جستجو
 • فروشگاه
 • تماس‌با‌ما
 • دمومحصولات
 • سوالات‌متداول
× Send

تعالی سازمانی چیست؟| انواع مدل‌ها و اصول 9 گانه آن

تعالی سازمانی به عنوان تلاش‌های مداوم برای ایجاد یک چارچوب داخلی از استانداردها و فرآیندها با هدف مشارکت و ایجاد انگیزه در کارکنان برای ارائه محصولات و خدماتی که نیازهای مشتری را در چارچوب انتظارات تجاری برآورده می‌کند، تعریف می‌شود. این عبارت است از دستیابی سازمان به عملکرد برتر ثابت. برای مثال، خروجی‌هایی که فراتر از برآورده کردن اهداف، نیازها یا انتظارات است.
تعالی سازمانی چیست؟| انواع مدل‌ها و اصول 9 گانه آن

آنچه در این مقاله میخوانید :

تعالی سازمانی به عنوان تلاش‌های مداوم برای ایجاد یک چارچوب داخلی از استانداردها و فرآیندها با هدف مشارکت و ایجاد انگیزه در کارکنان برای ارائه محصولات و خدماتی که نیازهای مشتری را در چارچوب انتظارات تجاری برآورده می‌کند، تعریف می‌شود. این عبارت است از دستیابی سازمان به عملکرد برتر ثابت. برای مثال، خروجی‌هایی که فراتر از برآورده کردن اهداف، نیازها یا انتظارات است.

برای سازمان‌ها خوب بودن کافی نیست. برای کسانی که می‌خواهند انتخاب برتر و جاودانه در بازار باشند، برتری باید هدف آن‌ها باشد. تعالی سازمانی با تمرکز بر فرهنگ و استراتژی به دست می‌آید. چارچوب رهبری مبتنی بر شواهد و نه اصل برای تعالی سازمان با هم کار می‌کنند تا فرهنگ کاری در مکان برتر ایجاد کنند و استراتژی‌هایی برای دستیابی به نتایج عالی ارائه دهند.

تعاریف مولفه:

 • یک سازمان گروهی است که تحت رهبری خاص جمع و ترکیب شده است تا به عنوان یک نهاد واحد برای یک هدف خاص عمل کنند.
 • تعالی، معیاری برای عملکرد دائمی برتر است که از الزامات و انتظارات فراتر می‌رود بدون اینکه نقص یا ضایعات قابل توجهی را نشان دهد.

تعالی سازمانی به پیشرفت ایجاد شده توسط بنیادی مانند مدیریت، کیفیت جامع ادامه می‌دهد که در آن همه سطوح سازمان در بهبود مستمر مشارکت دارند.

مطالعه بیشتر: مهمترین شاخص‌های مدیریت عملکرد سازمانی

 مدل‌های تعالی سازمانی

مدل‌های تعالی سازمانی

1.جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج

یکی از برنامه‌هایی که خصوصیات و ویژگی‌های تعالی سازمانی را برجسته می‌کند، جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج است. در چارچوب تعالی بالدریج، ویژگی‌های تعالی سازمان عبارتند از:

 • رهبری
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تمرکز بر مشتری و بازار
 • اندازه گیری، تحلیل و مدیریت دانش
 • تمرکز منابع انسانی/نیروی کار
 • مدیریت فرآیند
 • نتایج کسب و کار

2.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

یک پروتکل مشابه است. مدل تعالی بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت (EFQM) شامل موارد زیر است:

 • رهبری
 • مردم
 • استراتژی
 • مشارکت‌ها و منابع
 • فرآیندها، محصولات و خدمات
 • نتایج مردم
 • نتایج مشتری
 • نتایج جامعه
 • نتایج کسب و کار

3.جایزه دمینگ

جایزه دمینگ توسط اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپنی (JUSE) با جوایز متمایز برای افراد، سازمان‌ها و بخش‌های عملیاتی تأسیس شد. بر اساس مفهوم “کنترل کیفیت در سطح شرکت” (CWQC)، جایزه دمینگ سطوح و طبقه بندی‌های مختلفی از تعالی سازمانی را ایجاد کرد، که عبارتند از:

 • سازمان و مدیریت آن
 • تحصیلات
 • اطلاعات با کیفیت
 • برنامه ریزی
 • تحلیل و بررسی
 • استاندارد سازی
 • کنترل
 • تضمین کیفیت
 • نتایج

این دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که ویژگی‌های مشترک تعالی سازمان در فرهنگ‌ها و ملل مختلف سازگار است.

مطالعه بیشتر: ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانی

 مدیریت برای تعالی سازمانی

ارزیابی عملکرد سازمانی

دیدگاه دیگر این است که به تعالی سازمانی به عنوان یکپارچگی موفق فناوری، زیرساخت و پرسنل نگاه کنیم. تعالی سازمان اغلب نتیجه فعالیت‌های انتقالی و تحول آفرین است که نتایج سازمانی موفق مستلزم مدیریت و پیشرفت سنجیده در شش حوزه کلیدی است:

1-اطلاعات: استانداردها، معیارها، و پشتیبانی تصمیم

2-ساختار: نقش ها، مسئولیت‌ها و مسئولیت‌های هر حوزه عملکردی

3-افراد:کل سرمایه انسانی درون سازمان

4-پاداش ها:غرامت و مشوق ها

5-سیستم‌های یادگیری: دانش و آموزش

6-فرآیندهای کاری:تعامل و پیوند گردش کار

تعالی سازمانی منوط به کسب تعهد کافی برای پذیرش و اعمال تغییرات مثبت در زمینه‌های فوق است. مدیریت تغییر سازمانی برای انتقال موثر تغییرات به افراد تحت تاثیر به منظور به حداقل رساندن عدم اطمینان و موانع، ضروری است. همکاری بسیار مهم است و شواهد برتری سازمانی را می‌توان با یک کارت امتیازی متوازن که دیدگاه‌های زیر را پوشش می‌دهد در سراسر سازمان نشان داد:

 • مالی
 • مشتری
 • فرآیندهای کسب و کار داخلی
 • یادگیری و رشد

تعالی سازمانی به تدریج توسعه می‌یابد. سطوح مختلف یا “سطوح بلوغ” باید به عنوان اهداف موقت برای هر یک از ویژگی‌های تعالی سازمان شناسایی شوند. با تمرکز بر انتظارات عملکرد یک سطح بلوغ در دسترس، کارکنان و ذینفعان تمایل بیشتری به ایجاد تغییرات لازم در کنترل و قابلیت‌های خود خواهند داشت و با رسیدن به سطوح بلوغ، شرکت کنندگان باید برای تلاش‌هایشان شناخته شوند.

مطالعه بیشتر: مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان

 مزایای پیگیری و دستیابی به تعالی سازمانی

ارزیابی عملکرد کارکنان

تلاش برای دستیابی به تعالی سازمانی می‌تواند اعتبار کلی یک سازمان را در داخل و خارج تقویت کند. بازده بیشتر از کارکنان متعهد، مشتریان راضی و عملیات موثرتر می‌تواند به طور بالقوه هرگونه هزینه‌های بالاتر برای زیرساخت‌ها و سربار را جبران کند. ASQExcellenceاستانداردی را برای سازمان‌های کیفیت محور و بینش در سراسر جهان تعیین و سازمان ‌هایی را که به آن‌ها خدمت می‌کند برای دستیابی به برتری توانمند می‌سازد. عضویت سازمانی ASQE بر چهار حوزه کلیدی تعالی سازمانی متمرکز است:

 • محک گذاری صنعت
 • منابع و ابزار کیفیت
 • استعداد و توسعه تیم
 • تعامل، شبکه و رویدادها

مزایای عضویت سازمانی به هر چهار دسته مزیت کمک می‌کند، به ویژه برای کمک به توسعه یک برنامه معیار در سطح جهانی و پیگیری بهترین شیوه‌ها در تعالی سازمانی و عملکرد عملیاتی سال به سال.

همانطور که در اثر بالدریج بر عملکرد سازمانی توضیح داده شد، نظرسنجی از 273 متقاضی برنامه تعالی عملکرد بالدریج نشان داد که نسبت سود به هزینه 0/3 به 1 مرتبط با استفاده از چارچوب تعالی بالدریج است و نسبت سود به هزینه 107 به 1 هنگام در نظر گرفتن سودهای مالی مرتبط با افزایش رضایت مشتری، و نسبت 820 به 1 هنگام در نظر گرفتن سودهای مالی مرتبط با افزایش ارزش فروش بیش از هزینه‌های منابع می‌باشد.

مطالعه بیشتر: چرخه مدیریت عملکرد کارکنان

 9 اصل برای تعالی سازمانی

اصول تعالی سازمانی

اصول نه گانه برای تعالی سازمانی مفاهیم راهنمای چارچوب رهبری مبتنی بر شواهد هستند. هنگامی که این اصول به درستی به کار می‌روند، به سازمان‌ها برای توسعه فرهنگ تعالی نقشه راه را می‌دهد.

 • تعهد به تعالی:توقعات زیادی برای دستیابی به نتایج در حین انجام ماموریت‌ها و ارزش‌ها داشته باشید.
 • چیزهای مهم را اندازه گیری کنید:به طور مستمر پیشرفت را دنبال کنید تا با یک ذهنیت بهبود یافته به نتایج برسید.
 • فرهنگ سازی پیرامون خدمات:با علاقه و توجه فراوان به دیگران خدمت کنید.
 • رهبران را برای توسعه افراد توسعه دهید: به افراد آموزش دهید تا در محل کار بهترین باشند.
 • تمرکز بر مشارکت کارکنان: در محل کار به آرزوها و خواسته‌ها توجه کنید.
 • پاسخگو باشید:برای دستیابی به اهداف سازمانی به مسئولیت پذیری فردی متعهد شوید.
 • رفتارها را با اهداف و ارزش‌ها هماهنگ کنید:برای حرکت دادن سازمان در جهت مثبت، از شیوه‌های ثابتی استفاده کنید.
 • در تمام سطوح ارتباط برقرار کنید: مردم می‌دانند چرا کاری که انجام می‌دهند اهمیت دارد.
 • موفقیت را بشناسید و به آن پاداش دهید: برای افرادی که برای به دست آوردن نتایج با یکدیگر همکاری می‌کنند ارزش قائل باشید و از آن‌ها قدردانی کنید.

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

در دنیای امروزی که رقابت در صنایع مختلف به سطح بالاتری رسیده است، شرکت‌های پروژه‌محور برای بقا و رشد خود نیازمند بهبود معماری سازمانی هستند.
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) از پرکاربردترین ابزارها برای اندازه‌گیری پیشرفت به‌سوی اهداف تجاری هستند. شاخص‌های کلیدی عملکرد مانند نقطه مرجعی برای پیگیری اقدامات عملیاتی مختلف عمل می‌کنند و به سازمان‌ها اجازه نظارت فعال بر سلامت کلی کسب‌وکار خود را می‌دهند.
مدیریت عملکرد به مجموعه اقدامات و فرآیندهایی اشاره دارد که به منظور اندازه‌گیری، ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان انجام می‌شود. این فرآیند شامل تعیین اهداف و استانداردهای عملکرد، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارائه بازخورد و پیشنهادات به کارکنان برای بهبود عملکرد، و اتخاذ اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آخرین اخبار و اطلاعات یسناپارس مطلع شوید!

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن