امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)

معرفی

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکناننرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی‌ترین فرآیندهای توسعه سرمایه انسانی محسوب می‌شود که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می‌باشد. این سیستم  چرخه نظارت بر عملکرد کارکنان را پشتیبانی می‌کند. در فرایند مدیریت عملکرد کارکنان می‌بایست به صورت دوره‌ای انجام شود تا مدیران و کارکنان به صورت دقیق و شفاف بدانند از آنها چه چیزی انتظار می‌رود و بر اساس چه فاکتورهایی عملکردشان در طول دوره ارزیابی اندازه‌گیری و قضاوت خواهد شد.

سازمان‌های موفق جهان تلاش زیادی می‌کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنان‌شان (هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت(   بیافزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری استراتژیک برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان محسوب می‌شود.

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  بهترین راهکار در پاسخ به نیازهای شما در نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان و هدایت آنها به سوی بهبود عملکرد است. این نرم‌افزار تحت وب بر اساس مدل‌های علمی نظام مدیریت عملکرد، کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد کارکنان ‏را پشتیبانی می‌نماید و ابزاری کارآمد برای اندازه‌گیری و کنترل مستمر عملکرد کارکنان در جهت تحقق  اهداف و عوامل کلیدی موفقیت سازمان و بهبود کیفیت در تصمیم‌گیری‌هاست.

به کمک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما،  هریک از پرسنل ابتدا از انتظارات مدیران مافوق خود مطلع شده تا فعالیت‌های قابل انجام در طول دوره ارزیابی را با آن تطبیق دهد. سپس داده‌ها، شواهد و مستندات عملکردی خود را در حین دوره یا پایان دوره ارزیابی در سامانه بارگذاری می‌نماید. به ازای هریک از شاخص‌های ارزیابی عملکرد و داده‌های عملکردی جمع‌آوری شده از کارکنان، ارزیاب‌های صلاحیت‌دار تعریف شده و هریک از آنها مسئولیت اظهار نظر در خصوص شاخص مربوطه را خواهند داشت. پس از تجمیع اظهار نظرات ارزیاب‌ها، نتایج اولیه ارزیابی پرسنل اعلام شده  و هر کدام قادر خواهند بود اعتراض خود را با ارائه دلایل و مستندات ثبت تا توسط ارزیاب مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت پس از بررسی نهایی و اعتبارسنجی داده‌های عملکردی، نتایج ارزیابی در قالب گزارشات متنوع تحلیلی و تجمیعی توسط نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما در دسترس می‌باشد.

 با استقرار نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، مدیران قادر خواهند بود کارکنان را از لحاظ عملکردی به طور دقیق مقایسه نموده نماید و برنامه‌های بهبود عملکرد، توانمندسازی کارکنان و پرداخت مبتنی بر عملکرد و ... را بر اساس آن اجرا نمایند.

توضیحات بیشتر :

از اساسی‌ترین کارکردهای نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، پشتیبانی از مسیر تحقق اهداف سازمان است. از این رو شناخت این نرم افزار و قابلیت‌های آن برای مدیران ارشد سازمان‌ها اهمیت می‌باید چرا که نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما به مدیران و کارمندان و بطور کلی یک سازمان یا شرکت کمک می‌کند تا در ایجاد اهداف روشن و هوشمندانه با یکدیگر همکاری لازم را داشته و در عین حال آنها را با اهداف سازمانی هماهنگ نمایند. در این مطلب شما را با این نرم افزار و قابلیت‌های بی‌نظیر آن آشنا خواهیم کرد.

مطالعه بیشتر: ضرورت استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد کارکنان چیست؟

محیط نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

در ابتدا برای درک بهتر کارایی و اهمیت نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان نیاز است تا به این سوال که مدیریت عملکرد کارکنان چیست، پاسخ دهیم. در بحث مربوط به مدیریت عملکرد کارکنان، مدیران و ارزیابان صلاحیت دار، عملکرد فردی که در درون سازمان آن‌ها شاغل است را ارزیابی نموده، سپس نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی می‌کنند، و در ادامه بازخوردی را نسبت به آن ارائه می‌دهند که به آنها در تحقق اهداف کمک می‌کنند.

 کارمندان معمولاً در سازمان‌ها این فرصت را دارند که سؤال بپرسند و بازخورد خود را با مدیر خود به اشتراک بگذارند. مدیریت عملکرد کارکنان به طور کلی به معنای همسو ساختن اهداف سازمانی با اقدامات مورد توافق کارکنان، مهارت ها، الزامات شایستگی، برنامه‌های توسعه و ارائه نتایج، می‌باشد.

نظام مدیریت عملکرد کارکنان و فرایند ارزیابی آن

در این بخش با آشنایی نسبت به نظام مدیریت عملکرد کارکنان و فرایند ارزیابی آن، به اهمیت استقرار نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان خود، پی خواهیم برد و با شاخص‌هایی که در این فرایند با آن‌ها سر و کار داریم و همچنین مراحلی که نیاز است در این فرایند طی شود آشنا می‌شویم.

نظام مدیریت عملکرد کارکنان بر مبنای دو گروه از شاخص‌ها که عملکرد افراد را اندازه گیری می‌کند، تشکیل شده است:

 • در بخش ارزیابی شاخص‌های عمومی، عملکرد هر یک از رده‌های سازمانی (مدیران، کارشناسان، کارمندان و ...) بر اساس مجموعه شاخص‌هایی که اختصاص به هر یک از رده‌های سازمانی دارد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
 • در بخش ارزیابی شاخص‌های اختصاصی، عملکرد هر یک از کارکنان بر اساس مسئولیت‌ها و وظایف محوله به وی در طی دوره ارزیابی مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد.

فرایند ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی عملکرد کارکنان حداکثر در ۴ سطح قابل انجام است:

سطوح ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی

 1. در سطح اول بر مبنای شاخص‌های تعیین شده فرایند خودارزیابی توسط کارکنان قابل انجام است. همچنین در این سطح می‌توان داده‌ها و اطلاعات عملکردی برخی از شاخص‌ها که امکان خودارزیابی برای آنها وجود ندارد از کانون‌های ارزیابی جمع آوری گردد.
 2. در سطح دوم اطلاعات سطح اول توسط مدیران مافوق کارکنان با کانون‌های ارزیابی تعیین شده به ازای شاخص‌های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز عملکرد درج می‌گردد.
 3. در سطح سوم مقادیر و اطلاعات درج شده در سطح دوم توسط مدیران ارشد یا کانون‌های ارزیابی مورد بررسی و صحه گذاری قرار می‌گیرد.
 4. در نهایت در سطح چهارم مقادیر عملکرد سطوح قبلی بررسی شده و توسط تأیید کننده نهایی با کانون‌های ارزیابی مقدار عملکرد ثبت می‌شود.

 در نهایت پس از پایان اجرای عملیات ارزیابی نتایج عملکرد کارکنان در قالب گزارشات متنوع فردی، واحدی، تجمیعی و ... قابل دریافت است. همچنین عملکرد کارکنان توسط داشبوردهای مدیریتی متنوع جهت بهره برداری مدیران با اعمال سطوح دسترسی به اطلاعات از طریق رایانه با موبایل قابل مشاهده خواهد بود. و بدین صورت است که نظام مدیریت عملکرد کارکنان و فرایند ارزیابی آن مشخص می‌شوند.

مطالعه بیشتر: مدیریت عملکرد سازمانی چیست ؟

معرفی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، نرم افزاری تحت وب است که به صورت اینترنتی یا اینترانتی با رعایت الزامات امنیتی فرایندهای مدیریت عملکرد کارکنان را اجرا می‌نماید.  این نرم افزار مبتنی بر مدل‌های علمی معتبر طراحی و تولید شده است و کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد کارکنان را پشتیبانی می‌نماید. کلیه فرایندهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد کارکنان در این برنامه بر مبنای دوره‌های ارزیابی انجام می‌پذیرد؛ و منظور از دوره‌های ارزیابی، یک دوره عملکردی است، که بسته به شرایط هر سازمان متفاوت است (سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و …).

 نمودار سازمانی در این برنامه بر اساس ساختار سلسله مراتبی واحدها تعریف شده و در هر واحد پست‌های سازمانی و افرادی که به آن پست‌ها منتسب هستند تعریف می‌شوند. ارزیابی شوندگان مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارمندان بوده و ارزیابی کنندگان مدیران مافوق، مدیران ارشد و کانون‌های ارزیابی( افراد با واحدهایی که در خصوص عملکرد کارکنان در حوزه خاصی اظهار نظر تخصصی می‌کنند) می‌باشند. وظیفه ارزیابی کنندگان بررسی درج امتیاز عملکرد متناسب با اطلاعات و مستندات عملکردی ارزیابی شوندگان می‌باشد.

                                        

کاربردها

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  فرایندهای ارزیابی عملکرد کارکنان را بر اساس مدل‌های علمی معتبر و همچنین مدل‌های بومی مورد نظر سازمان‌ها عملیاتی می‌کند. این نرم‌افزار محدود به ماهیت کسب و کار سازمان‌ها نیست و همچنین محدود به مدل‌های ارزیابی نبوده و امکان استفاده از چندین مدل مورد نیاز  یا چند روش ارزیابی عملکرد را به طور هم زمان دارد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید:

 • به ازای هر یک از رده‌های سازمانی، فرم ارزیابی عمومی تهیه و کلیه کارکنان ذیل آن رده را بر اساس آن ارزیابی و مقایسه نمایید. مثلاً جهت رده کارشناسان، فرم ارزیابی با شاخص‌های معینی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما تعریف و بر اساس آن کلیه کارشناسان سازمان با آن ارزیابی خواهند شد.
 • به ازای هریک از پست‌های سازمانی یا مشاغل، فرم ارزیابی اختصاصی آن شغل تهیه و کلیه کارکنان شاغل آن را ارزیابی و مقایسه نمایید. مثلاً جهت شغل حسابدار، فرم ارزیابی با شاخص‌های معینی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما تعریف و بر اساس آن کلیه حسابدارهای سازمان با آن ارزیابی خواهند شد.
 • شرح وظایف و مأموریت‌های محوله به کارکنان  در دوره ارزیابی معین، طی فرایندی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، بین مدیر و کارمند مورد تفاهم قرار گرفته و بر اساس آن درصد پیشرفت اجرای وظایف محوله را به صورت لحظه‌ای پایش نمایید.
 • داده‌ها، مستندات و شواهد عملکردی را از منابع مختلف گردآوری و طبقه‌بندی نمایید تا عملکرد واقعی کارکنان مورد سنجش قرار گیرد. این منابع شامل ارزیابی‌شونده، مدیران مافوق و ارشد وی، کانون‌های ارزیابی، بانکهای اطلاعاتی حاوی داده‌های عملکردی و ... می‌باشند که می‌توان مشخص نمود هر شاخص توسط چه منبعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • اعتبارسنجی مراحل ارزیابی توسط ارزیاب‌های مختلف را تا سه مرحله متوالی انجام دهید تا دقت گزارشات عملکردی افزایش یابد.
 • عملکرد مدیران و کارکنان واحدهای سازمان را با یکدیگر مقایسه نموده تا مشخص شود کارکنان هر واحد چه نقاط ضعف و قوتی دارند تا بر این اساس برنامه‌های بهبود عملکرد کارکنان تهیه گردد.
 • مدیران و کارمندان نمونه و برتر را در هر دوره ارزیابی انتخاب و معرفی نمایید تا عملکرد آنها به عنوان الگوی کاری سایر کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
 • از نتایج ارزیابی عملکرد با ایجاد ارتباط ارزیابی عملکرد کارکنان با سایر نظام‌های مدیریت منابع انسانی استفاده بهینه نمایید. به طور مثال می‌توان از نتایج ارزیابی در سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، ارتقاء و انتساب مدیران و کارکنان، امور جبران خدمت، نیاز سنجی آموزشی و ... با تنظیم آیین نامه‌های مربوطه بهره برد.

                                            

شیوه کارکرد

کلیه فرایندهای ارزیابی و نظارتی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما بر مبنای دوره‌های ارزیابی انجام می‌پذیرد که بسته به شرایط هر سازمان متفاوت است (سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و ...). بر این اساس دو گروه ارزیابی‌شونده و ارزیابی‌کننده در نمودار سازمانی تعریف می‌شوند. منظور از ارزیابی‌شوندگان کل کارکنان سازمان اعم از مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان، کارمندان و ... می‌باشد. ارزیابی‌کنندگان نیز افراد یا واحدهایی هستند که اطلاعات و مستندات عملکردی ارزیابی‌شوندگان را در چندین مرحله بررسی و صحه‌گذاری می‌نمایند.

در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، می‌توان به طور نامحدود موضوعات ارزیابی مختلفی را تعریف نمود و به ازای هر موضوع فرم‌های ارزیابی را در دو قالب فرم‌های عمومی و اختصاصی را طراحی نموده و بر اساس آن فرایندهای ارزیابی را به منظور گردآوری داده‌ها و مستندات عملکردی از ارزیابی‌شوندگان و بانک‌های اطلاعاتی و اعتبارسنجی آن توسط ارزیابی‌کنندگان تعریف نمود.

پس از آماده‌سازی نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما برای شروع ارزیابی مورد نظر، ارزیابی‌شوندگان با ورود به کارتابل ارزیابی خود، فرایند ارزیابی عملکرد مورد نظر را انتخاب و با مشاهده شاخص‌های مربوط به آن، داده‌ها، شواهد و مستندات عملکردی خود را ثبت می‌نماید. سپس تا سه مرحله متوالی ارزیابی‌کنندگان اعتبارسنجی داده‌ها و مستندات عملکردی را انجام داده و مقادیر مورد تأیید را در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان ثبت می‌نماید.

پس از ثبت و اعتبارسنجی داده‌های عملکردی توسط ارزیابی‌شوندگان و ارزیابی‌کنندگان، فرایند ارزیابی عملکرد پایان یافته و نتایج آن در قالب گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متنوع در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد.

دیاگرام عملیات نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما مطابق شکل ذیل می‌باشد:

مدیریت عملکرد کارکنان

 

                                        

قابلیت‌ها

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  دارای قابلیت‌های متعددی می‌باشد که با توجه به نیاز سازمان‌ها به صورت نسخه پایه و نسخه پیشرفته عرضه شده است.  به نحوی که می‌توانید به سادگی تمامی توقعات و نیازهای خود را اجرای فرایندهای ارزیابی مورد نیاز سازمانتان پوشش دهید. قابلیت‌های کلیدی هر یک از نسخه‌ها مطابق جدول ذیل است:

 

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار مدیریت کارکنان تسما

نسخه پایه

نسخه پیشرفته

طراحی نمودار سازمانی به صورت درختی با تعریف واحدهای سازمانی، پست‌های سازمانی هر واحد و مشخصات شاغلین منتسب به پست ها

*

*

امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران با توجه به نقش‌های ارزیابی (خودارزیابی ، تایید اولیه، تایید نهایی)

*

*

تعریف دوره‌های ارزیابی و مقاطع زمانی ذیل آنها (نوبت‌های ارزیابی)

*

*

تعریف فرم‌های ارزیابی (عمومی و اختصاصی) استاندارد چهار سطحی با امکان تعریف محورها، شاخص ها، زیر شاخص‌ها و داده‌ها و تعریف فرمول در کلیه سطوح فرم‌های ارزیابی

*

*

تعریف فرایندهای مدیریت عملکرد با ایجاد ارتباط میان ارزیابی شوندگان، ارزیابی کنندگان، شاخص‌های ارزیابی و انجام تنظیمات مربوط به عملیات ارزیابی شامل برنامه زمانبندی، فیلدهای قابل نمایش فرم ارزیابی و ...

*

*

نمایش کارتابل ارزیابی برای کاربران خود ارزیاب و ارزیابی کنندگان بر اساس فرایندهای ارزیابی منتسب به آنها

*

*

امکان نمایش درصد پیشرفت و امتیاز سطوح ارزیابی مختلف به ازای محور‌های ارزیابی

*

*

اجرای عملیات ارزیابی عملکرد با ورود داده‌ها و مستندات عملکردی، تکمیل جداول اطلاعاتی مرتبط با هر یک از شاخص‌های ارزیابی، درج نقاط قوت و ضعف شاخص ها/محورهای ارزیابی و ... و امکان صحه گذاری داده‌های عملکردی توسط ارزیابان صلاحیت دار تا دو مرحله (تایید، تصویب)

*

*

گزارش عملکرد ارزیابی شونده در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی، روند بهبود عملکرد نسبت به دوره‌های ارزیابی گذشته

*

*

گزارش رتبه بندی ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی

*

*

گزارش تجمیع عملکرد ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی

*

*

تنظیم حجم، تعداد و قالب فایل‌ها در درگاه‌های دریافت فایل در فرایند‌های ارزیابی

*

*

راهنمای کاربری نرم افزار متناسب با نقش‌های کاربران و سطوح دسترسی آنها به محیط‌های نرم افزار

*

*

نظارت بر نحوه اجرای فرایندهای ارزیابی توسط مسئول ارزیابی

*

*

تعریف چند موضوع ارزیابی در یک دوره ارزیابی

*

*

تعریف برنامه‌های بهبود عملکرد توسط ارزیابی شوندگان پس از انتشار نتایج ارزیابی و پایش آنها توسط ارزیاب‌های صلاحیت دار تعریف شده

-

*

محاسبه خودکار وزن شاخص‌های ارزیابی بر مبنای اولویت گذاری شاخص‌های مندرج در فرم ارزیابی

-

*

امکان اجرای ارزیابی گروهی و ثبت و تجمیع نظرات ارزیاب‌ها راجع به هر شاخص

-

*

امکان اشتراک گذاری مقادیر و مستندات شاخص به کاربران تعریف شده توسط ارزیابی شونده

-

*

مشاهده داشبورد مدیریتی نتایج ارزیابی و تعیین دسترسی کاربران به آن

-

*

فعال سازی الگوریتم هوشمند سنجش دقت ارزیابی انجام شده توسط ارزیابی کنندگان

-

*

مشاهده دو وضعیتی فرم ارزیابی توسط ارزیابی کنندگان:

 1. مشاهده بر اساس کل شاخص‌های هر ارزیابی شونده
 2. مشاهده بر اساس کل ارزیابی شوندگان هر شاخص

-

*

 

 

توضیح:

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما با نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما  و نرم‌افزار مدیریت عملکرد سازمانی تسما به صورت یکپارچه قابل بهره‌برداری است. در این صورت مشتریان قادر خواهند بود تا به طور هم‌زمان وضعیت تحقق اهداف سازمان و پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های خود را گردآوری و طبقه‌بندی داده‌های عملکردی کارکنان انجام داده و به طور دقیق‌تر علل عدم تحقق اهداف را بررسی و مشکلات و موانع مربوطه را شناسایی نمایند.  

توضیحات بیشتر:

قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما دارای قابلیت‌های بی‌شماری می‌باشد. در این بخش قصد داریم تا به چیکده‌ای از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما بپردازیم.

1-تعریف دوره‌های ارزیابی:

اولین مورد از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، تعریف دوره‌های ارزیابی می‌باشد.  کلیه اطلاعات نظام مدیریت عملکرد کارکنان از قبیل نمودار سازمانی، فرم‌های ارزیابی، فرایندهای ارزیابی، عملیات جمع آوری اطلاعات عملکردی و گزارشات عملکردی کارکنان به دوره‌های ارزیابی تعریف شده، ارتباط دارند. به عبارت دیگر مبنای تعریف و ارائه هر گونه اطلاعات نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان دوره‌های ارزیابی تعریف شده در آن می‌باشد. در این محیط یکی از دوره‌های ارزیابی تعریف شده به عنوان دوره فعال تنظیم می‌گردد که منظور دوره‌ای است که عملکرد ارزیابی شونده طی آن بررسی می‌شود.

2-انجام تعاریف سازمانی:

 تعریف واحدهای اصلی و فرعی یک سازمان و شیوه ارتباط آنها به صورت درختی در محیط نمودار سازمانی انجام می‌شود که این مورد دومین مورد از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما می‌باشد. به ازای هر یک از واحدهای سازمانی می‌توان پست‌های سازمانی و مدیران و کارکنان شاغل در آن را تعریف نمود.

3-ویرایش مشخصات کارکنان:

به منظور بررسی صحت اطلاعات پرسنلی کاربران و مطابقت با آخرین تغییرات ساختار سازمانی، مرحله‌ای ویرایش مشخصات کارکنان قبل از شروع عملیات ارزیابی پیش بینی شده است و این مورد با امکانات کنترلی که در اختیار کاربران می‌گذارد، یکی از کلیدی‌ترین قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد تسما می‌باشد که می‌توانید از آن استفاده نمایید. زیر اگر اطلاعات پایه ارزیابی شوندگان صحیح نباشد، فرایند ارزیابی را دچار مشکلات متعددی خواهد کرد.

4-قابلیت‌های نرم افزار در ایجاد فرم‌های ارزیابی شاخص‌های عمومی عملکرد:

تعریف فرم ارزیابی شاخص‌های عمومی عملکرد کارکنان به صورت منعطف و مبتنی بر مدل ارزیابی می‌باشد که از قابلیت‌های مهم نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما می‌باشد. این محیط شامل مجموعه شاخص‌هایی است که جهت ارزیابی یک گروه از کارکنان با مشخصه سازمانی مشترک می‌باشد. به عبارت دیگر فرم‌های ارزیابی شاخص‌های عمومی برای ارزیابی عملکرد کارکنانی که دارای رده سازمانی مشترکی هستند (مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و ...) و یا دارای شیوه استخدامی مشترکی می‌باشند(رسمی، پیمانی، قراردادی و ...) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 فرم‌های ارزیابی عملکرد حاوی عناصری همچون محورها، شاخص ها، زیر شاخص‌ها و داده‌های ارزیابی می‌باشند که به صورت درختی با روابط مورد نظر با یکدیگر مرتبط می‌شوند. در هر فرم ارزیابی شناسنامه کاملی از محورها، شاخص‌ها و داده‌ها تعریف می‌شود که در برگیرنده محتوای مورد نظر آن عنصر اطلاعاتی است. همچنین در فرم‌های ارزیابی می‌توان به هر شاخص جداول اطلاعاتی نسبت داد که به کمک آنها اطلاعات جزئی وابسته به شاخص‌ها را تعریف نمود.

5-قابلیت‌های نرم افزار در تعریف فرایندهای ارزیابی شاخص‌های عمومی عملکرد:

 رویکرد فرایندی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما در مدیریت فرایندهای ارزیابی موجب شده است به کمک قابلیت‌های پیش بینی شده در محیط تعریف فرایندهای ارزیابی، بتوان انواع سناریوهای مورد نظر سازمان‌ها را با انعطاف بالا و بدون هیچ گونه محدودیتی طبق مدل ارزیابی مورد نظر، در نرم افزار تعریف و عملیات ارزیابی را راهبری نمود. در هر فرایند ارزیابی معین می‌شود که چه ارزیابی شوندگانی توسط چه ارزیابی کنندگانی، با چه شاخص هایی، در چه زمان بندی و در چند مرحله صحه گذاری داده‌ها و ... مورد ارزیابی قرار گیرند.

6-قابلیت‌های نرم افزار در تعریف فرم‌های ارزیابی شاخص‌های اختصاصی عملکرد کارکنان:

 فرم ارزیابی شاخص‌های اختصاصی عملکرد کارکنان شامل مجموعه شاخص‌هایی است که جهت ارزیابی عملکرد هر یک از کارکنان بر اساس مأموریت‌ها و وظایف محوله به وی می‌باشد. به عبارت دیگر فرم ارزیابی شاخص‌های اختصاصی هر یک از کارکنان متفاوت می‌باشد. شایان ذکر است در برخی موارد کارکنانی که دارای پست سازمانی مشترکی می‌باشند، دارای فرم اختصاصی مشترکی نیز بر مبنای انتظارات عملکردی از آن پست و شرح وظایف تعریف شده آن پست هستند.

7-قابلیت نرم افزار در تکمیل فرایند سطح ۱ (خودارزیاب/کانون خودارزیاب):

بررسی فرایند ارزیابی کارکنان توسط مدیر

هر یک از ارزیابی شوندگان هنگام ورود به نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، وارد صفحه امتیازدهی ارزیابی‌های تعریف شده می‌شوند و می‌توانند فرم ارزیابی مربوطه و اطلاعات آن را مشاهده، تکمیل یا ویرایش نمایند. همچنین مستندات و توضیحات مورد نظر خود را در جهت دفاع از عملکرد وارد شده برای هر یک از شاخص‌های ارزیابی عمومی و اختصاصی وارد نمایند.

در نرم افزار مدیریت عملکرد تسما امکان بارگذاری مقادیر عملکرد برخی از شاخص‌ها از بانک‌های اطلاعاتی ایجاد شده که در این صورت ارزیابی شونده تنها امکان مشاهده این اطلاعات را دارد، همچنین می‌توان اطلاعات تعدادی از شاخص‌ها را توسط کانون‌های ارزیابی به جای ارزیابی شوندگان تکمیل نمود (مانند شاخص‌های مربوط به واحد حراست، آموزش و ... ). همه این‌ها مورد هفتم از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد تسما بودند.

8-قابلیت نرم افزار در تکمیل و بررسی فرایند ارزیابی (تأیید اولیه، مدیر ارشد، تأییدکننده نهایی):

تکمیل فرایند خودارزیاب

 هر یک از ارزیابی کنندگان هنگام ورود به نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، وارد کارتابل ارزیابی‌های تعریف شده می‌شوند و می‌توانند نسبت به تأیید و یا ویرایش فرم‌های اختصاصی ارزیابی شوندگان، اقدامات مورد نیاز را انجام داده و یا وضعیت فرایندهای ارزیابی عمومی و اختصاصی را از لحاظ میزان پیشرفت اجرای فرایند مشاهده و فرایند ارزیابی مورد نظر را انتخاب نموده و پس از آن فرم ارزیابی مربوطه را مشاهده و اطلاعات آن را مشاهده، تکمیل یا ویرایش نمایند که از قابلیت‌های ارزشمند نرم افزار مدیریت عملکرد تسما محسوب می‌شود.

9-قابلیت‌های نرم افزار در دریافت گزارشات عملکردی:

مورد دیگر از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد تسما عبارت است از دریافت گزارشات عملکردی. پس از انجام کامل فرایندهای ارزیابی، هر یک از ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان بر اساس سطوح دسترسی تنظیم شده به اطلاعات در محیط مدیریت دسترسی گزارشات، قادر خواهند بود نتایج ارزیابی را در قالب گزارشات تحلیلی و تجمیعی حاوی جداول و نمودارهای گرافیکی دریافت نمایند.

 کاربران می‌توانند هر یک از گزارشات پیش فرض نرم افزار را بر اساس طبقه بندی اطلاعاتی مورد نظر خود تهیه نمایند. در این خصوص فیلترهای اطلاعاتی مناسبی به ازای هر گزارش ارائه شده است. گزارشات نرم افزار به صورت فایل با فرمت‌های xls ،doc ،pdf قابل ذخیره سازی می‌باشند. گزارشات پیش فرض نرم افزار دو گروه اصلی می‌باشند که هر گروه شامل بخش‌های متعددی می‌باشد.

                                        

 

شیوه‌های خرید

ما در شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس جهت سهولت در بهره‌مندی از نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما حالت‌های مختلف برای خرید شما در نظر گرفته‌ایم که عبارتند از:

 

 • خرید نسخه نرم‌افزار:  در این حالت شما با خرید نرم‌افزار می‌توانید و نصب آن بر روی سرور فیزیکی یا مجازی بهره‌برداری نا محدود از نرم‌افزار داشته باشید. از مزایای خرید نسخه ماژول می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • امکان استفاده از سرور اختصاصی سازمان
 • بهره‌مندی از پشتیبانی یکساله رایگان
 • امکان تعریف تعداد نامحدود کاربران

 

 • خرید نرم‌افزار به صورت بهره‌برداری زمانی:  در این حالت بهره‌برداری از نرم‌افزار بر روی سرور استیجاری یا سرویس ابری و در بازه زمانی مشخص و با تعداد کاربران معین امکان‌پذیر می‌باشد. از مزایای بهره‌برداری زمانی از نرم‌افزار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • مبلغ سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز سازمان
 • مبلغ کمتر از شیوه خرید نسخه نرم‌افزار (کمتر از 20 درصد حالت خرید نسخه نرم‌افزار)
 • عدم نیاز به تهیه سرور و صرفه‌جویی در هزینه‌های راه‌اندازی و پشتیبانی سرور
 • راه‌اندازی سریع‌تر نرم‌افزار
 • پشتیبانی رایگان در طول مدت بهره‌برداری از نرم‌افزار

                                        

فرم درخواست

در صورت تمایل به بهره مندی از خدمات تیم مشاوره یسنا پارس در استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان لطفاً با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن از طریق فرم ذیل، درخواست خود را ثبت نموده تا متعاقب آن کارشناسان ما پیشنهاد شرکت را متناسب با نیاز شما تهیه و ارسال نمایند.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تدوین و استانداردسازی شاخص­های ارزیابی


زمان پیشنهادی جلسه معرفی نرم‌افزار

مطالب مرتبط

تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات