امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)

آکادمی یسنا پارس

راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان در سال 2022
راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان در سال 2022
متاسفانه بهره وری کارکنان در تمام سازمان‌ها رو به کاهش است. در این مقاله پاسخ میدهیم که بهره وری چیست، چگونه آنرا اندازه گیری و از همه مهمتر افزایش داد. ادامه مطلب
بررسی مزیت‌های فرآیند خود ارزیابی در سازمان | ارائه نکات کلیدی مدیریتی
بررسی مزیت‌های فرآیند خود ارزیابی در سازمان | ارائه نکات کلیدی مدیریتی
فرآیند خودارزیابی حرفه‌ای جایگاه مهمی در بهبود عملکرد کارکنان و سازمان دارد، در این مقاله به 4 اصل اساسی این فرآیند اشاره خواهیم کرد. ادامه مطلب
شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟
شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟
شاخص کلیدی عملکرد یا KPI از مهمترین معیارهای سنجش میزان موفقیت یک سازمان به شمار می‌رود. در این مقاله به مهمترین معیارهای توسعه این شاخص اشاره خواهیم کرد.... ادامه مطلب
راهکارهای مدیریت عملکرد به منظور افزایش تعهد کارکنان
راهکارهای مدیریت عملکرد به منظور افزایش تعهد کارکنان
تعهد کارکنان در هر سازمانی منجر به افزایش بهره وری آن سازمان می‌شود. در این مقاله به ارائه راهکارهایی خواهیم پرداخت که منجر به افزایش تعهد کارکانان می‌شو... ادامه مطلب
بررسی موثرترین روش‌های توسعه کارکنان
بررسی موثرترین روش‌های توسعه کارکنان
توسعه کارکنان به ایجاد کردن شرایطی اشاره دارد که مدیران، آموزش‌های مداومی برای کارکنان خود برنامه ریزی می‌کنند که باعث پیشرفت‌ها آنها در مسیرهای شعلی می... ادامه مطلب
چرا سازگاری استراتژیک برای توسعه سازمان مهم است ؟
چرا سازگاری استراتژیک برای توسعه سازمان مهم است ؟
سازگاری استراتژیک راز بقای سازمانها در بلندمدت است، چرا که این سازمانها توانایی با انعطاف پذیری در برابر تغییرات ناگهانی تجاری و محیطی را دارند. ادامه مطلب
مدیریت منابع چیست | دلایل اهمیت و نکات پیاده سازی
مدیریت منابع چیست | دلایل اهمیت و نکات پیاده سازی
مدیریت منابع در واقع ایجاد یک تعادل مناسب میان اهداف و اولویت‌های سازمانی، محدودیت‌های زمانی و مالی و کارمندان متنوع است. ادامه مطلب
4 مرحله اجرای استراتژی به منظور رسیدن به اهداف
4 مرحله اجرای استراتژی به منظور رسیدن به اهداف
منظور از پیاده سازی یا اجرای استراتژی تعیین اصول رسیدن به اهداف سازمانی شامل ساختارهای روزانه، سیستم‌ها و اهداف عملیاتی است، که لازمه تضمین رشد سازمان ه... ادامه مطلب
راهکارهای تطبیق فرهنگ سازمانی با ارزشهای آن
راهکارهای تطبیق فرهنگ سازمانی با ارزشهای آن
تنها 15 درصد از مدیران توانسته‌اند فرهنگ سازمانی کارآمد را در سازمان خود پیاده کنند ! در این مقاله نحوه پیاده سازی و مهمترین ارزشهای این فرهنگ بررسی می‌... ادامه مطلب
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات