امروز پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دسته بندی :

6 دلیل برای سرمایه‌گذاری روی یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان

اندازهگیری عملکرد کارکنان، یکی از اهداف مهم برای هر سازمان است، زیرا عملکرد کارکنان به طور مستقیم بر موفقیت آنها تأثیر میگذارد. در سطح جهان، سازمانها روش سنتی مدیریت عملکرد را کنار گذاشته و با استفاده از نرمافزار ارزیابی عملکرد، رویکرد مدرن را در پیش گرفتهاند. این نرمافزار، در مقایسه با بررسیهای سنتی سالانه یا شش ماهه، نه تنها جامع است بلکه سازگار و متعادل نیز هست.

نرمافزار مدیریت عملکرد کارکنان، باعث افزایش تعامل کارکنان، افزایش انگیزه و تسهیل ارتباط دو طرفه میشود و همچنین به مدیریت بهتر کارمندان نیز کمک میکند تا کارایی و دقت بررسی عملکرد کارکنان افزایش یابد. اگر هنوز برای یک نرمافزار ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری نکردهاید، این مقاله را بخوانید تا بدانید که چرا باید این کار را انجام دهید؟
بازخورد عملکرد

بازخورد آنی

بازخورد، برای ایجاد مشارکت و حفظ کارمندان بسیار مهم است. برای اینکه بازخورد موثرتر باشد، باید به صورت مکرر و درجا، مثبت و سازنده به اشتراک گذاشته شود. نرمافزار مدیریت عملکرد کارکنان، اشتراکگذاری و دریافت بازخورد را برای کارمندان و مدیران آنها بسیار آسان و این امکان را برای به اشتراکگذاری مداوم بازخورد آنی فراهم میکند. به جای انتظار برای بررسی عملکرد، مدیران میتوانند در هر زمان و هر مکان با کارمندان خود بازخورد را به اشتراک بگذارند. به همین ترتیب، این انعطافپذیری را در کارکنان ایجاد میکند تا هر زمان که لازم باشد از آنها بازخورد بگیرند. بازخورد به موقع به کارمندان خوب کمک میکند تا بهتر شوند و افرادی که در حد و اندازه آنها نیستند نیز فرصتی برای پیشرفت پیدا میکنند. میتوان گفت که به قول کن بلانچارد (نویسنده آمریکایی):  "بازخورد صبحانه قهرمانان است ."

بنابراین، یک نرمافزار مدیریت عملکرد کارکنان نه تنها ارتباط دو طرفه را تسهیل میکند بلکه همکاری را نیز بهبود میبخشد، که به نوبه خود تعامل و حفظ کارکنان را نیز بهبود میبخشد.
شناخت کارمندان

شناخت کارمندان

دقیقاً مانند بازخورد، کارمندان احساس میکنند باید دائماً در کارشان شناخته شوند. دریافت شناخت به موقع، باعث افزایش اعتماد به نفس کارمندان میشود و آنها برای کار خود اعتبار میگیرند. تقدیر از پیشرفتهای کارمندان، انگیزۀ آنها را حفظ میکند. اکثر نرمافزارهای مدیریت عملکرد کارکنان که در بازار موجود است دارای یک ماژول داخلی برای شناسایی و پاداش کارکنان هستند که به شما امکان میدهد کارکنان خود را فوراً به خاطر کارشان تشخیص داده و پاداش دهید. به عنوان مثال، با استفاده از ابزاری مانند نرمافزار مدیریت عملکرد، میتوانید به طور علنی از کارمندان خود تعریف و تمجید کنید یا به آنها امتیاز دهید.
اهداف سازمان

مدیریت هدف

مدیریت هدف یک فرایند مهم برای همه سازمانها است، زیرا به کارکنان کمک میکند تا در یک هدف مشترک متمرکز شوند و به اندازهگیری پیشرفت کلی سازمان کمک میکند. یک نرمافزار مدیریت عملکرد کارکنان، کارمندان و سازمان را قادر میسازد تا اهداف مشخص، هوشمند و پویایی را برای خود تعیین کنند. علاوه بر این، به افراد این امکان را میدهد تا اهداف خود را با اهداف سازمان همسو کنند. این به همه کمک میکند تا در جهت یک هدف مشترک تلاش کنند.
بازخورد 360 درجه

بازخورد 360 درجه

کارمندان نه تنها دوست دارند از مدیران خود بازخورد بگیرند، بلکه از طرف همتایان خود نیز دوست دارند بازخورد دریافت کنند. در این فرایند بازخورد 360 درجه، کارمندان از مخاطبان متعددی بازخورد می‌گیرند که شامل مدیران، همتایان، زیردستان، فروشندگان و مشتریان میشود. با این روش، کارمندان دیدگاه کلی و متعادلی از عملکرد خود به دست میآورند. علاوه بر این، این روش، پلی را بین آنچه کارمند درک می‌کند و آنچه دیگران درباره کارمند فکر میکنند، ایجاد میکند. همچنین به کارمندان این امکان را میدهد تا بدون ترس از این که طرد شوند، ناخودآگاه درباره مدیران خود بازخورد ارائه دهند. قطعاً میتوانیم بگوییم که بازخورد 360 درجه نه تنها به خودآگاهی کارکنان کمک میکند بلکه باعث ایجاد فرهنگ باز در سازمان میشود.

افزایش شفافیت و کاهش تعصبشفافیت

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، دید بسیار روشنی را در اختیار همه افراد سازمان قرار میدهد. هر ذینفع دید روشنی در مورد پیشرفت اهداف، بازخورد و پروژههای در حال انجام دارد. علاوه بر این، در یک نرمافزار مدیریت عملکرد کارکنان، چون دادهها به طور مداوم وارد میشوند، احتمال هرگونه تعصب یا علاقه به کارمند را کاهش میدهد. این امر منجر به ایجاد احساس اعتماد و فرهنگ آزاد در سازمان میشود.

کسب بینش درست از کارکنانبینش کارکنان

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، بینش مفصلی دربارۀ عملکرد یک کارمند، در قالب نمودارها و نمودارهای دقیق ارائه میدهد. این به کارمندان کمک میکند تا در مورد مهارتها و نیازهای رشد خود تصمیم بگیرند. به علاوه، این به مدیران و سازمان‌ها نیز کمک میکند تا در زمان بررسی عملکرد سالانه یا شش ماهه، تصمیمات مربوط به غرامت و ارتقا را اتخاذ کنند، این کار، همچنین باعث صرفهجویی در وقت کارفرما در طول زمان بررسی میشود، زیرا تمام اطلاعات مربوط به عملکرد کارمند در نرمافزار ارزیابی عملکرد وجود دارد.

پلتفرم نرم‌افزاری تسما، سرمایهگذاری مطمئن برای نظام مدیریت کارکنان سازمان

نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما تاکنون در بسیاری از وزراتخانهها و سازمانهای اجرایی کشور، مراکز آموزش عالی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های خصوصی و ... مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. شما میتوانید با استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان، به افزایش بهرهوری کارکنان و تعالی سازمانی دست یابید. برای آشنایی بیشتر با استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان

راهکارهای مدیریتی
نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد
ارزیابی کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات