جستجو
  • فروشگاه
  • تماس‌با‌ما
  • دمومحصولات
  • سوالات‌متداول
× Send

تفاوت‌های اصلی بین تدوین و اجرای استراتژی

تفاوت تدوین و اجرای استراتژی در چیست؟ همان طور که در مقالات قبلی اشاره شد دو مورد از حیاتی‌ترین مراحل یک فرآیند مدیریت استراتژیک، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی است. در تدوین استراتژی، استراتژی‌های مختلفی تدوین می‌شود و سپس مناسب‌ترین آن انتخاب می‌شود تا بتوان به اهداف و مقاصد سازمان دست یافت. از سوی دیگر، زمانی که استراتژی عملاً به مرحله اجرا در می‌آید، این فرآیند به عنوان اجرای استراتژی شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، تدوین استراتژی مربوط به توسعه برنامه‌ها است، در حالی که اجرای استراتژی مربوط به کاربرد آن برنامه‌ها است. وقتی تدوین استراتژی موفقیت آمیز است، به این معنی نیست که اجرای استراتژی موفقیت آمیز خواهد بود. زیرا این دو از یکدیگر متمایز هستند. در این مقاله، به تفاوت تدوین و اجرای استراتژی و تفصیل این دو اصطلاح پرداخته ایم.
تفاوت‌های اصلی بین تدوین و اجرای استراتژی

آنچه در این مقاله میخوانید :

تفاوت تدوین و اجرای استراتژی در چیست؟ همان طور که در مقالات قبلی اشاره شد دو مورد از حیاتی‌ترین مراحل یک فرآیند مدیریت استراتژیک، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی است. در تدوین استراتژی، استراتژی‌های مختلفی تدوین می‌شود و سپس مناسب‌ترین آن انتخاب می‌شود تا بتوان به اهداف و مقاصد سازمان دست یافت. از سوی دیگر، زمانی که استراتژی عملاً به مرحله اجرا در می‌آید، این فرآیند به عنوان اجرای استراتژی شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، تدوین استراتژی مربوط به توسعه برنامه‌ها است، در حالی که اجرای استراتژی مربوط به کاربرد آن برنامه‌ها است. وقتی تدوین استراتژی موفقیت آمیز است، به این معنی نیست که اجرای استراتژی موفقیت آمیز خواهد بود. زیرا این دو از یکدیگر متمایز هستند. در این مقاله، به تفاوت تدوین و اجرای استراتژی و تفصیل این دو اصطلاح پرداخته ایم.

مطالعه بیشتر: آشنایی با شاخص‌های مدیریت استراتژیک

 تدوین استراتژی چیست؟

مدیریت استراتژیک

در مقاله قبلی با عنوان 5 نکته برای تدوین یک استراتژی موفق اشاره کردیم که فرآیند ایجاد برنامه‌ها و انتخاب موارد مناسب را تدوین استراتژی می‌گویند. هدف بلندمدت در تدوین استراتژی این است که با برنامه‌های کامل خود به مقصد برسید. این فرمول شامل برنامه ریزی، تصمیم گیری، تخصیص منابع، رفع تردید و بحث‌های مدیریت زمان است. تک تک فرآیندها و برنامه‌ها در رسیدن به اهداف در نظر گرفته خواهد شد. همه کارکنان باید از برنامه‌ها آگاه و افکار روشنی در مورد اهداف داشته باشند.

یکی از مواردی که تفاوت بین تدوین و اجرای استراتژی را نشان می‌دهد این است که تدوین استراتژی شامل شش مرحله است از جمله این مراحل: تعیین اهداف سازمان، ارزیابی محیط سازمانی، تعیین اهداف کمی، هدف گذاری در چارچوب برنامه‌های تقسیمی، تجزیه و تحلیل عملکرد و انتخاب استراتژی هستند. هر مرحله فرآیند و اهداف جداگانه‌ای دارد که باید در زمان معین به آن دست یافت. این مراحل به ترتیب زمانی هستند تا ترتیب صحیحی برای تحویل بهتر خروجی حفظ شود.

استراتژی بستگی به مشکلات و موقعیت‌ها دارد. تدوین استراتژی همچنین به مشکلات، توانایی کارکنان و زمان بستگی دارد. در نظر گرفتن عواملی که بر تدوین استراتژی تأثیر می‌گذارند، حیاتی است. عوامل اصلی که باید در تدوین استراتژی در نظر گرفته شوند قدرت سازمانی، پتانسیل کارکنان و محدودیت‌ها می‌باشد. نکته مهم این است که سازمان باید اهداف کمی را برای هر کارمند حفظ کند.

مطالعه بیشتر: راهنمای جامع تدوین برنامه استراتژیک

 اجرای استراتژی چیست؟

برنامه استراتژیک

یکی از موارد تفاوت تدوین و اجرای استراتژی این است که اجرای استراتژی، فرآیند واقعی ساختن برنامه‌ها و انجام اقدامات می‌باشد. اهداف و مقاصد استراتژیک، توسعه برنامه، استفاده از منابع و نگهداری سیستم‌های کنترلی اجرای استراتژی هستند. دنیای رقابتی به ایجاد برنامه‌های بهتر و اجرای ایده‌های بهتر در این زمینه کمک می‌کند.

توسعه وظایف کار آسانی نیست، اما اجرای آن وظایف بسیار دشوار از توسعه است. برنامه‌ها و اجراهای شما باید رضایت مشتریان را جلب کند. چرا که در دنیای رقابتی، رضایت مشتری می‌تواند برای آن سازمان خاص شهرت خوبی ایجاد کند. کارکنان باید با انجام اقدامات برای رسیدن به اهداف انگیزه داشته باشند. به این علت که ارزش‌ها و نگرش‌های سازمان بر شهرت و محصولات خروجی تأثیر می‌گذارد.

مطالعه بیشتر: اجرا یک برنامه استراتژیک چه مراحلی دارد؟

 مقایسه جدولی تفاوت تدوین و اجرای استراتژی

مبنای مقایسه

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

معنا

تدوین استراتژی فرآیند ایجاد برنامه‌ها و انتخاب موارد مناسب اشاره دارد که به دستیابی به اهداف سازمان کمک می‌کند.

اجرای استراتژی به معنای عملی کردن استراتژی تدوین شده است.

مفهوم

قرارگیری نیروها قبل از انجام عمل

مدیریت نیروها در زمان اجرای استراتژی/span>

نوع فرآیند

منطقی

عملیاتی

تمرکز بر

اثر بخشی

بهره وری

مسئولیت

مدیریت ارشد

مدیریت عملکردی

جهت و گرایش

برنامه ریزی

اجرا

نوع فعالیت

کارآفرینی

اجرایی

نیاز به

مهارت‌های تحلیلی

مهارت‌های رهبری

 تفاوت‌های اصلی بین تدوین استراتژی و اجرای استراتژی

اجرای استراتژی

1.معنا: تفاوت تدوین و اجرای استراتژی در معنا می‌باشد. تدوین استراتژی فرآیندی است که در آن اهداف و برنامه‌های استراتژیک سازمان تدوین می‌شود، در حالی که اجرای استراتژی به معنای اجرای استراتژی تعیین شده در تدوین استراتژی می‌باشد. به عبارت دیگر، تصمیمات در تدوین استراتژی گرفته می‌شود و سپس در اجرای استراتژی اجرا می‌شود.

2.یده کلیدی:در تدوین استراتژی، تمام نیروهای مورد نیاز برای اقدام در موقعیت قرار می‌گیرند، در حالی که اجرای استراتژی شامل مدیریت آن نیروها در حین اجرا است.

3.نوع فرآیند:نوع فرآیند از دیگر تفاوت تدوین و اجرای استراتژی می‌باشد. تدوین استراتژی را می‌توان به عنوان یک فرآیند منطقی در نظر گرفت. به این علت که شامل یک سری فرآیندهایی است که در یک نظم منطقی جریان دارند. در مقابل، فرآیند اجرای استراتژی ماهیت عملیاتی دارد.

4.تمرکز:از دیگر تفاوت تدوین و اجرای استراتژی تمرکز است. تمرکز تدوین استراتژی بر روی اثربخشی است، در حالی که تمرکز اجرای استراتژی بر کارایی است.

5.انجام شده توسط:تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌ها مطابق با اهداف سازمان بر عهده مدیریت ارشد است. سپس این استراتژی‌ها توسط مدیریت سطح میانی، یعنی مدیران عملکردی، اجرا می‌شوند.

6.مهارت‌های مورد نیاز:تدوین یک استراتژی بیشتر مستلزم توانایی‌های تحلیلی و شهودی است. از سوی دیگر، اجرای یک استراتژی صرفاً مستلزم مهارت‌های رهبری و انگیزشی برای سازماندهی گروهی از افراد برای کار در جهت یک هدف مشترک است.

7.نوع عملکرد:تدوین استراتژی یک عملکرد کارآفرینانه است، در حالی که اجرای استراتژی یک عملکرد اداری است.

8.هماهنگی چند نفر برای تدوین استراتژی کافی است، اما اجرای استراتژی نیاز به همکاری تعداد زیادی از افراد دارد.

9.شما باید قبل از اقدامات برای تدوین استراتژی تلاش بیشتری کنید و اجرای استراتژی در طول فرآیند نیاز به نیرو دارد.

مطالعه بیشتر: کنترل پروژه چیست و چه کارایی دارد؟

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

استراتژی به عنوان یکی از اصول اصلی مدیریت و برنامه‌ریزی در هر سازمانی اهمیت بسیار زیادی دارد. اما متاسفانه، در بسیاری از موارد، استراتژی‌ها نتوانسته‌اند به دلایل مختلف به اهداف مورد نظر دست یابند و شکست خورده‌اند. این مقاله با بررسی عواملی که می‌توانند منجر به شکست استراتژی‌ها شوند، به دنبال دیدگاه‌های جدید و راهکارهایی برای پیشگیری از این اتفاقات غیرمطلوب می‌باشد.
چگونه می‌توان موانع رایج اجرای استراتژی را پشت سر گذاشت و استراتژی خود را به عمل تبدیل کرد؟ اجرای استراتژی فرایندی است که باهدف دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی، برنامه‌های استراتژیک را به عمل می‌اندازد.
در چشم‌انداز کسب و کار پویای امروز، اجرای موفق استراتژی سازمانی برای رشد و پایداری بلندمدت بسیار حیاتی است. برای هدایت پیچیدگی‌های بازار مدرن، سازمان‌ها به ابزارها و روش‌های موثری نیاز دارند که بتوانند نه تنها در تدوین استراتژی‌ها بلکه در اجرا و مدیریت آن‌ها به صورت کارآمد کمک کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آخرین اخبار و اطلاعات یسناپارس مطلع شوید!

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن