وجه تمایز تدوین و جاری سازی استراتژیک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

وجه تمایز تدوین و جاری سازی استراتژیک 

مهمترین مشکل و چالش مدیریت استراتژیک بیش از مرحله تدوین به اجرای استراتژی معطوف است.

چنانچه بهترین استراتژی ها نیز به خوبی جاری­ سازی نگردند برنامه ریزی استراتژیک هم به یک بازی فکری نسبتا جذاب تبدیل خواهد شد زیرا استراتژی، بدون اجراشدن قابلیت ایجاد تغییر در وضعیت سازمان را نخواهد داشت.لذا توانایی اجرای استراتژی بسیارمهم تر از کیفیت خود استراتژی است.

در این زمینه دو چالش مطرح می گردد:

 1.    اندیشه بدون عمل؛ استراتژی­ های ارزشمندی که روی کاغذ باقی مانده­اند.
 2. عمل بدون اندیشه؛ تصمیمات اجرایی که بدون توجه به استراتژی­ ها به اجرا گذاشته می­شوند.

به بیان بزرگان:

 • اجرا، هسته اصلی موفقیت کسب و کار است.(جویسی، 2005، ص69)
 • اجرای کارآمد یک استراتژی متوسط همواره بر اجرای میان مایه یک استراتژی فوق العاده برتری دارد.(استرلینگ، 2003، ص27)
 • بیشتر شرکت­ها باید از جستجوی استراتژی­های عالی به سمت توسعه قابلیت ­های عالی اجرای استراتژی حرکت کنند.(ایگلهاف، 1993، ص49)

طبق تحقیقات به عمل آمده عوامل موثر در جاری سازی استراتژی مطابق نظر محققان عبارت­اند از:

 • مدیریت ارشد (آلیو2005)
 • امور فرهنگی (هیگینز و مک آلیسر2004)
 • توسعه سازمانی (هرکولس2000)
 • فاکتورهای انسانی (مارتل و دیگران1996)
 • تعهد مدیریت میانی (گات و مک میلیان1986)
 • اقدامات حوزه کیفیت (پرویر و دیگران1998)
 • معیارهای عملکرد (اتکینسون2006)

مهارت های بنیادین جاری­سازی استراتژی

موفقیت استراتژیک در صورتی حاصل می گردد که استراتژی­ های درست به درستی در سازمان جاری شوند. ماهیت جاری­ سازی استراتژی متفاوت از برنامه ­ریزی استراتژیک است؛ که این تفاوت ماهیت به تفاوت مهارت می انجامد.از جمله:

 • مهارت تعامل؛ درک حالات روانی همکاران و ذینفعان از جمله ترس، تشویق، ابهام، ناامیدی و ... و گفتگو برای یافتن بهترین روش برای جاری سازی استراتژی
 • مهارت تخصیص؛ توانایی تهیه و تدارک منابع ضروری برای اجرای استراتژی.
 • مهارت پایش؛ توانایی استفاده از اطلاعات برای مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای استراتژی به وجود آمده است یا خیر؟ استفاده از سیستم های بازخور اطلاعاتی و تهیه گزارشات پیوسته از وضعیت اجرای استراتژی ها
 • مهارت سازماندهی؛ توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که می توانند به هنگام بروز مشکل در اجرای استراتژی، به حل آن مشکل کمک نماید. (راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی در عمل، مجتبی لشکر بلوکی)

مدل " پی 5 " به منظور جاری سازی استراتژی

در مدل پی 5 اعتقاد بر این است که ساختار (شامل اصول و فرایندها) بر رفتار انسان ها اثرگذار است و رفتار انسان ها منجر به عملکرد می گردد. در واقع می توان بیان نمود؛ استراتژی پیشران ساختار است، ساختار پیشران رفتار است، رفتار نیز پیشران عملکرد سازمان است.

تفاوت تدوین و جاری سازی استراتژی

 1. تدوین استراتژیک فرایندی ذهنی ، در صورتی که اجرای استراتژیک فرایندی عملیاتی است.
 2. در تدوین استراتژیک بر اثربخشی ، اما در اجرای آن به کارایی تأکید می شود.
 3. تدوین مستلزم داشتن مهارت های تشخیصی، تحلیلی و ترکیبی است اما اجرای آن مستلزم داشتن مهارت های تعاملی و تخصیصی و پیگیری و سازماندهی است.
 4. تدوین استراتژیک تنها نیازمند ایجاد هماهنگی میان عده ای معدود و انگشت شمار است در حالی که دراجرای استراتژیک می بایست هماهنگی میان جمع زیادی از افراد صورت گیرد.
 5. تدوین استراتژیک معمولا بین 6 ماه تا یکسال به طول می انجامد در حالی که جاری سازی استراتژیک، دوره ای حدودا یک سال تا 5 سال دارد.

 

منابع:

 • کتاب جاری سازی استراتژی، راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی در عمل/ویراست چهارم/ نویسنده دکتر مجتبی لشکر بلوکی/ انتشارات آریانا قلم
 • http://www.elsevier.com/locate/lrp /Long Range Planning / Susan E. Lynch, Marie Louise Mors

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید