امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading

معرفی

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنانمدیریت عملکرد کارکنان از اصلی‌ترین فرآیندهای توسعه سرمایه انسانی محسوب می‌شود که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می‌باشد. این سیستم  چرخه نظارت بر عملکرد کارکنان را پشتیبانی می‌کند. در فرایند مدیریت عملکرد کارکنان می‌بایست به صورت دوره‌ای انجام شود تا مدیران و کارکنان به صورت دقیق و شفاف بدانند از آنها چه چیزی انتظار می‌رود و بر اساس چه فاکتورهایی عملکردشان در طول دوره ارزیابی اندازه‌گیری و قضاوت خواهد شد.

سازمان‌های موفق جهان تلاش زیادی می‌کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنان‌شان (هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت(   بیافزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری استراتژیک برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان محسوب می‌شود.

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  بهترین راهکار در پاسخ به نیازهای شما در نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان و هدایت آنها به سوی بهبود عملکرد است. این نرم‌افزار تحت وب بر اساس مدل‌های علمی نظام مدیریت عملکرد، کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد کارکنان ‏را پشتیبانی می‌نماید و ابزاری کارآمد برای اندازه‌گیری و کنترل مستمر عملکرد کارکنان در جهت تحقق  اهداف و عوامل کلیدی موفقیت سازمان و بهبود کیفیت در تصمیم‌گیری‌هاست.

به کمک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما،  هریک از پرسنل ابتدا از انتظارات مدیران مافوق خود مطلع شده تا فعالیت‌های قابل انجام در طول دوره ارزیابی را با آن تطبیق دهد. سپس داده‌ها، شواهد و مستندات عملکردی خود را در حین دوره یا پایان دوره ارزیابی در سامانه بارگذاری می‌نماید. به ازای هریک از شاخص‌های ارزیابی عملکرد و داده‌های عملکردی جمع‌آوری شده از کارکنان، ارزیاب‌های صلاحیت‌دار تعریف شده و هریک از آنها مسئولیت اظهار نظر در خصوص شاخص مربوطه را خواهند داشت. پس از تجمیع اظهار نظرات ارزیاب‌ها، نتایج اولیه ارزیابی پرسنل اعلام شده  و هر کدام قادر خواهند بود اعتراض خود را با ارائه دلایل و مستندات ثبت تا توسط ارزیاب مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت پس از بررسی نهایی و اعتبارسنجی داده‌های عملکردی، نتایج ارزیابی در قالب گزارشات متنوع تحلیلی و تجمیعی توسط نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما در دسترس می‌باشد.

 با استقرار نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، مدیران قادر خواهند بود کارکنان را از لحاظ عملکردی به طور دقیق مقایسه نموده نماید و برنامه‌های بهبود عملکرد، توانمندسازی کارکنان و پرداخت مبتنی بر عملکرد و ... را بر اساس آن اجرا نمایند.

                                        

کاربردها

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  فرایندهای ارزیابی عملکرد کارکنان را بر اساس مدل‌های علمی معتبر و همچنین مدل‌های بومی مورد نظر سازمان‌ها عملیاتی می‌کند. این نرم‌افزار محدود به ماهیت کسب و کار سازمان‌ها نیست و همچنین محدود به مدل‌های ارزیابی نبوده و امکان استفاده از چندین مدل مورد نیاز  یا چند روش ارزیابی عملکرد را به طور هم زمان دارد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید:

 • به ازای هر یک از رده‌های سازمانی، فرم ارزیابی عمومی تهیه و کلیه کارکنان ذیل آن رده را بر اساس آن ارزیابی و مقایسه نمایید. مثلاً جهت رده کارشناسان، فرم ارزیابی با شاخص‌های معینی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما تعریف و بر اساس آن کلیه کارشناسان سازمان با آن ارزیابی خواهند شد.
 • به ازای هریک از پست‌های سازمانی یا مشاغل، فرم ارزیابی اختصاصی آن شغل تهیه و کلیه کارکنان شاغل آن را ارزیابی و مقایسه نمایید. مثلاً جهت شغل حسابدار، فرم ارزیابی با شاخص‌های معینی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما تعریف و بر اساس آن کلیه حسابدارهای سازمان با آن ارزیابی خواهند شد.
 • شرح وظایف و مأموریت‌های محوله به کارکنان  در دوره ارزیابی معین، طی فرایندی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، بین مدیر و کارمند مورد تفاهم قرار گرفته و بر اساس آن درصد پیشرفت اجرای وظایف محوله را به صورت لحظه‌ای پایش نمایید.
 • داده‌ها، مستندات و شواهد عملکردی را از منابع مختلف گردآوری و طبقه‌بندی نمایید تا عملکرد واقعی کارکنان مورد سنجش قرار گیرد. این منابع شامل ارزیابی‌شونده، مدیران مافوق و ارشد وی، کانون‌های ارزیابی، بانکهای اطلاعاتی حاوی داده‌های عملکردی و ... می‌باشند که می‌توان مشخص نمود هر شاخص توسط چه منبعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • اعتبارسنجی مراحل ارزیابی توسط ارزیاب‌های مختلف را تا سه مرحله متوالی انجام دهید تا دقت گزارشات عملکردی افزایش یابد.
 • عملکرد مدیران و کارکنان واحدهای سازمان را با یکدیگر مقایسه نموده تا مشخص شود کارکنان هر واحد چه نقاط ضعف و قوتی دارند تا بر این اساس برنامه‌های بهبود عملکرد کارکنان تهیه گردد.
 • مدیران و کارمندان نمونه و برتر را در هر دوره ارزیابی انتخاب و معرفی نمایید تا عملکرد آنها به عنوان الگوی کاری سایر کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
 • از نتایج ارزیابی عملکرد با ایجاد ارتباط ارزیابی عملکرد کارکنان با سایر نظام‌های مدیریت منابع انسانی استفاده بهینه نمایید. به طور مثال می‌توان از نتایج ارزیابی در سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، ارتقاء و انتساب مدیران و کارکنان، امور جبران خدمت، نیاز سنجی آموزشی و ... با تنظیم آیین نامه‌های مربوطه بهره برد.

                                            

شیوه کارکرد

کلیه فرایندهای ارزیابی و نظارتی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما بر مبنای دوره‌های ارزیابی انجام می‌پذیرد که بسته به شرایط هر سازمان متفاوت است (سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و ...). بر این اساس دو گروه ارزیابی‌شونده و ارزیابی‌کننده در نمودار سازمانی تعریف می‌شوند. منظور از ارزیابی‌شوندگان کل کارکنان سازمان اعم از مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان، کارمندان و ... می‌باشد. ارزیابی‌کنندگان نیز افراد یا واحدهایی هستند که اطلاعات و مستندات عملکردی ارزیابی‌شوندگان را در چندین مرحله بررسی و صحه‌گذاری می‌نمایند.

در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، می‌توان به طور نامحدود موضوعات ارزیابی مختلفی را تعریف نمود و به ازای هر موضوع فرم‌های ارزیابی را در دو قالب فرم‌های عمومی و اختصاصی را طراحی نموده و بر اساس آن فرایندهای ارزیابی را به منظور گردآوری داده‌ها و مستندات عملکردی از ارزیابی‌شوندگان و بانک‌های اطلاعاتی و اعتبارسنجی آن توسط ارزیابی‌کنندگان تعریف نمود.

پس از آماده‌سازی نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما برای شروع ارزیابی مورد نظر، ارزیابی‌شوندگان با ورود به کارتابل ارزیابی خود، فرایند ارزیابی عملکرد مورد نظر را انتخاب و با مشاهده شاخص‌های مربوط به آن، داده‌ها، شواهد و مستندات عملکردی خود را ثبت می‌نماید. سپس تا سه مرحله متوالی ارزیابی‌کنندگان اعتبارسنجی داده‌ها و مستندات عملکردی را انجام داده و مقادیر مورد تأیید را در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان ثبت می‌نماید.

پس از ثبت و اعتبارسنجی داده‌های عملکردی توسط ارزیابی‌شوندگان و ارزیابی‌کنندگان، فرایند ارزیابی عملکرد پایان یافته و نتایج آن در قالب گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متنوع در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد.

دیاگرام عملیات نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما مطابق شکل ذیل می‌باشد:

مدیریت عملکرد کارکنان

 

                                        

قابلیت‌ها

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  دارای قابلیت‌های متعددی می‌باشد که با توجه به نیاز سازمان‌ها به صورت نسخه پایه و نسخه پیشرفته عرضه شده است.  به نحوی که می‌توانید به سادگی تمامی توقعات و نیازهای خود را اجرای فرایندهای ارزیابی مورد نیاز سازمانتان پوشش دهید. قابلیت‌های کلیدی هر یک از نسخه‌ها مطابق جدول ذیل است:

 

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار مدیریت کارکنان تسما

نسخه پایه

نسخه پیشرفته

طراحی نمودار سازمانی به صورت درختی با تعریف واحدهای سازمانی، پست‌های سازمانی هر واحد و مشخصات شاغلین منتسب به پست ها

*

*

امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران با توجه به نقش‌های ارزیابی (خودارزیابی ، تایید اولیه، تایید نهایی)

*

*

تعریف دوره‌های ارزیابی و مقاطع زمانی ذیل آنها (نوبت‌های ارزیابی)

*

*

تعریف فرم‌های ارزیابی (عمومی و اختصاصی) استاندارد چهار سطحی با امکان تعریف محورها، شاخص ها، زیر شاخص‌ها و داده‌ها و تعریف فرمول در کلیه سطوح فرم‌های ارزیابی

*

*

تعریف فرایندهای مدیریت عملکرد با ایجاد ارتباط میان ارزیابی شوندگان، ارزیابی کنندگان، شاخص‌های ارزیابی و انجام تنظیمات مربوط به عملیات ارزیابی شامل برنامه زمانبندی، فیلدهای قابل نمایش فرم ارزیابی و ...

*

*

نمایش کارتابل ارزیابی برای کاربران خود ارزیاب و ارزیابی کنندگان بر اساس فرایندهای ارزیابی منتسب به آنها

*

*

امکان نمایش درصد پیشرفت و امتیاز سطوح ارزیابی مختلف به ازای محور‌های ارزیابی

*

*

اجرای عملیات ارزیابی عملکرد با ورود داده‌ها و مستندات عملکردی، تکمیل جداول اطلاعاتی مرتبط با هر یک از شاخص‌های ارزیابی، درج نقاط قوت و ضعف شاخص ها/محورهای ارزیابی و ... و امکان صحه گذاری داده‌های عملکردی توسط ارزیابان صلاحیت دار تا دو مرحله (تایید، تصویب)

*

*

گزارش عملکرد ارزیابی شونده در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی، روند بهبود عملکرد نسبت به دوره‌های ارزیابی گذشته

*

*

گزارش رتبه بندی ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی

*

*

گزارش تجمیع عملکرد ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی

*

*

تنظیم حجم، تعداد و قالب فایل‌ها در درگاه‌های دریافت فایل در فرایند‌های ارزیابی

*

*

راهنمای کاربری نرم افزار متناسب با نقش‌های کاربران و سطوح دسترسی آنها به محیط‌های نرم افزار

*

*

نظارت بر نحوه اجرای فرایندهای ارزیابی توسط مسئول ارزیابی

*

*

تعریف چند موضوع ارزیابی در یک دوره ارزیابی

*

*

تعریف برنامه‌های بهبود عملکرد توسط ارزیابی شوندگان پس از انتشار نتایج ارزیابی و پایش آنها توسط ارزیاب‌های صلاحیت دار تعریف شده

-

*

محاسبه خودکار وزن شاخص‌های ارزیابی بر مبنای اولویت گذاری شاخص‌های مندرج در فرم ارزیابی

-

*

امکان اجرای ارزیابی گروهی و ثبت و تجمیع نظرات ارزیاب‌ها راجع به هر شاخص

-

*

امکان اشتراک گذاری مقادیر و مستندات شاخص به کاربران تعریف شده توسط ارزیابی شونده

-

*

مشاهده داشبورد مدیریتی نتایج ارزیابی و تعیین دسترسی کاربران به آن

-

*

فعال سازی الگوریتم هوشمند سنجش دقت ارزیابی انجام شده توسط ارزیابی کنندگان

-

*

مشاهده دو وضعیتی فرم ارزیابی توسط ارزیابی کنندگان:

 1. مشاهده بر اساس کل شاخص‌های هر ارزیابی شونده
 2. مشاهده بر اساس کل ارزیابی شوندگان هر شاخص

-

*

 

 

توضیح:

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما با نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما  و نرم‌افزار مدیریت عملکرد سازمانی تسما به صورت یکپارچه قابل بهره‌برداری است. در این صورت مشتریان قادر خواهند بود تا به طور هم‌زمان وضعیت تحقق اهداف سازمان و پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های خود را گردآوری و طبقه‌بندی داده‌های عملکردی کارکنان انجام داده و به طور دقیق‌تر علل عدم تحقق اهداف را بررسی و مشکلات و موانع مربوطه را شناسایی نمایند.  

 

                                        

 

شیوه‌های خرید

ما در شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس جهت سهولت در بهره‌مندی از نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما حالت‌های مختلف برای خرید شما در نظر گرفته‌ایم که عبارتند از:

 

 • خرید نسخه نرم‌افزار:  در این حالت شما با خرید نرم‌افزار می‌توانید و نصب آن بر روی سرور فیزیکی یا مجازی بهره‌برداری نا محدود از نرم‌افزار داشته باشید. از مزایای خرید نسخه ماژول می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • امکان استفاده از سرور اختصاصی سازمان
 • بهره‌مندی از پشتیبانی یکساله رایگان
 • امکان تعریف تعداد نامحدود کاربران

 

 • خرید نرم‌افزار به صورت بهره‌برداری زمانی:  در این حالت بهره‌برداری از نرم‌افزار بر روی سرور استیجاری یا سرویس ابری و در بازه زمانی مشخص و با تعداد کاربران معین امکان‌پذیر می‌باشد. از مزایای بهره‌برداری زمانی از نرم‌افزار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • مبلغ سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز سازمان
 • مبلغ کمتر از شیوه خرید نسخه نرم‌افزار (کمتر از 20 درصد حالت خرید نسخه نرم‌افزار)
 • عدم نیاز به تهیه سرور و صرفه‌جویی در هزینه‌های راه‌اندازی و پشتیبانی سرور
 • راه‌اندازی سریع‌تر نرم‌افزار
 • پشتیبانی رایگان در طول مدت بهره‌برداری از نرم‌افزار

                                        

فرم درخواست

در صورت تمایل به بهره مندی از خدمات تیم مشاوره یسنا پارس در استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان لطفاً با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن از طریق فرم ذیل، درخواست خود را ثبت نموده تا متعاقب آن کارشناسان ما پیشنهاد شرکت را متناسب با نیاز شما تهیه و ارسال نمایند.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تدوین و استانداردسازی شاخص­های ارزیابی


زمان پیشنهادی جلسه معرفی نرم‌افزار

مطالب مرتبط

تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات