جستجو
  • فروشگاه
  • تماس‌با‌ما
  • دمومحصولات
  • سوالات‌متداول
× Send

8 ویژگی که باید در ابزار مدیریت عملکرد جستجو کنید

مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی‌ترین فرآیندهای توسعه سرمایه انسانی محسوب می‌شود که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می‌باشد. این سیستم  چرخه نظارت بر عملکرد کارکنان را پشتیبانی می‌کند. در فرایند مدیریت عملکرد کارکنان می‌بایست به صورت دوره‌ای انجام شود تا مدیران و کارکنان به صورت دقیق و شفاف بدانند از آنها چه چیزی انتظار می‌رود و بر اساس چه فاکتورهایی عملکردشان در طول دوره ارزیابی اندازه‌گیری و قضاوت خواهد شد.
8 ویژگی که باید در ابزار مدیریت عملکرد جستجو کنید

آنچه در این مقاله میخوانید :

معرفی

ویدئو معرفی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی‌ترین فرآیندهای توسعه سرمایه انسانی محسوب می‌شود که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می‌باشد. این سیستم  چرخه نظارت بر عملکرد کارکنان را پشتیبانی می‌کند. در فرایند مدیریت عملکرد کارکنان می‌بایست به صورت دوره‌ای انجام شود تا مدیران و کارکنان به صورت دقیق و شفاف بدانند از آنها چه چیزی انتظار می‌رود و بر اساس چه فاکتورهایی عملکردشان در طول دوره ارزیابی اندازه‌گیری و قضاوت خواهد شد.

سازمان‌های موفق جهان تلاش زیادی می‌کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنان‌شان (هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت(   بیافزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری استراتژیک برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان محسوب می‌شود.

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  بهترین راهکار در پاسخ به نیازهای شما در نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان و هدایت آنها به سوی بهبود عملکرد است. این نرم‌افزار تحت وب بر اساس مدل‌های علمی نظام مدیریت عملکرد، کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد کارکنان ‏را پشتیبانی می‌نماید و ابزاری کارآمد برای اندازه‌گیری و کنترل مستمر عملکرد کارکنان در جهت تحقق  اهداف و عوامل کلیدی موفقیت سازمان و بهبود کیفیت در تصمیم‌گیری‌هاست.

به کمک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما،  هریک از پرسنل ابتدا از انتظارات مدیران مافوق خود مطلع شده تا فعالیت‌های قابل انجام در طول دوره ارزیابی را با آن تطبیق دهد. سپس داده‌ها، شواهد و مستندات عملکردی خود را در حین دوره یا پایان دوره ارزیابی در سامانه بارگذاری می‌نماید. به ازای هریک از شاخص‌های ارزیابی عملکرد و داده‌های عملکردی جمع‌آوری شده از کارکنان، ارزیاب‌های صلاحیت‌دار تعریف شده و هریک از آنها مسئولیت اظهار نظر در خصوص شاخص مربوطه را خواهند داشت. پس از تجمیع اظهار نظرات ارزیاب‌ها، نتایج اولیه ارزیابی پرسنل اعلام شده  و هر کدام قادر خواهند بود اعتراض خود را با ارائه دلایل و مستندات ثبت تا توسط ارزیاب مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت پس از بررسی نهایی و اعتبارسنجی داده‌های عملکردی، نتایج ارزیابی در قالب گزارشات متنوع تحلیلی و تجمیعی توسط نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما در دسترس می‌باشد.

 با استقرار نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، مدیران قادر خواهند بود کارکنان را از لحاظ عملکردی به طور دقیق مقایسه نموده نماید و برنامه‌های بهبود عملکرد، توانمندسازی کارکنان و پرداخت مبتنی بر عملکرد و … را بر اساس آن اجرا نمایند.

توضیحات بیشتر :

از اساسی‌ترین کارکردهای نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، پشتیبانی از مسیر تحقق اهداف سازمان است. از این رو شناخت این نرم افزار و قابلیت‌های آن برای مدیران ارشد سازمان‌ها اهمیت می‌باید چرا که نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما به مدیران و کارمندان و بطور کلی یک سازمان یا شرکت کمک می‌کند تا در ایجاد اهداف روشن و هوشمندانه با یکدیگر همکاری لازم را داشته و در عین حال آنها را با اهداف سازمانی هماهنگ نمایند. در این مطلب شما را با این نرم افزار و قابلیت‌های بی‌نظیر آن آشنا خواهیم کرد.

مطالعه بیشتر: ۴ مرحله اصلی چرخه مدیریت عملکرد کارکنان

 ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

نرم‌افزار مدیریت عملکرد  کارکنان  کمک می‌کند تا نیروی کار شما با اهداف سازمان هماهنگ شوند. عملکرد فردی کارکنان و نتایج سازمانی را به طور مداوم اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند. این نرم‌افزار به صورت دیجیتالی تمام فعالیت‌هایی را که اطمینان حاصل می‌کنند اهداف به طور مداوم و به طور موثر برآورده می‌شوند، رصد می‌کند.

به طور سنتی، سازمان‌ها حداقل سالانه بررسی عملکرد را انجام می‌دهند. ولی با این حال، دریافت بازخورد مداوم توسط کارمندان برای درک نحوه عملکردشان و مشارکت در تحقق اهداف سازمان و چگونگی برداشتن گام‌های بعدی در پیشرفت شغلی بسیار مهم است.

سازمان و مدیران می‌توانند با استفاده از کارکردهای سیستم مدیریت عملکرد، قدرت و پتانسیل کلی فرد را بدست آورند. برخی از این کارکردها شامل موارد زیر است.

مطالعه بیشتر: ارزیابی عملکرد کارکنان

مدیریت کوچینگ

مدیریت استراتژیک

مدیران برای سازماندهی کردن اهداف هر یک از گزارشات خود، ایجاد برنامه‌های شغلی، پیگیری و ارزیابی برنامه‌های آموزشی، ثبت ارتباطات و بازخورد، از ابزارهای مدیریت کوچینگ استفاده می‌کنند. بسیاری از ابزارهای مدرن مدیریت کوچینگ، امکان گپ برای گزارش‌دهی از طریق پیام‌رسان و تعامل مستقیم با مدیرشان را فراهم می‌کنند.

مطالعه بیشتر: مهمترین شاخص‌های مدیریت استراتژیک

مدیریت ارزیابی عملکرد

بسیاری از سازمان‌ها به جای استفاده از  مدل ارزیابی عملکرد سالانه، از تعداد دوره‌های ارزیابی عملکرد بیشتر (از جمله هفتگی و ماهانه) استفاده می‌کنند. یک ماژول ارزیابی عملکرد به سازمان‌ها مکانی متمرکز برای ذخیره، آنالیز و پیگیری تغییرات عملکرد کارمندان را سالانه و در طول دوره‌های ارزیابی می‌دهد.

مطالعه بیشتر: ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانی

مدیریت همسویی با اهداف

ارزیابی عملکرد سازمانی

این ابزارها به مدیران و افراد کمک می‌کند تا اهداف را بنویسند و عملکرد را به روشی اصولی و متمرکز رصد کنند. ابزارهای امروزی افراد را وادار می‌کند که پیشرفت خود را در راستای اهداف به روز کنند، از مدیران نظر بخواهند و پیشرفت خود را با استانداردها مقایسه کنند.

مدیریت بازخورد

ابزارهای مدیریت بازخورد، بازخوردها را در مورد اهداف یا معیارهای عملکرد، جمع‌آوری و سازماندهی می‌کنند، به مدیران و کارمندان‌شان امکانی برای مستند کردن، به روزرسانی‌ها و ایده‌ها در مورد اهداف می‌دهند.

مدیریت صلاحیت و ارزیابی مهارت

ابزارهای مدیریت مهارت و صلاحیت، گواهینامه‌ها، تست‌های مهارت و مجوزها را رصد می‌کنند تا مطابق با قوانین و مقررات باشند. این ابزارها همچنین برای درک ارزشمندترین مهارت‌های فردی، برنامه‌ریزی آموزش و نقشه جانشین‌ پروری در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برنامه‌ریزی توسعه

برنامه‌ریزی توسعه و مسیر شغلی از مولفه‌های اصلی هر طرحی برای تعامل کارمندان است و یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد قوی شامل ابزارهایی است که تیم‌ها و مدیران منابع انسانی را در برنامه‌ریزی مسیر شغلی و توسعه کارمندان پشتیبانی می‌کند.

تجزیه و تحلیل عملکرد و بهره وری

شاخص‌های کلیدی عملکرد

ابزارهای آنالیز به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بدانند که آیا تلاش آنها نتیجه‌ای دارد. آنالیز عملکرد و بهره‌وری، معیارهای عملکرد و   KPIهای بهره‌وری را برای برنامه‌ریزی بهتر مراحل بعدی و ارزیابی میزان موفقیت پروژه‌های فعلی جمع‌بندی می‌کند.

مطالعه بیشتری: شاخص‌های کلیدی عملکرد یا KPI به چه معناست؟

پرداخت بر مبنای عملکرد

بسیاری از سازمان‌ها نرخ پاداش و پورسانت را بر اساس عملکرد فردی در جهت اهداف سازمان، بالا تعیین می‌کنند. سیستم‌های مدیریت عملکرد به تیم‌ها کمک می‌کند تا عملکرد را مستقیماً به معیارهای تعهدی متصل کنند و به سمت اهداف پیش بوند.

پروفایل‌های استعداد

تیم‌های مدیریتی نیاز به دسترسی سریع به اطلاعات عمیق در مورد کارمندان خود دارند. نمایه‌های استعدادیابی بدون نیاز به جستجوی گزارش‌های عملکردی، نمای کاملی از تخصص‌ها و مهارت‌های فردی را نشان می‌دهد. این ابزارها می‌توانند به تیم‌های منابع انسانی کمک کنند تا شرح وظایف را تنظیم کنند، برنامه‌ریزی جانشین‌پروری را مدیریت کنند و حتی درک کنند که تیم‌های آنها در چه جاهایی مهارت‌های لازم را ندارند.

قابلیت تعریف سطوح ارزیابی

ابزارهای مدیریت عملکرد که شامل قابلیت چندین سطح ارزیابی هستند، زمینه بررسی دیدگاه‌های متعدد در مورد عملکرد یک فرد را فراهم می‌کنند. این ابزارها قابلیت بازبینی عملکرد را به چندین سطح ارزیابی‌کننده در سازمان ارائه می‌دهند.

قابلیت‌های موبایل

قابلیت “جابجایی” این امکان را به مدیران و کارمندان می‌دهد که کارها را خارج از محل کار، در رفت و آمد یا خانه انجام دهند و عملکردها را رصد نمایند.

گزارش و آنالیز

هیچ برنامه مدرنی بدون گزارش و آنالیز کامل نیست. آنالیز و گزارشات نشان‌دهنده اثربخشی نرم‌افزار، میزان عملکرد کارکنان، پیشرفت سازمان و … می‌باشد. این امکان برای اثبات ارزش نرم‌افزار به مدیر مالی یا مدیر عامل اجرایی ضروری هستند و می‌توانند بینشی عمیق را برای تیم‌ها ایجاد کنند تا هنگام برنامه‌ریزی برای آینده منابع انسانی استفاده کنند.

انتخاب بهترین نرم‌افزار مدیریت عملکرد

یکی از اولویت‌های اصلی مدیران عامل، توسعه نیروی کار در کلاس جهانی است. یک سیستم مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم پاسخگویی برای افراد، تیم‌ها و سازمان کار می‌کند. هنگامی که مدیرعامل اهداف با اولویت بالا را تأیید می‌کند، نرم‌افزار مدیریت عملکرد می‌تواند اطمینان حاصل کند که ادارات و معاونت‌ها به این اهداف می‌رسند. در واقع گروه‌ها و تیم‌ها در راستای اهداف سازمان، مسئولیت‌های خود را تعیین می‌کنند و سپس در برنامه‌های عملکردی انفرادی قرار می‌گیرد.

از آنجا که مدیر عامل‌ها همیشه نگران تصویر کلان سازمان خود هستند، این نوید را می‌دهیم که نرم‌افزار مدیریت عملکرد به همسویی مهارت‌ها، عملکرد و توسعه نیروی کار کمک می‌کند. این نرم‌افزار مواردی را که سازمان انتظار دارد هر کارمند به نتیجه برساند، مدیریت می‌کند و با تعریف نقش‌های مشخص، مدیران می‌توانند ببینند که آیا کارمندان بالاتر از حد انتظار عمل می‌کنند یا خیر و یا می‌توانند تشخیص دهند که افراد باید مهارت‌های خود را در چه زمینه‌هایی پرورش دهند.

همچنین مدیران مالی درک می‌کنند که با استفاده از  نرم‌افزار مدیریت عملکرد، می‌توانند سرمایه‌گذاری عملکرد را با معیارها به طور فعال مدیریت و ردیابی کنند. تیم‌ها همچنین از گزارشات و آنالیزهای یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد برای محاسبه ROI برای درآمد و رشد استعدادها می‌توانند استفاده کنند.

مدیران اجرایی در راه‌حل‌های مکانیزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که به سازمان کمک می‌کند درآمد کسب کند، از تهدیدات عملکردی جلوگیری می‌کند یا اهداف استراتژیک طولانی مدت را دنبال می‌کند. نرم افزار مدیریت عملکرد متناسب با تمام این معیارها می‌باشد. یک زبان مشترک و دیدگاه مشترک ایجاد می‌کند تا در نهایت باعث تصمیم سازی مدیران می‌شود.

مطالعه بیشتر: راهنمای مقدماتی تدوین برنامه استراتژیک

 مدیریت عملکرد کارکنان چیست؟

محیط نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

در ابتدا برای درک بهتر کارایی و اهمیت نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان نیاز است تا به این سوال که مدیریت عملکرد چیست، پاسخ دهیم. در بحث مربوط به مدیریت عملکرد مدیران و کارکنان ارزیابان صلاحیت دار، عملکرد فردی که در درون سازمان آن‌ها شاغل است را ارزیابی نموده، سپس نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی می‌کنند، و در ادامه بازخوردی را نسبت به آن ارائه می‌دهند که به آنها در تحقق اهداف کمک می‌کنند.

کارمندان معمولاً در سازمان‌ها این فرصت را دارند که سؤال بپرسند و بازخورد خود را با مدیر خود به اشتراک بگذارند. مدیریت عملکرد به طور کلی به معنای همسو ساختن اهداف سازمانی با اقدامات مورد توافق کارکنان، مهارت ها، الزامات شایستگی، برنامه‌های توسعه و ارائه نتایج، می‌باشد.

 نظام مدیریت عملکرد و فرایند ارزیابی آن

در این بخش با آشنایی نسبت به نظام مدیریت عملکرد و فرایند ارزیابی آن، به اهمیت استقرار نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان خود، پی خواهیم برد و با شاخص‌هایی که در این فرایند با آن‌ها سر و کار داریم و همچنین مراحلی که نیاز است در این فرایند طی شود آشنا می‌شویم.

نظام مدیریت عملکرد بر مبنای دو گروه از شاخص‌ها که عملکرد افراد را اندازه گیری می‌کند، تشکیل شده است:

  • در بخش ارزیابی شاخص‌های عمومی، عملکرد هر یک از رده‌های سازمانی (مدیران، کارشناسان، کارمندان و …) بر اساس مجموعه شاخص‌هایی که اختصاص به هر یک از رده‌های سازمانی دارد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
  • در بخش ارزیابی شاخص‌های اختصاصی، عملکرد هر یک از کارکنان بر اساس مسئولیت‌ها و وظایف محوله به وی در طی دوره ارزیابی مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد.

فرایند ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی عملکرد کارکنان حداکثر در ۴ سطح قابل انجام است:

سطوح ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی

  1. در سطح اول بر مبنای شاخص‌های تعیین شده فرایند خودارزیابی توسط کارکنان قابل انجام است. همچنین در این سطح می‌توان داده‌ها و اطلاعات عملکردی برخی از شاخص‌ها که امکان خودارزیابی برای آنها وجود ندارد از کانون‌های ارزیابی جمع آوری گردد.
  2. در سطح دوم اطلاعات سطح اول توسط مدیران مافوق کارکنان با کانون‌های ارزیابی تعیین شده به ازای شاخص‌های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز عملکرد درج می‌گردد.
  3. در سطح سوم مقادیر و اطلاعات درج شده در سطح دوم توسط مدیران ارشد یا کانون‌های ارزیابی مورد بررسی و صحه گذاری قرار می‌گیرد.
  4. در نهایت در سطح چهارم مقادیر عملکرد سطوح قبلی بررسی شده و توسط تأیید کننده نهایی با کانون‌های ارزیابی مقدار عملکرد ثبت می‌شود.

در نهایت پس از پایان اجرای عملیات ارزیابی نتایج عملکرد کارکنان در قالب گزارشات متنوع فردی، واحدی، تجمیعی و … قابل دریافت است. همچنین عملکرد کارکنان توسط داشبوردهای مدیریتی متنوع جهت بهره برداری مدیران با اعمال سطوح دسترسی به اطلاعات از طریق رایانه با موبایل قابل مشاهده خواهد بود. و بدین صورت است که نظام مدیریت عملکرد و فرایند ارزیابی آن مشخص می‌شوند.

مطالعه بیشتر: مدیریت عملکرد سازمانی چیست ؟

 معرفی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، نرم افزاری تحت وب است که به صورت اینترنتی یا اینترانتی با رعایت الزامات امنیتی فرایندهای مدیریت عملکرد را اجرا می‌نماید.  این نرم افزار مبتنی بر مدل‌های علمی معتبر طراحی و تولید شده است و کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد را پشتیبانی می‌نماید. کلیه فرایندهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد کارکنان در این برنامه بر مبنای دوره‌های ارزیابی انجام می‌پذیرد؛ و منظور از دوره‌های ارزیابی، یک دوره عملکردی است، که بسته به شرایط هر سازمان متفاوت است (سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و …).

 نمودار سازمانی در این برنامه بر اساس ساختار سلسله مراتبی واحدها تعریف شده و در هر واحد پست‌های سازمانی و افرادی که به آن پست‌ها منتسب هستند تعریف می‌شوند. ارزیابی شوندگان مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارمندان بوده و ارزیابی کنندگان مدیران مافوق، مدیران ارشد و کانون‌های ارزیابی( افراد با واحدهایی که در خصوص عملکرد کارکنان در حوزه خاصی اظهار نظر تخصصی می‌کنند) می‌باشند. وظیفه ارزیابی کنندگان بررسی درج امتیاز عملکرد متناسب با اطلاعات و مستندات عملکردی ارزیابی شوندگان می‌باشد.

 6  دلیل برای سرمایه‌گذاری روی یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

اندازه‌گیری عملکرد کارکنان، یکی از اهداف مهم برای هر سازمان است، زیرا عملکرد کارکنان به طور مستقیم بر موفقیت آنها تأثیر می‌گذارد. در سطح جهان، سازمان‌ها روش سنتی مدیریت عملکرد را کنار گذاشته و با استفاده از نرم‌افزار ارزیابی عملکرد، رویکرد مدرن را در پیش گرفته‌اند. این نرم‌افزار، در مقایسه با بررسی‌های سنتی سالانه یا شش ماهه، نه تنها جامع است بلکه سازگار و متعادل نیز هست.

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، باعث افزایش تعامل کارکنان‌، افزایش انگیزه و تسهیل ارتباط دو طرفه می‌شود و همچنین به مدیریت بهتر کارمندان نیز کمک می‌کند تا کارایی و دقت بررسی عملکرد کارکنان افزایش یابد. اگر هنوز برای یک نرم‌افزار ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری نکرده‌اید، این مقاله را بخوانید تا بدانید که چرا باید این کار را انجام دهید؟

مطالعه بیشتر: ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

بازخورد آنی

بازخورد، برای ایجاد مشارکت و حفظ کارمندان بسیار مهم است. برای اینکه بازخورد موثرتر باشد، باید به صورت مکرر و درجا، مثبت و سازنده به اشتراک گذاشته شود. نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، اشتراک‌گذاری و دریافت بازخورد را برای کارمندان و مدیران آنها بسیار آسان و این امکان را برای به اشتراک‌گذاری مداوم بازخورد آنی فراهم می‌کند. به جای انتظار برای بررسی عملکرد، مدیران می‌توانند در هر زمان و هر مکان با کارمندان خود بازخورد را به اشتراک بگذارند. به همین ترتیب، این انعطاف‌پذیری را در کارکنان ایجاد می‌کند تا هر زمان که لازم باشد از آنها بازخورد بگیرند. بازخورد به موقع به کارمندان خوب کمک می‌کند تا بهتر شوند و افرادی که در حد و اندازه آنها نیستند نیز فرصتی برای پیشرفت پیدا می‌کنند. می‌توان گفت که به قول کن بلانچارد (نویسنده آمریکایی):  “بازخورد صبحانه قهرمانان است .”

بنابراین، یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان نه تنها ارتباط دو طرفه را تسهیل می‌کند بلکه همکاری را نیز بهبود می‌بخشد، که به نوبه خود تعامل و حفظ کارکنان را نیز بهبود می‌بخشد.

شناخت کارمندان

دقیقاً مانند بازخورد، کارمندان احساس می‌کنند باید دائماً در کارشان شناخته شوند. دریافت شناخت به موقع، باعث افزایش اعتماد به نفس کارمندان می‌شود و آنها برای کار خود اعتبار می‌گیرند. تقدیر از پیشرفت‌های کارمندان، انگیزۀ آنها را حفظ می‌کند. اکثر نرم‌افزارهای مدیریت عملکرد کارکنان که در بازار موجود است دارای یک ماژول داخلی برای شناسایی و پاداش کارکنان هستند که به شما امکان می‌دهد کارکنان خود را فوراً به خاطر کارشان تشخیص داده و پاداش دهید. به عنوان مثال، با استفاده از ابزاری مانند نرم‌افزار مدیریت عملکرد، می‌توانید به طور علنی از کارمندان خود تعریف و تمجید کنید یا به آنها امتیاز دهید.

مدیریت هدف

مدیریت هدف یک فرایند مهم برای همه سازمان‌ها است، زیرا به کارکنان کمک می‌کند تا در یک هدف مشترک متمرکز شوند و به اندازه‌گیری پیشرفت کلی سازمان کمک می‌کند. یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، کارمندان و سازمان را قادر می‌سازد تا اهداف مشخص، هوشمند و پویایی را برای خود تعیین کنند. علاوه بر این، به افراد این امکان را می‌دهد تا اهداف خود را با اهداف سازمان همسو کنند. این به همه کمک می‌کند تا در جهت یک هدف مشترک تلاش کنند.

بازخورد 360 درجه

کارمندان نه تنها دوست دارند از مدیران خود بازخورد بگیرند، بلکه از طرف همتایان خود نیز دوست دارند بازخورد دریافت کنند. در این فرایند بازخورد 360 درجه، کارمندان از مخاطبان متعددی بازخورد می‌گیرند که شامل مدیران، همتایان، زیردستان، فروشندگان و مشتریان می‌شود. با این روش، کارمندان دیدگاه کلی و متعادلی از عملکرد خود به دست می‌آورند. علاوه بر این، این روش، پلی را بین آنچه کارمند درک می‌کند و آنچه دیگران درباره کارمند فکر می‌کنند، ایجاد می‌کند. همچنین به کارمندان این امکان را می‌دهد تا بدون ترس از این که طرد شوند، ناخودآگاه درباره مدیران خود بازخورد ارائه دهند. قطعاً می‌توانیم بگوییم که بازخورد 360 درجه نه تنها به خودآگاهی کارکنان کمک می‌کند بلکه باعث ایجاد فرهنگ باز در سازمان می‌شود.

افزایش شفافیت و کاهش تعصب

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، دید بسیار روشنی را در اختیار همه افراد سازمان قرار می‌دهد. هر ذینفع دید روشنی در مورد پیشرفت اهداف، بازخورد و پروژه‌های در حال انجام دارد. علاوه بر این، در یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، چون داده‌ها به طور مداوم وارد می‌شوند، احتمال هرگونه تعصب یا علاقه به کارمند را کاهش می‌دهد. این امر منجر به ایجاد احساس اعتماد و فرهنگ آزاد در سازمان می‌شود.

کسب بینش درست از کارکنان

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، بینش مفصلی دربارۀ عملکرد یک کارمند، در قالب نمودارها و نمودارهای دقیق ارائه می‌دهد. این به کارمندان کمک می‌کند تا در مورد مهارت‌ها و نیازهای رشد خود تصمیم بگیرند. به علاوه، این به مدیران و سازمان‌ها نیز کمک می‌کند تا در زمان بررسی عملکرد سالانه یا شش ماهه، تصمیمات مربوط به غرامت و ارتقا را اتخاذ کنند، این کار، همچنین باعث صرفه‌جویی در وقت کارفرما در طول زمان بررسی می‌شود، زیرا تمام اطلاعات مربوط به عملکرد کارمند در نرم‌افزار ارزیابی عملکرد وجود دارد.

 ویژگی‌هایی که باید در نرم افزار مدیریت عملکرد جستجو کنید

مدیریت عملکرد می‌تواند یک فرایند جامع و زمان‌بر باشد. از این رو، هر سازمانی یک فرایند یا نرم افزار مدیریت عملکرد دارد تا از کارکنان خود بهترین نتیجه را بگیرد. مدیریت کارآمد عملکرد کارکنان به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در حالی که به رشد شخصی و حرفه‌ای کارکنان کمک می‌کند، موفق شود.

با توجه به اهمیت بحث مدیریت عملکرد، انتخاب ابزار مناسب برای سازمان شما کار دشواری می‌شود. یک ابزار ایده‌آل باید همه جنبه‌های مدیریت عملکرد را شامل شود و همچنین برای استفاده آسان باشد. در این مقاله، ما ویژگی‌ها یا جنبه‌های مدیریت عملکرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم که باید قبل از سرمایه‌گذاری در یک نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان مورد توجه قرار دهید.

1- اهداف

اهداف

تعیین هدف یکی از مهمترین ویژگی‌های هر نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان است. اما چه چیزی اهداف را مهم می‌کند؟ این امر به افزایش بهره‌وری کارکنان، ایجاد انگیزه در آنها ، بهبود تصمیم‌گیری و مهارت‌های مدیریت زمان و ارتقای کار تیمی کمک می‌کند. ماژول اهداف موثر می‌تواند واحدی باشد که در آن کارکنان بتوانند اهداف SMARTرا تعیین، ردیابی و مدیریت کنند. این ماژول باید اجازه دهد تا اهداف کارکنان با اهداف سازمانی و تجاری هماهنگ شود. کارکنان باید بتوانند اهداف خود را مرتب کنند و همچنین باید بتوانند اهداف و نتایج کلیدی را به اهداف خود اضافه کنند.

مطالعه بیشتر: راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان در سال 2022

2- بازخورد چند سطحی

بازخورد چند سطحی یا 360 درجه به بخشی جدایی ناپذیر از همه ابزارهای مدیریت عملکرد تبدیل شده است. به دلیل ماهیت بی‌طرفانه آن، در بین سازمان‌های سراسر جهان محبوب شده است. در یک فرایند بازبینی 360 درجه، بازخورد از همه افرادی که کارمند با آنها رابطۀ کاری داشته است، جمع‌آوری می‌شود. داوران شامل مدیران، گزارش‌های مستقیم، همسالان، رهبری ارشد، مشتریان، فروشندگان و غیره است. این امر به شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه کارمند کمک می‌کند، خودآگاهی را بهبود بخشیده و مشارکت کارکنان، بهره‌وری و حفظ کارکنان را افزایش می‌دهد.

3- پاداش و شناخت

چرا پاداش و شناخت باید بخشی از نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان شما باشد؟ پاداش و شناخت، کارکنان را به کار تشویق می‌کند و مشارکت و رضایت کارکنان را افزایش می‌دهد. بنابراین به افزایش بهره‌وری کلی کارکنان و همچنین سازمان کمک می‌کند. یک سیستم ساده که در آن کارکنان برای کار انجام شده امتیاز و نشان دریافت می‌کنند، این کار را انجام می‌دهد. همه دوست دارند از کارشان قدردانی و تحسین شوند. این همیشه تأثیر مثبت زیادی بر کارمند دارد و روحیه و اعتماد به نفس کارکنان را افزایش می‌دهد. نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان به کارمندان اجازه می‌دهد تا یکدیگر را تحسین کنند. همچنین به مدیران و سایر رهبران اجازه می‌دهد تا با توجه به دستاوردهای کارکنان به آنها امتیاز دهند. ستایش و پاداش برای همه افراد در سازمان قابل مشاهده است.

مطالعه بیشتر: استراتژی‌های برتر تخصیص پاداش به کارکنان

4- بازخورد مداوم

بازخورد مداوم

داشتن یک ماژول بازخورد پیوسته در نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان، تضمین می‌کند که ارتباط آسان دو طرفه بین مدیران و کارکنان وجود دارد. یک ماژول بازخورد، به کارکنان کمک می‌کند تا بازخورد مربوط به عملکرد را در هر کجا و هر زمان دریافت کنند. بازخورد مداوم به ایجاد تیم کمک می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نتیجه مشارکت را افزایش می‌دهد. بازخورد فوری نیز برای ایجاد انگیزه در کارکنان شناخته شده است. یک ماژول بازخورد اساسی، باید از قابلیت درخواست، به اشتراک‌گذاری، ردیابی و به روز رسانی در مورد بازخورد پشتیبانی کند.

5- یادگیری

یادگیری جزء ضروری هر نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان است. هدف این ماژول، توسعه کارکنان، بهبود مهارت‌های کارکنان و کمک به ایجاد مسیر شغلی کارمند است. وجود یک ماژول یادگیری در ابزار مدیریت عملکرد به کارمند کمک می‌کند تا بداند که سازمان به توسعه آنها اهمیت می‌دهد. یک واحد آموزشی معمولی باید کارکنان را قادر سازد تا دوره‌های مورد نیاز برای تقویت مهارت‌های خود را بگذرانند.

6- نظرسنجی‌ها

نظرسنجی‌ها راهی عالی برای سنجش خلق و خوی فعلی سازمان است. یک نظرسنجی ساده می‌تواند به ما در مورد اطلاعاتی مانند آنچه کارکنان فکر می‌کنند، چه کاری می‌خواهند انجام دهند و چه احساسی دارند کمک کند. همچنین به منابع انسانی و مدیران کمک می‌کند تا میزان مشارکت کارکنان سازمان و تیم را اندازه‌گیری کنند. این نظرسنجی‌ها همچنین به کارکنان کمک می‌کند تا نظرات و نگرانی‌های خود را در مورد سازمان بیان کنند. هر ماژول نظرسنجی ساده در یک ابزار مدیریت عملکرد، باید امکان ایجاد نظرسنجی آسان را فراهم آورده و همچنین الگوهای نظرسنجی متداول داشته باشد.

7- ادغام

در حال حاضر، چندین فناوری منابع انسانی در بازار وجود دارد، بنابراین برای نرم افزارهای مدیریت عملکرد کارکنان ضروری است که به طور یکپارچه با یکدیگر کار کنند. یک راه حل مهم برای مدیریت عملکرد باید به راحتی با سایر ابزارها ادغام شده و اطلاعات مربوطه را به اشتراک بگذارد.

8- گزارش و تجزیه و تحلیل

یک ابزار مدیریت عملکرد ایده‌آل، باید گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های قابل توجهی در مورد کارکنان به مدیران و سازمان‌ها ارائه دهد. این ابزار، باید بینشی کلی از عملکرد کلی یک کارمند ارائه دهد. یک ابزار مدیریت عملکرد باید بتواند اطلاعاتی در مورد عملکرد، مهارت‌ها و نیازهای توسعه‌ای کارمند در زمان واقعی ارائه دهد. این می‌تواند به شکل نمودارها و جداول ساده باشد که به راحتی قابل درک باشد. این گزارشات باید مدیریت را به انجام اقدامات مناسب برای بهبود عملکرد کارکنان با عملکرد پایین راهنمایی کند.

                                        

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

سیستم‌های مدیریت عملکرد به افراد کمک می‌کنند تا به طور پیوسته توسعه یابند - اما بیشتر شرکت‌ها بهترین روش‌ها را به کار نمی‌برند. یک مجموعه از انتخاب‌های طراحی تعریف شده می‌تواند به رهبران کمک کند تا به سمت جلو هدایت شوند.
در دنیای امروزی که رقابت در صنایع مختلف به سطح بالاتری رسیده است، شرکت‌های پروژه‌محور برای بقا و رشد خود نیازمند بهبود معماری سازمانی هستند.
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) از پرکاربردترین ابزارها برای اندازه‌گیری پیشرفت به‌سوی اهداف تجاری هستند. شاخص‌های کلیدی عملکرد مانند نقطه مرجعی برای پیگیری اقدامات عملیاتی مختلف عمل می‌کنند و به سازمان‌ها اجازه نظارت فعال بر سلامت کلی کسب‌وکار خود را می‌دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آخرین اخبار و اطلاعات یسناپارس مطلع شوید!

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن