.

ارتباط نظام مدیریت عملکرد سازمانی با سایر نظام‌های مدیریتی

ارتباط نظام مدیریت عملکرد سازمانی با سایر نظام ها

ارتباط نظام مدیریت عملکرد سازمانی با سایر نظام‌های مدیریتی حائز اهمیت می‌باشد و گستردگی و اهمیت نظام مذکور به حدی است که با سایر نظام‌های مدیریتی سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد، برخی از آنها به نوعی ورودی‌های نظام مدیریت عملکرد سازمانی هستند و گروهی اعظم آنها از خروجی‌های این سیستم استفاده و بهره برداری می‌نمایند. لذا ضرورت دارد سازمان‌ها به منظور کسب موفقیت در استقرار این سیستم، ارتباط آن را با سایر اجزای مدیریتی سازمان به دقت تعیین نمایند.

از نظام مدیریت عملکرد سازمانی می‌توان بهره برداری‌های متعددی در راستای بهبود فرایندهای مدیریتی سازمان داشت. لذا توجه به استقرار صحیح سیستم می‌تواند نتایج شگرفی را در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد و با توجه به سیاست‌های مدیران سازمان می‌توان رویه‌های متعددی را در راستای ایجاد ارتباط نظام مدیریت عملکرد سازمانی با سایر سیستم‌های مدیریتی مستقر در سازمان برقرار نمود تا حداکثر نتایج از استقرار این نظام حاصل شود.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

کلام آخر

همانطور که در این مطلب بدان اشاره کردیم سازمان‌ها برای کسب موفقیت و ماندگاری نیازمند این مسئله هستند که عملکرد عالی داشته باشند و مهم‌ترین رمز دستیابی یک سازمان به چنین جایگاهی بهرمندی از نظام مدیریت عملکرد سازمانی است. در نتیجه ما در این مطلب برای شما مدیریت عملکرد سازمانی را تعریف کرده و سپس ضرورت و اهمیت استقرار این نظام را برای شما شرح دادیم و در ادامه نیز ارتباط نظام مدیریت عملکرد را با سایر نظام‌های مدیریتی درون سازمان بازگو کردیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تدوین برنامه مدیریت عملکرد سازمانی، شما می‌توانید با همکاران ما در شرکت یسناپارس تماس حاصل فرمایید.

مدیریت عملکرد سازمانی
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات