امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)

معرفی

ویدئو معرفی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکناننرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی‌ترین فرآیندهای توسعه سرمایه انسانی محسوب می‌شود که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می‌باشد. این سیستم  چرخه نظارت بر عملکرد کارکنان را پشتیبانی می‌کند. در فرایند مدیریت عملکرد کارکنان می‌بایست به صورت دوره‌ای انجام شود تا مدیران و کارکنان به صورت دقیق و شفاف بدانند از آنها چه چیزی انتظار می‌رود و بر اساس چه فاکتورهایی عملکردشان در طول دوره ارزیابی اندازه‌گیری و قضاوت خواهد شد.

سازمان‌های موفق جهان تلاش زیادی می‌کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنان‌شان (هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت(   بیافزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری استراتژیک برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان محسوب می‌شود.

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  بهترین راهکار در پاسخ به نیازهای شما در نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان و هدایت آنها به سوی بهبود عملکرد است. این نرم‌افزار تحت وب بر اساس مدل‌های علمی نظام مدیریت عملکرد، کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد کارکنان ‏را پشتیبانی می‌نماید و ابزاری کارآمد برای اندازه‌گیری و کنترل مستمر عملکرد کارکنان در جهت تحقق  اهداف و عوامل کلیدی موفقیت سازمان و بهبود کیفیت در تصمیم‌گیری‌هاست.

به کمک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما،  هریک از پرسنل ابتدا از انتظارات مدیران مافوق خود مطلع شده تا فعالیت‌های قابل انجام در طول دوره ارزیابی را با آن تطبیق دهد. سپس داده‌ها، شواهد و مستندات عملکردی خود را در حین دوره یا پایان دوره ارزیابی در سامانه بارگذاری می‌نماید. به ازای هریک از شاخص‌های ارزیابی عملکرد و داده‌های عملکردی جمع‌آوری شده از کارکنان، ارزیاب‌های صلاحیت‌دار تعریف شده و هریک از آنها مسئولیت اظهار نظر در خصوص شاخص مربوطه را خواهند داشت. پس از تجمیع اظهار نظرات ارزیاب‌ها، نتایج اولیه ارزیابی پرسنل اعلام شده  و هر کدام قادر خواهند بود اعتراض خود را با ارائه دلایل و مستندات ثبت تا توسط ارزیاب مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت پس از بررسی نهایی و اعتبارسنجی داده‌های عملکردی، نتایج ارزیابی در قالب گزارشات متنوع تحلیلی و تجمیعی توسط نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما در دسترس می‌باشد.

 با استقرار نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، مدیران قادر خواهند بود کارکنان را از لحاظ عملکردی به طور دقیق مقایسه نموده نماید و برنامه‌های بهبود عملکرد، توانمندسازی کارکنان و پرداخت مبتنی بر عملکرد و ... را بر اساس آن اجرا نمایند.

توضیحات بیشتر :

از اساسی‌ترین کارکردهای نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، پشتیبانی از مسیر تحقق اهداف سازمان است. از این رو شناخت این نرم افزار و قابلیت‌های آن برای مدیران ارشد سازمان‌ها اهمیت می‌باید چرا که نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما به مدیران و کارمندان و بطور کلی یک سازمان یا شرکت کمک می‌کند تا در ایجاد اهداف روشن و هوشمندانه با یکدیگر همکاری لازم را داشته و در عین حال آنها را با اهداف سازمانی هماهنگ نمایند. در این مطلب شما را با این نرم افزار و قابلیت‌های بی‌نظیر آن آشنا خواهیم کرد.

مطالعه بیشتر: ۴ مرحله اصلی چرخه مدیریت عملکرد کارکنان

ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

نرم‌افزار مدیریت عملکرد  کارکنان  کمک می‌کند تا نیروی کار شما با اهداف سازمان هماهنگ شوند. عملکرد فردی کارکنان و نتایج سازمانی را به طور مداوم اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند. این نرم‌افزار به صورت دیجیتالی تمام فعالیت‌هایی را که اطمینان حاصل می‌کنند اهداف به طور مداوم و به طور موثر برآورده می‌شوند، رصد می‌کند.

به طور سنتی، سازمان‌ها حداقل سالانه بررسی عملکرد را انجام می‌دهند. ولی با این حال، دریافت بازخورد مداوم توسط کارمندان برای درک نحوه عملکردشان و مشارکت در تحقق اهداف سازمان و چگونگی برداشتن گام‌های بعدی در پیشرفت شغلی بسیار مهم است.

سازمان و مدیران می‌توانند با استفاده از کارکردهای سیستم مدیریت عملکرد، قدرت و پتانسیل کلی فرد را بدست آورند. برخی از این کارکردها شامل موارد زیر است.

مطالعه بیشتر: ارزیابی عملکرد کارکنان

مدیریت کوچینگ

مدیریت استراتژیک

مدیران برای سازماندهی کردن اهداف هر یک از گزارشات خود، ایجاد برنامه‌های شغلی، پیگیری و ارزیابی برنامه‌های آموزشی، ثبت ارتباطات و بازخورد، از ابزارهای مدیریت کوچینگ استفاده می‌کنند. بسیاری از ابزارهای مدرن مدیریت کوچینگ، امکان گپ برای گزارش‌دهی از طریق پیام‌رسان و تعامل مستقیم با مدیرشان را فراهم می‌کنند.

مطالعه بیشتر: مهمترین شاخص‌های مدیریت استراتژیک

مدیریت ارزیابی عملکرد

بسیاری از سازمان‌ها به جای استفاده از  مدل ارزیابی عملکرد سالانه، از تعداد دوره‌های ارزیابی عملکرد بیشتر (از جمله هفتگی و ماهانه) استفاده می‌کنند. یک ماژول ارزیابی عملکرد به سازمان‌ها مکانی متمرکز برای ذخیره، آنالیز و پیگیری تغییرات عملکرد کارمندان را سالانه و در طول دوره‌های ارزیابی می‌دهد.

مطالعه بیشتر: ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانی

مدیریت همسویی با اهداف

ارزیابی عملکرد سازمانی

این ابزارها به مدیران و افراد کمک می‌کند تا اهداف را بنویسند و عملکرد را به روشی اصولی و متمرکز رصد کنند. ابزارهای امروزی افراد را وادار می‌کند که پیشرفت خود را در راستای اهداف به روز کنند، از مدیران نظر بخواهند و پیشرفت خود را با استانداردها مقایسه کنند.

مدیریت بازخورد

ابزارهای مدیریت بازخورد، بازخوردها را در مورد اهداف یا معیارهای عملکرد، جمع‌آوری و سازماندهی می‌کنند، به مدیران و کارمندان‌شان امکانی برای مستند کردن، به روزرسانی‌ها و ایده‌ها در مورد اهداف می‌دهند.

مدیریت صلاحیت و ارزیابی مهارت

ابزارهای مدیریت مهارت و صلاحیت، گواهینامه‌ها، تست‌های مهارت و مجوزها را رصد می‌کنند تا مطابق با قوانین و مقررات باشند. این ابزارها همچنین برای درک ارزشمندترین مهارت‌های فردی، برنامه‌ریزی آموزش و نقشه جانشین‌ پروری در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برنامه‌ریزی توسعه

برنامه‌ریزی توسعه و مسیر شغلی از مولفه‌های اصلی هر طرحی برای تعامل کارمندان است و یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد قوی شامل ابزارهایی است که تیم‌ها و مدیران منابع انسانی را در برنامه‌ریزی مسیر شغلی و توسعه کارمندان پشتیبانی می‌کند.

تجزیه و تحلیل عملکرد و بهره وری

شاخص‌های کلیدی عملکرد

ابزارهای آنالیز به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بدانند که آیا تلاش آنها نتیجه‌ای دارد. آنالیز عملکرد و بهره‌وری، معیارهای عملکرد و   KPIهای بهره‌وری را برای برنامه‌ریزی بهتر مراحل بعدی و ارزیابی میزان موفقیت پروژه‌های فعلی جمع‌بندی می‌کند.

مطالعه بیشتری: شاخص‌های کلیدی عملکرد یا KPI به چه معناست؟

پرداخت بر مبنای عملکرد

بسیاری از سازمان‌ها نرخ پاداش و پورسانت را بر اساس عملکرد فردی در جهت اهداف سازمان، بالا تعیین می‌کنند. سیستم‌های مدیریت عملکرد به تیم‌ها کمک می‌کند تا عملکرد را مستقیماً به معیارهای تعهدی متصل کنند و به سمت اهداف پیش بوند.

پروفایل‌های استعداد

تیم‌های مدیریتی نیاز به دسترسی سریع به اطلاعات عمیق در مورد کارمندان خود دارند. نمایه‌های استعدادیابی بدون نیاز به جستجوی گزارش‌های عملکردی، نمای کاملی از تخصص‌ها و مهارت‌های فردی را نشان می‌دهد. این ابزارها می‌توانند به تیم‌های منابع انسانی کمک کنند تا شرح وظایف را تنظیم کنند، برنامه‌ریزی جانشین‌پروری را مدیریت کنند و حتی درک کنند که تیم‌های آنها در چه جاهایی مهارت‌های لازم را ندارند.

قابلیت تعریف سطوح ارزیابی

ابزارهای مدیریت عملکرد که شامل قابلیت چندین سطح ارزیابی هستند، زمینه بررسی دیدگاه‌های متعدد در مورد عملکرد یک فرد را فراهم می‌کنند. این ابزارها قابلیت بازبینی عملکرد را به چندین سطح ارزیابی‌کننده در سازمان ارائه می‌دهند.

قابلیت‌های موبایل

قابلیت "جابجایی" این امکان را به مدیران و کارمندان می‌دهد که کارها را خارج از محل کار، در رفت و آمد یا خانه انجام دهند و عملکردها را رصد نمایند.

گزارش و آنالیز

هیچ برنامه مدرنی بدون گزارش و آنالیز کامل نیست. آنالیز و گزارشات نشان‌دهنده اثربخشی نرم‌افزار، میزان عملکرد کارکنان، پیشرفت سازمان و ... می‌باشد. این امکان برای اثبات ارزش نرم‌افزار به مدیر مالی یا مدیر عامل اجرایی ضروری هستند و می‌توانند بینشی عمیق را برای تیم‌ها ایجاد کنند تا هنگام برنامه‌ریزی برای آینده منابع انسانی استفاده کنند.

انتخاب بهترین نرم‌افزار مدیریت عملکرد

یکی از اولویت‌های اصلی مدیران عامل، توسعه نیروی کار در کلاس جهانی است. یک سیستم مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم پاسخگویی برای افراد، تیم‌ها و سازمان کار می‌کند. هنگامی که مدیرعامل اهداف با اولویت بالا را تأیید می‌کند، نرم‌افزار مدیریت عملکرد می‌تواند اطمینان حاصل کند که ادارات و معاونت‌ها به این اهداف می‌رسند. در واقع گروه‌ها و تیم‌ها در راستای اهداف سازمان، مسئولیت‌های خود را تعیین می‌کنند و سپس در برنامه‌های عملکردی انفرادی قرار می‌گیرد.

از آنجا که مدیر عامل‌ها همیشه نگران تصویر کلان سازمان خود هستند، این نوید را می‌دهیم که نرم‌افزار مدیریت عملکرد به همسویی مهارت‌ها، عملکرد و توسعه نیروی کار کمک می‌کند. این نرم‌افزار مواردی را که سازمان انتظار دارد هر کارمند به نتیجه برساند، مدیریت می‌کند و با تعریف نقش‌های مشخص، مدیران می‌توانند ببینند که آیا کارمندان بالاتر از حد انتظار عمل می‌کنند یا خیر و یا می‌توانند تشخیص دهند که افراد باید مهارت‌های خود را در چه زمینه‌هایی پرورش دهند.

همچنین مدیران مالی درک می‌کنند که با استفاده از  نرم‌افزار مدیریت عملکرد، می‌توانند سرمایه‌گذاری عملکرد را با معیارها به طور فعال مدیریت و ردیابی کنند. تیم‌ها همچنین از گزارشات و آنالیزهای یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد برای محاسبه ROI برای درآمد و رشد استعدادها می‌توانند استفاده کنند.

مدیران اجرایی در راه‌حل‌های مکانیزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که به سازمان کمک می‌کند درآمد کسب کند، از تهدیدات عملکردی جلوگیری می‌کند یا اهداف استراتژیک طولانی مدت را دنبال می‌کند. نرم افزار مدیریت عملکرد متناسب با تمام این معیارها می‌باشد. یک زبان مشترک و دیدگاه مشترک ایجاد می‌کند تا در نهایت باعث تصمیم سازی مدیران می‌شود.

مطالعه بیشتر: راهنمای مقدماتی تدوین برنامه استراتژیک

مدیریت عملکرد کارکنان چیست؟

محیط نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

در ابتدا برای درک بهتر کارایی و اهمیت نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان نیاز است تا به این سوال که مدیریت عملکرد چیست، پاسخ دهیم. در بحث مربوط به مدیریت عملکرد مدیران و کارکنان ارزیابان صلاحیت دار، عملکرد فردی که در درون سازمان آن‌ها شاغل است را ارزیابی نموده، سپس نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی می‌کنند، و در ادامه بازخوردی را نسبت به آن ارائه می‌دهند که به آنها در تحقق اهداف کمک می‌کنند.

کارمندان معمولاً در سازمان‌ها این فرصت را دارند که سؤال بپرسند و بازخورد خود را با مدیر خود به اشتراک بگذارند. مدیریت عملکرد به طور کلی به معنای همسو ساختن اهداف سازمانی با اقدامات مورد توافق کارکنان، مهارت ها، الزامات شایستگی، برنامه‌های توسعه و ارائه نتایج، می‌باشد.

نظام مدیریت عملکرد و فرایند ارزیابی آن

در این بخش با آشنایی نسبت به نظام مدیریت عملکرد و فرایند ارزیابی آن، به اهمیت استقرار نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان خود، پی خواهیم برد و با شاخص‌هایی که در این فرایند با آن‌ها سر و کار داریم و همچنین مراحلی که نیاز است در این فرایند طی شود آشنا می‌شویم.

نظام مدیریت عملکرد بر مبنای دو گروه از شاخص‌ها که عملکرد افراد را اندازه گیری می‌کند، تشکیل شده است:

 • در بخش ارزیابی شاخص‌های عمومی، عملکرد هر یک از رده‌های سازمانی (مدیران، کارشناسان، کارمندان و ...) بر اساس مجموعه شاخص‌هایی که اختصاص به هر یک از رده‌های سازمانی دارد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
 • در بخش ارزیابی شاخص‌های اختصاصی، عملکرد هر یک از کارکنان بر اساس مسئولیت‌ها و وظایف محوله به وی در طی دوره ارزیابی مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد.

فرایند ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی عملکرد کارکنان حداکثر در ۴ سطح قابل انجام است:

سطوح ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی

 1. در سطح اول بر مبنای شاخص‌های تعیین شده فرایند خودارزیابی توسط کارکنان قابل انجام است. همچنین در این سطح می‌توان داده‌ها و اطلاعات عملکردی برخی از شاخص‌ها که امکان خودارزیابی برای آنها وجود ندارد از کانون‌های ارزیابی جمع آوری گردد.
 2. در سطح دوم اطلاعات سطح اول توسط مدیران مافوق کارکنان با کانون‌های ارزیابی تعیین شده به ازای شاخص‌های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز عملکرد درج می‌گردد.
 3. در سطح سوم مقادیر و اطلاعات درج شده در سطح دوم توسط مدیران ارشد یا کانون‌های ارزیابی مورد بررسی و صحه گذاری قرار می‌گیرد.
 4. در نهایت در سطح چهارم مقادیر عملکرد سطوح قبلی بررسی شده و توسط تأیید کننده نهایی با کانون‌های ارزیابی مقدار عملکرد ثبت می‌شود.

 در نهایت پس از پایان اجرای عملیات ارزیابی نتایج عملکرد کارکنان در قالب گزارشات متنوع فردی، واحدی، تجمیعی و ... قابل دریافت است. همچنین عملکرد کارکنان توسط داشبوردهای مدیریتی متنوع جهت بهره برداری مدیران با اعمال سطوح دسترسی به اطلاعات از طریق رایانه با موبایل قابل مشاهده خواهد بود. و بدین صورت است که نظام مدیریت عملکرد و فرایند ارزیابی آن مشخص می‌شوند.

مطالعه بیشتر: مدیریت عملکرد سازمانی چیست ؟

معرفی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، نرم افزاری تحت وب است که به صورت اینترنتی یا اینترانتی با رعایت الزامات امنیتی فرایندهای مدیریت عملکرد را اجرا می‌نماید.  این نرم افزار مبتنی بر مدل‌های علمی معتبر طراحی و تولید شده است و کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد را پشتیبانی می‌نماید. کلیه فرایندهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد کارکنان در این برنامه بر مبنای دوره‌های ارزیابی انجام می‌پذیرد؛ و منظور از دوره‌های ارزیابی، یک دوره عملکردی است، که بسته به شرایط هر سازمان متفاوت است (سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و …).

 نمودار سازمانی در این برنامه بر اساس ساختار سلسله مراتبی واحدها تعریف شده و در هر واحد پست‌های سازمانی و افرادی که به آن پست‌ها منتسب هستند تعریف می‌شوند. ارزیابی شوندگان مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارمندان بوده و ارزیابی کنندگان مدیران مافوق، مدیران ارشد و کانون‌های ارزیابی( افراد با واحدهایی که در خصوص عملکرد کارکنان در حوزه خاصی اظهار نظر تخصصی می‌کنند) می‌باشند. وظیفه ارزیابی کنندگان بررسی درج امتیاز عملکرد متناسب با اطلاعات و مستندات عملکردی ارزیابی شوندگان می‌باشد.

6  دلیل برای سرمایه‌گذاری روی یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان

اندازه‌گیری عملکرد کارکنان، یکی از اهداف مهم برای هر سازمان است، زیرا عملکرد کارکنان به طور مستقیم بر موفقیت آنها تأثیر می‌گذارد. در سطح جهان، سازمان‌ها روش سنتی مدیریت عملکرد را کنار گذاشته و با استفاده از نرم‌افزار ارزیابی عملکرد، رویکرد مدرن را در پیش گرفته‌اند. این نرم‌افزار، در مقایسه با بررسی‌های سنتی سالانه یا شش ماهه، نه تنها جامع است بلکه سازگار و متعادل نیز هست.

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، باعث افزایش تعامل کارکنان‌، افزایش انگیزه و تسهیل ارتباط دو طرفه می‌شود و همچنین به مدیریت بهتر کارمندان نیز کمک می‌کند تا کارایی و دقت بررسی عملکرد کارکنان افزایش یابد. اگر هنوز برای یک نرم‌افزار ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری نکرده‌اید، این مقاله را بخوانید تا بدانید که چرا باید این کار را انجام دهید؟

مطالعه بیشتر: ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

بازخورد آنی

بازخورد، برای ایجاد مشارکت و حفظ کارمندان بسیار مهم است. برای اینکه بازخورد موثرتر باشد، باید به صورت مکرر و درجا، مثبت و سازنده به اشتراک گذاشته شود. نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، اشتراک‌گذاری و دریافت بازخورد را برای کارمندان و مدیران آنها بسیار آسان و این امکان را برای به اشتراک‌گذاری مداوم بازخورد آنی فراهم می‌کند. به جای انتظار برای بررسی عملکرد، مدیران می‌توانند در هر زمان و هر مکان با کارمندان خود بازخورد را به اشتراک بگذارند. به همین ترتیب، این انعطاف‌پذیری را در کارکنان ایجاد می‌کند تا هر زمان که لازم باشد از آنها بازخورد بگیرند. بازخورد به موقع به کارمندان خوب کمک می‌کند تا بهتر شوند و افرادی که در حد و اندازه آنها نیستند نیز فرصتی برای پیشرفت پیدا می‌کنند. می‌توان گفت که به قول کن بلانچارد (نویسنده آمریکایی):  "بازخورد صبحانه قهرمانان است ."

بنابراین، یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان نه تنها ارتباط دو طرفه را تسهیل می‌کند بلکه همکاری را نیز بهبود می‌بخشد، که به نوبه خود تعامل و حفظ کارکنان را نیز بهبود می‌بخشد.

شناخت کارمندان

دقیقاً مانند بازخورد، کارمندان احساس می‌کنند باید دائماً در کارشان شناخته شوند. دریافت شناخت به موقع، باعث افزایش اعتماد به نفس کارمندان می‌شود و آنها برای کار خود اعتبار می‌گیرند. تقدیر از پیشرفت‌های کارمندان، انگیزۀ آنها را حفظ می‌کند. اکثر نرم‌افزارهای مدیریت عملکرد کارکنان که در بازار موجود است دارای یک ماژول داخلی برای شناسایی و پاداش کارکنان هستند که به شما امکان می‌دهد کارکنان خود را فوراً به خاطر کارشان تشخیص داده و پاداش دهید. به عنوان مثال، با استفاده از ابزاری مانند نرم‌افزار مدیریت عملکرد، می‌توانید به طور علنی از کارمندان خود تعریف و تمجید کنید یا به آنها امتیاز دهید.

مدیریت هدف

مدیریت هدف یک فرایند مهم برای همه سازمان‌ها است، زیرا به کارکنان کمک می‌کند تا در یک هدف مشترک متمرکز شوند و به اندازه‌گیری پیشرفت کلی سازمان کمک می‌کند. یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، کارمندان و سازمان را قادر می‌سازد تا اهداف مشخص، هوشمند و پویایی را برای خود تعیین کنند. علاوه بر این، به افراد این امکان را می‌دهد تا اهداف خود را با اهداف سازمان همسو کنند. این به همه کمک می‌کند تا در جهت یک هدف مشترک تلاش کنند.

بازخورد 360 درجه

کارمندان نه تنها دوست دارند از مدیران خود بازخورد بگیرند، بلکه از طرف همتایان خود نیز دوست دارند بازخورد دریافت کنند. در این فرایند بازخورد 360 درجه، کارمندان از مخاطبان متعددی بازخورد می‌گیرند که شامل مدیران، همتایان، زیردستان، فروشندگان و مشتریان می‌شود. با این روش، کارمندان دیدگاه کلی و متعادلی از عملکرد خود به دست می‌آورند. علاوه بر این، این روش، پلی را بین آنچه کارمند درک می‌کند و آنچه دیگران درباره کارمند فکر می‌کنند، ایجاد می‌کند. همچنین به کارمندان این امکان را می‌دهد تا بدون ترس از این که طرد شوند، ناخودآگاه درباره مدیران خود بازخورد ارائه دهند. قطعاً می‌توانیم بگوییم که بازخورد 360 درجه نه تنها به خودآگاهی کارکنان کمک می‌کند بلکه باعث ایجاد فرهنگ باز در سازمان می‌شود.

افزایش شفافیت و کاهش تعصب

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، دید بسیار روشنی را در اختیار همه افراد سازمان قرار می‌دهد. هر ذینفع دید روشنی در مورد پیشرفت اهداف، بازخورد و پروژه‌های در حال انجام دارد. علاوه بر این، در یک نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، چون داده‌ها به طور مداوم وارد می‌شوند، احتمال هرگونه تعصب یا علاقه به کارمند را کاهش می‌دهد. این امر منجر به ایجاد احساس اعتماد و فرهنگ آزاد در سازمان می‌شود.

کسب بینش درست از کارکنان

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، بینش مفصلی دربارۀ عملکرد یک کارمند، در قالب نمودارها و نمودارهای دقیق ارائه می‌دهد. این به کارمندان کمک می‌کند تا در مورد مهارت‌ها و نیازهای رشد خود تصمیم بگیرند. به علاوه، این به مدیران و سازمان‌ها نیز کمک می‌کند تا در زمان بررسی عملکرد سالانه یا شش ماهه، تصمیمات مربوط به غرامت و ارتقا را اتخاذ کنند، این کار، همچنین باعث صرفه‌جویی در وقت کارفرما در طول زمان بررسی می‌شود، زیرا تمام اطلاعات مربوط به عملکرد کارمند در نرم‌افزار ارزیابی عملکرد وجود دارد.

ویژگی‌هایی که باید در نرم افزار مدیریت عملکرد جستجو کنید

مدیریت عملکرد می‌تواند یک فرایند جامع و زمان‌بر باشد. از این رو، هر سازمانی یک فرایند یا نرم افزار مدیریت عملکرد دارد تا از کارکنان خود بهترین نتیجه را بگیرد. مدیریت کارآمد عملکرد کارکنان به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در حالی که به رشد شخصی و حرفه‌ای کارکنان کمک می‌کند، موفق شود.

با توجه به اهمیت بحث مدیریت عملکرد، انتخاب ابزار مناسب برای سازمان شما کار دشواری می‌شود. یک ابزار ایده‌آل باید همه جنبه‌های مدیریت عملکرد را شامل شود و همچنین برای استفاده آسان باشد. در این مقاله، ما ویژگی‌ها یا جنبه‌های مدیریت عملکرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم که باید قبل از سرمایه‌گذاری در یک نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان مورد توجه قرار دهید.

1- اهداف

اهداف

تعیین هدف یکی از مهمترین ویژگی‌های هر نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان است. اما چه چیزی اهداف را مهم می‌کند؟ این امر به افزایش بهره‌وری کارکنان، ایجاد انگیزه در آنها ، بهبود تصمیم‌گیری و مهارت‌های مدیریت زمان و ارتقای کار تیمی کمک می‌کند. ماژول اهداف موثر می‌تواند واحدی باشد که در آن کارکنان بتوانند اهداف SMARTرا تعیین، ردیابی و مدیریت کنند. این ماژول باید اجازه دهد تا اهداف کارکنان با اهداف سازمانی و تجاری هماهنگ شود. کارکنان باید بتوانند اهداف خود را مرتب کنند و همچنین باید بتوانند اهداف و نتایج کلیدی را به اهداف خود اضافه کنند.

مطالعه بیشتر: راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان در سال 2022

2- بازخورد چند سطحی

بازخورد چند سطحی یا 360 درجه به بخشی جدایی ناپذیر از همه ابزارهای مدیریت عملکرد تبدیل شده است. به دلیل ماهیت بی‌طرفانه آن، در بین سازمان‌های سراسر جهان محبوب شده است. در یک فرایند بازبینی 360 درجه، بازخورد از همه افرادی که کارمند با آنها رابطۀ کاری داشته است، جمع‌آوری می‌شود. داوران شامل مدیران، گزارش‌های مستقیم، همسالان، رهبری ارشد، مشتریان، فروشندگان و غیره است. این امر به شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه کارمند کمک می‌کند، خودآگاهی را بهبود بخشیده و مشارکت کارکنان، بهره‌وری و حفظ کارکنان را افزایش می‌دهد.

3- پاداش و شناخت

چرا پاداش و شناخت باید بخشی از نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان شما باشد؟ پاداش و شناخت، کارکنان را به کار تشویق می‌کند و مشارکت و رضایت کارکنان را افزایش می‌دهد. بنابراین به افزایش بهره‌وری کلی کارکنان و همچنین سازمان کمک می‌کند. یک سیستم ساده که در آن کارکنان برای کار انجام شده امتیاز و نشان دریافت می‌کنند، این کار را انجام می‌دهد. همه دوست دارند از کارشان قدردانی و تحسین شوند. این همیشه تأثیر مثبت زیادی بر کارمند دارد و روحیه و اعتماد به نفس کارکنان را افزایش می‌دهد. نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان به کارمندان اجازه می‌دهد تا یکدیگر را تحسین کنند. همچنین به مدیران و سایر رهبران اجازه می‌دهد تا با توجه به دستاوردهای کارکنان به آنها امتیاز دهند. ستایش و پاداش برای همه افراد در سازمان قابل مشاهده است.

مطالعه بیشتر: استراتژی‌های برتر تخصیص پاداش به کارکنان

4- بازخورد مداوم

بازخورد مداوم

داشتن یک ماژول بازخورد پیوسته در نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان، تضمین می‌کند که ارتباط آسان دو طرفه بین مدیران و کارکنان وجود دارد. یک ماژول بازخورد، به کارکنان کمک می‌کند تا بازخورد مربوط به عملکرد را در هر کجا و هر زمان دریافت کنند. بازخورد مداوم به ایجاد تیم کمک می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نتیجه مشارکت را افزایش می‌دهد. بازخورد فوری نیز برای ایجاد انگیزه در کارکنان شناخته شده است. یک ماژول بازخورد اساسی، باید از قابلیت درخواست، به اشتراک‌گذاری، ردیابی و به روز رسانی در مورد بازخورد پشتیبانی کند.

5- یادگیری

یادگیری جزء ضروری هر نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان است. هدف این ماژول، توسعه کارکنان، بهبود مهارت‌های کارکنان و کمک به ایجاد مسیر شغلی کارمند است. وجود یک ماژول یادگیری در ابزار مدیریت عملکرد به کارمند کمک می‌کند تا بداند که سازمان به توسعه آنها اهمیت می‌دهد. یک واحد آموزشی معمولی باید کارکنان را قادر سازد تا دوره‌های مورد نیاز برای تقویت مهارت‌های خود را بگذرانند.

6- نظرسنجی‌ها

نظرسنجی‌ها راهی عالی برای سنجش خلق و خوی فعلی سازمان است. یک نظرسنجی ساده می‌تواند به ما در مورد اطلاعاتی مانند آنچه کارکنان فکر می‌کنند، چه کاری می‌خواهند انجام دهند و چه احساسی دارند کمک کند. همچنین به منابع انسانی و مدیران کمک می‌کند تا میزان مشارکت کارکنان سازمان و تیم را اندازه‌گیری کنند. این نظرسنجی‌ها همچنین به کارکنان کمک می‌کند تا نظرات و نگرانی‌های خود را در مورد سازمان بیان کنند. هر ماژول نظرسنجی ساده در یک ابزار مدیریت عملکرد، باید امکان ایجاد نظرسنجی آسان را فراهم آورده و همچنین الگوهای نظرسنجی متداول داشته باشد.

7- ادغام

در حال حاضر، چندین فناوری منابع انسانی در بازار وجود دارد، بنابراین برای نرم افزارهای مدیریت عملکرد کارکنان ضروری است که به طور یکپارچه با یکدیگر کار کنند. یک راه حل مهم برای مدیریت عملکرد باید به راحتی با سایر ابزارها ادغام شده و اطلاعات مربوطه را به اشتراک بگذارد.

8- گزارش و تجزیه و تحلیل

یک ابزار مدیریت عملکرد ایده‌آل، باید گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های قابل توجهی در مورد کارکنان به مدیران و سازمان‌ها ارائه دهد. این ابزار، باید بینشی کلی از عملکرد کلی یک کارمند ارائه دهد. یک ابزار مدیریت عملکرد باید بتواند اطلاعاتی در مورد عملکرد، مهارت‌ها و نیازهای توسعه‌ای کارمند در زمان واقعی ارائه دهد. این می‌تواند به شکل نمودارها و جداول ساده باشد که به راحتی قابل درک باشد. این گزارشات باید مدیریت را به انجام اقدامات مناسب برای بهبود عملکرد کارکنان با عملکرد پایین راهنمایی کند.

                                        

کاربردها

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما فرایندهای ارزیابی عملکرد کارکنان را بر اساس مدل‌های علمی معتبر و همچنین مدل‌های بومی مورد نظر سازمان‌ها عملیاتی می‌کند. این نرم‌افزار محدود به ماهیت کسب و کار سازمان‌ها نیست و همچنین محدود به مدل‌های ارزیابی نبوده و امکان استفاده از چندین مدل مورد نیاز  یا چند روش ارزیابی عملکرد را به طور هم زمان دارد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید:

 • به ازای هر یک از رده‌های سازمانی، فرم ارزیابی عمومی تهیه و کلیه کارکنان ذیل آن رده را بر اساس آن ارزیابی و مقایسه نمایید. مثلاً جهت رده کارشناسان، فرم ارزیابی با شاخص‌های معینی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما تعریف و بر اساس آن کلیه کارشناسان سازمان با آن ارزیابی خواهند شد.
 • به ازای هریک از پست‌های سازمانی یا مشاغل، فرم ارزیابی اختصاصی آن شغل تهیه و کلیه کارکنان شاغل آن را ارزیابی و مقایسه نمایید. مثلاً جهت شغل حسابدار، فرم ارزیابی با شاخص‌های معینی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما تعریف و بر اساس آن کلیه حسابدارهای سازمان با آن ارزیابی خواهند شد.
 • شرح وظایف و مأموریت‌های محوله به کارکنان  در دوره ارزیابی معین، طی فرایندی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان، بین مدیر و کارمند مورد تفاهم قرار گرفته و بر اساس آن درصد پیشرفت اجرای وظایف محوله را به صورت لحظه‌ای پایش نمایید.
 • داده‌ها، مستندات و شواهد عملکردی را از منابع مختلف گردآوری و طبقه‌بندی نمایید تا عملکرد واقعی کارکنان مورد سنجش قرار گیرد. این منابع شامل ارزیابی‌شونده، مدیران مافوق و ارشد وی، کانون‌های ارزیابی، بانکهای اطلاعاتی حاوی داده‌های عملکردی و ... می‌باشند که می‌توان مشخص نمود هر شاخص توسط چه منبعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • اعتبارسنجی مراحل ارزیابی توسط ارزیاب‌های مختلف را تا سه مرحله متوالی انجام دهید تا دقت گزارشات عملکردی افزایش یابد.
 • عملکرد مدیران و کارکنان واحدهای سازمان را با یکدیگر مقایسه نموده تا مشخص شود کارکنان هر واحد چه نقاط ضعف و قوتی دارند تا بر این اساس برنامه‌های بهبود عملکرد کارکنان تهیه گردد.
 • مدیران و کارمندان نمونه و برتر را در هر دوره ارزیابی انتخاب و معرفی نمایید تا عملکرد آنها به عنوان الگوی کاری سایر کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
 • از نتایج ارزیابی عملکرد با ایجاد ارتباط ارزیابی عملکرد کارکنان با سایر نظام‌های مدیریت منابع انسانی استفاده بهینه نمایید. به طور مثال می‌توان از نتایج ارزیابی در سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، ارتقاء و انتساب مدیران و کارکنان، امور جبران خدمت، نیاز سنجی آموزشی و ... با تنظیم آیین نامه‌های مربوطه بهره برد.

                                            

شیوه کارکرد

کلیه فرایندهای ارزیابی و نظارتی در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما بر مبنای دوره‌های ارزیابی انجام می‌پذیرد که بسته به شرایط هر سازمان متفاوت است (سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و ...). بر این اساس دو گروه ارزیابی‌شونده و ارزیابی‌کننده در نمودار سازمانی تعریف می‌شوند. منظور از ارزیابی‌شوندگان کل کارکنان سازمان اعم از مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان، کارمندان و ... می‌باشد. ارزیابی‌کنندگان نیز افراد یا واحدهایی هستند که اطلاعات و مستندات عملکردی ارزیابی‌شوندگان را در چندین مرحله بررسی و صحه‌گذاری می‌نمایند.

در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، می‌توان به طور نامحدود موضوعات ارزیابی مختلفی را تعریف نمود و به ازای هر موضوع فرم‌های ارزیابی را در دو قالب فرم‌های عمومی و اختصاصی را طراحی نموده و بر اساس آن فرایندهای ارزیابی را به منظور گردآوری داده‌ها و مستندات عملکردی از ارزیابی‌شوندگان و بانک‌های اطلاعاتی و اعتبارسنجی آن توسط ارزیابی‌کنندگان تعریف نمود.

پس از آماده‌سازی نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما برای شروع ارزیابی مورد نظر، ارزیابی‌شوندگان با ورود به کارتابل ارزیابی خود، فرایند ارزیابی عملکرد مورد نظر را انتخاب و با مشاهده شاخص‌های مربوط به آن، داده‌ها، شواهد و مستندات عملکردی خود را ثبت می‌نماید. سپس تا سه مرحله متوالی ارزیابی‌کنندگان اعتبارسنجی داده‌ها و مستندات عملکردی را انجام داده و مقادیر مورد تأیید را در نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان ثبت می‌نماید.

پس از ثبت و اعتبارسنجی داده‌های عملکردی توسط ارزیابی‌شوندگان و ارزیابی‌کنندگان، فرایند ارزیابی عملکرد پایان یافته و نتایج آن در قالب گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متنوع در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد.

دیاگرام عملیات نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما مطابق شکل ذیل می‌باشد:

مدیریت عملکرد کارکنان

 

                                        

قابلیت‌ها

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما  دارای قابلیت‌های متعددی می‌باشد که با توجه به نیاز سازمان‌ها به صورت نسخه پایه و نسخه پیشرفته عرضه شده است.  به نحوی که می‌توانید به سادگی تمامی توقعات و نیازهای خود را اجرای فرایندهای ارزیابی مورد نیاز سازمانتان پوشش دهید. قابلیت‌های کلیدی هر یک از نسخه‌ها مطابق جدول ذیل است:

 

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار مدیریت کارکنان تسما

نسخه پایه

نسخه پیشرفته

طراحی نمودار سازمانی به صورت درختی با تعریف واحدهای سازمانی، پست‌های سازمانی هر واحد و مشخصات شاغلین منتسب به پست ها

*

*

امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران با توجه به نقش‌های ارزیابی (خودارزیابی ، تایید اولیه، تایید نهایی)

*

*

تعریف دوره‌های ارزیابی و مقاطع زمانی ذیل آنها (نوبت‌های ارزیابی)

*

*

تعریف فرم‌های ارزیابی (عمومی و اختصاصی) استاندارد چهار سطحی با امکان تعریف محورها، شاخص ها، زیر شاخص‌ها و داده‌ها و تعریف فرمول در کلیه سطوح فرم‌های ارزیابی

*

*

تعریف فرایندهای مدیریت عملکرد با ایجاد ارتباط میان ارزیابی شوندگان، ارزیابی کنندگان، شاخص‌های ارزیابی و انجام تنظیمات مربوط به عملیات ارزیابی شامل برنامه زمانبندی، فیلدهای قابل نمایش فرم ارزیابی و...

*

*

نمایش کارتابل ارزیابی برای کاربران خود ارزیاب و ارزیابی کنندگان بر اساس فرایندهای ارزیابی منتسب به آنها

*

*

امکان نمایش درصد پیشرفت و امتیاز سطوح ارزیابی مختلف به ازای محور‌های ارزیابی

*

*

اجرای عملیات ارزیابی عملکرد با ورود داده‌ها و مستندات عملکردی، تکمیل جداول اطلاعاتی مرتبط با هر یک از شاخص‌های ارزیابی، درج نقاط قوت و ضعف شاخص ها/محورهای ارزیابی و ... و امکان صحه گذاری داده‌های عملکردی توسط ارزیابان صلاحیت دار تا دو مرحله (تایید، تصویب)

*

*

گزارش عملکرد ارزیابی شونده در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی، روند بهبود عملکرد نسبت به دوره‌های ارزیابی گذشته

*

*

گزارش رتبه بندی ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی

*

*

گزارش تجمیع عملکرد ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص‌های عمومی، امتیاز شاخص‌های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص‌های ارزیابی

*

*

تنظیم حجم، تعداد و قالب فایل‌ها در درگاه‌های دریافت فایل در فرایند‌های ارزیابی

*

*

راهنمای کاربری نرم افزار متناسب با نقش‌های کاربران و سطوح دسترسی آنها به محیط‌های نرم افزار

*

*

نظارت بر نحوه اجرای فرایندهای ارزیابی توسط مسئول ارزیابی

*

*

تعریف چند موضوع ارزیابی در یک دوره ارزیابی

*

*

تعریف برنامه‌های بهبود عملکرد توسط ارزیابی شوندگان پس از انتشار نتایج ارزیابی و پایش آنها توسط ارزیاب‌های صلاحیت دار تعریف شده

-

*

محاسبه خودکار وزن شاخص‌های ارزیابی بر مبنای اولویت گذاری شاخص‌های مندرج در فرم ارزیابی

-

*

امکان اجرای ارزیابی گروهی و ثبت و تجمیع نظرات ارزیاب‌ها راجع به هر شاخص

-

*

امکان اشتراک گذاری مقادیر و مستندات شاخص به کاربران تعریف شده توسط ارزیابی شونده

-

*

مشاهده داشبورد مدیریتی نتایج ارزیابی و تعیین دسترسی کاربران به آن

-

*

فعال سازی الگوریتم هوشمند سنجش دقت ارزیابی انجام شده توسط ارزیابی کنندگان

-

*

مشاهده دو وضعیتی فرم ارزیابی توسط ارزیابی کنندگان:

 1. مشاهده بر اساس کل شاخص‌های هر ارزیابی شونده
 2. مشاهده بر اساس کل ارزیابی شوندگان هر شاخص

-

*

 

 

توضیح:

نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما با نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما  و نرم‌افزار مدیریت عملکرد سازمانی تسما به صورت یکپارچه قابل بهره‌برداری است. در این صورت مشتریان قادر خواهند بود تا به طور هم‌زمان وضعیت تحقق اهداف سازمان و پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های خود را گردآوری و طبقه‌بندی داده‌های عملکردی کارکنان انجام داده و به طور دقیق‌تر علل عدم تحقق اهداف را بررسی و مشکلات و موانع مربوطه را شناسایی نمایند.  

توضیحات بیشتر:

قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما دارای قابلیت‌های بی‌شماری می‌باشد. در این بخش قصد داریم تا به چیکده‌ای از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما بپردازیم.

1-تعریف دوره‌های ارزیابی:

اولین مورد از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، تعریف دوره‌های ارزیابی می‌باشد.  کلیه اطلاعات نظام مدیریت عملکرد از قبیل نمودار سازمانی، فرم‌های ارزیابی، فرایندهای ارزیابی، عملیات جمع آوری اطلاعات عملکردی و گزارشات عملکردی کارکنان به دوره‌های ارزیابی تعریف شده، ارتباط دارند. به عبارت دیگر مبنای تعریف و ارائه هر گونه اطلاعات نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان دوره‌های ارزیابی تعریف شده در آن می‌باشد. در این محیط یکی از دوره‌های ارزیابی تعریف شده به عنوان دوره فعال تنظیم می‌گردد که منظور دوره‌ای است که عملکرد ارزیابی شونده طی آن بررسی می‌شود.

2-انجام تعاریف سازمانی:

 تعریف واحدهای اصلی و فرعی یک سازمان و شیوه ارتباط آنها به صورت درختی در محیط نمودار سازمانی انجام می‌شود که این مورد دومین مورد از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما می‌باشد. به ازای هر یک از واحدهای سازمانی می‌توان پست‌های سازمانی و مدیران و کارکنان شاغل در آن را تعریف نمود.

3-ویرایش مشخصات کارکنان:

به منظور بررسی صحت اطلاعات پرسنلی کاربران و مطابقت با آخرین تغییرات ساختار سازمانی، مرحله‌ای ویرایش مشخصات کارکنان قبل از شروع عملیات ارزیابی پیش بینی شده است و این مورد با امکانات کنترلی که در اختیار کاربران می‌گذارد، یکی از کلیدی‌ترین قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد تسما می‌باشد که می‌توانید از آن استفاده نمایید. زیر اگر اطلاعات پایه ارزیابی شوندگان صحیح نباشد، فرایند ارزیابی را دچار مشکلات متعددی خواهد کرد.

4-قابلیت‌های نرم افزار در ایجاد فرم‌های ارزیابی شاخص‌های عمومی عملکرد:

تعریف فرم ارزیابی شاخص‌های عمومی عملکرد کارکنان به صورت منعطف و مبتنی بر مدل ارزیابی می‌باشد که از قابلیت‌های مهم نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما می‌باشد. این محیط شامل مجموعه شاخص‌هایی است که جهت ارزیابی یک گروه از کارکنان با مشخصه سازمانی مشترک می‌باشد. به عبارت دیگر فرم‌های ارزیابی شاخص‌های عمومی برای ارزیابی عملکرد کارکنانی که دارای رده سازمانی مشترکی هستند (مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و ...) و یا دارای شیوه استخدامی مشترکی می‌باشند(رسمی، پیمانی، قراردادی و ...) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 فرم‌های ارزیابی عملکرد حاوی عناصری همچون محورها، شاخص ها، زیر شاخص‌ها و داده‌های ارزیابی می‌باشند که به صورت درختی با روابط مورد نظر با یکدیگر مرتبط می‌شوند. در هر فرم ارزیابی شناسنامه کاملی از محورها، شاخص‌ها و داده‌ها تعریف می‌شود که در برگیرنده محتوای مورد نظر آن عنصر اطلاعاتی است. همچنین در فرم‌های ارزیابی می‌توان به هر شاخص جداول اطلاعاتی نسبت داد که به کمک آنها اطلاعات جزئی وابسته به شاخص‌ها را تعریف نمود.

5-قابلیت‌های نرم افزار در تعریف فرایندهای ارزیابی شاخص‌های عمومی عملکرد:

 رویکرد فرایندی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما در مدیریت فرایندهای ارزیابی موجب شده است به کمک قابلیت‌های پیش بینی شده در محیط تعریف فرایندهای ارزیابی، بتوان انواع سناریوهای مورد نظر سازمان‌ها را با انعطاف بالا و بدون هیچ گونه محدودیتی طبق مدل ارزیابی مورد نظر، در نرم افزار تعریف و عملیات ارزیابی را راهبری نمود. در هر فرایند ارزیابی معین می‌شود که چه ارزیابی شوندگانی توسط چه ارزیابی کنندگانی، با چه شاخص هایی، در چه زمان بندی و در چند مرحله صحه گذاری داده‌ها و ... مورد ارزیابی قرار گیرند.

6-قابلیت‌های نرم افزار در تعریف فرم‌های ارزیابی شاخص‌های اختصاصی عملکرد کارکنان:

 فرم ارزیابی شاخص‌های اختصاصی عملکرد کارکنان شامل مجموعه شاخص‌هایی است که جهت ارزیابی عملکرد هر یک از کارکنان بر اساس مأموریت‌ها و وظایف محوله به وی می‌باشد. به عبارت دیگر فرم ارزیابی شاخص‌های اختصاصی هر یک از کارکنان متفاوت می‌باشد. شایان ذکر است در برخی موارد کارکنانی که دارای پست سازمانی مشترکی می‌باشند، دارای فرم اختصاصی مشترکی نیز بر مبنای انتظارات عملکردی از آن پست و شرح وظایف تعریف شده آن پست هستند.

7-قابلیت نرم افزار در تکمیل فرایند سطح ۱ (خودارزیاب/کانون خودارزیاب):

بررسی فرایند ارزیابی کارکنان توسط مدیر

هر یک از ارزیابی شوندگان هنگام ورود به نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، وارد صفحه امتیازدهی ارزیابی‌های تعریف شده می‌شوند و می‌توانند فرم ارزیابی مربوطه و اطلاعات آن را مشاهده، تکمیل یا ویرایش نمایند. همچنین مستندات و توضیحات مورد نظر خود را در جهت دفاع از عملکرد وارد شده برای هر یک از شاخص‌های ارزیابی عمومی و اختصاصی وارد نمایند.

در نرم افزار مدیریت عملکرد تسما امکان بارگذاری مقادیر عملکرد برخی از شاخص‌ها از بانک‌های اطلاعاتی ایجاد شده که در این صورت ارزیابی شونده تنها امکان مشاهده این اطلاعات را دارد، همچنین می‌توان اطلاعات تعدادی از شاخص‌ها را توسط کانون‌های ارزیابی به جای ارزیابی شوندگان تکمیل نمود (مانند شاخص‌های مربوط به واحد حراست، آموزش و ... ). همه این‌ها مورد هفتم از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد تسما بودند.

8-قابلیت نرم افزار در تکمیل و بررسی فرایند ارزیابی (تأیید اولیه، مدیر ارشد، تأییدکننده نهایی):

تکمیل فرایند خودارزیاب

 هر یک از ارزیابی کنندگان هنگام ورود به نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، وارد کارتابل ارزیابی‌های تعریف شده می‌شوند و می‌توانند نسبت به تأیید و یا ویرایش فرم‌های اختصاصی ارزیابی شوندگان، اقدامات مورد نیاز را انجام داده و یا وضعیت فرایندهای ارزیابی عمومی و اختصاصی را از لحاظ میزان پیشرفت اجرای فرایند مشاهده و فرایند ارزیابی مورد نظر را انتخاب نموده و پس از آن فرم ارزیابی مربوطه را مشاهده و اطلاعات آن را مشاهده، تکمیل یا ویرایش نمایند که از قابلیت‌های ارزشمند نرم افزار مدیریت عملکرد تسما محسوب می‌شود.

9-قابلیت‌های نرم افزار در دریافت گزارشات عملکردی:

مورد دیگر از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت عملکرد تسما عبارت است از دریافت گزارشات عملکردی. پس از انجام کامل فرایندهای ارزیابی، هر یک از ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان بر اساس سطوح دسترسی تنظیم شده به اطلاعات در محیط مدیریت دسترسی گزارشات، قادر خواهند بود نتایج ارزیابی را در قالب گزارشات تحلیلی و تجمیعی حاوی جداول و نمودارهای گرافیکی دریافت نمایند.

 کاربران می‌توانند هر یک از گزارشات پیش فرض نرم افزار را بر اساس طبقه بندی اطلاعاتی مورد نظر خود تهیه نمایند. در این خصوص فیلترهای اطلاعاتی مناسبی به ازای هر گزارش ارائه شده است. گزارشات نرم افزار به صورت فایل با فرمت‌های xls،doc ،pdf قابل ذخیره سازی می‌باشند. گزارشات پیش فرض نرم افزار دو گروه اصلی می‌باشند که هر گروه شامل بخش‌های متعددی می‌باشد.

                                        

 

شیوه‌های خرید

ما در شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس جهت سهولت در بهره‌مندی از نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما حالت‌های مختلف برای خرید شما در نظر گرفته‌ایم که عبارتند از:

 

 • خرید نسخه نرم‌افزار:  در این حالت شما با خرید نرم‌افزار می‌توانید و نصب آن بر روی سرور فیزیکی یا مجازی بهره‌برداری نا محدود از نرم‌افزار داشته باشید. از مزایای خرید نسخه ماژول می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • امکان استفاده از سرور اختصاصی سازمان
 • بهره‌مندی از پشتیبانی یکساله رایگان
 • امکان تعریف تعداد نامحدود کاربران

 

 • خرید نرم‌افزار به صورت بهره‌برداری زمانی: در این حالت بهره‌برداری از نرم‌افزار بر روی سرور استیجاری یا سرویس ابری و در بازه زمانی مشخص و با تعداد کاربران معین امکان‌پذیر می‌باشد. از مزایای بهره‌برداری زمانی از نرم‌افزار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • مبلغ سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز سازمان
 • مبلغ کمتر از شیوه خرید نسخه نرم‌افزار (کمتر از 20 درصد حالت خرید نسخه نرم‌افزار)
 • عدم نیاز به تهیه سرور و صرفه‌جویی در هزینه‌های راه‌اندازی و پشتیبانی سرور
 • راه‌اندازی سریع‌تر نرم‌افزار
 • پشتیبانی رایگان در طول مدت بهره‌برداری از نرم‌افزار

                                        

فرم درخواست

در صورت تمایل به بهره مندی از خدمات تیم مشاوره یسنا پارس در استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان لطفاً با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن از طریق فرم ذیل، درخواست خود را ثبت نموده تا متعاقب آن کارشناسان ما پیشنهاد شرکت را متناسب با نیاز شما تهیه و ارسال نمایند.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تدوین و استانداردسازی شاخص­های ارزیابی


زمان پیشنهادی جلسه معرفی نرم‌افزار

کاتالوگ محصول

با کلیک کردن روی دکمه زیر کاتالوگ این محصول را دانلود نمائید.

 

دانلود کاتالوگ مدیریت عملکرد کارکنان


مطالب مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه ما

اگر می‌خواهید از آخرین مقالات و اخبار شرکت یسناپارس باخبر شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمائید و عضویت در خبرنامه را کلیک نمائید.

عضویت
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات